ചരിത്രം

KERALA HISTORY (കേരള ചരിത്രം)

പ്രാചീന കേരളം

◆ പ്രാചീന കേരളം

◆ ശാസനങ്ങൾ 

◆ സംഘകാലം 

◆ സംഘകാല കൃതികൾ 

◆ തിണകൾ 

◆ ആയ് രാജവംശം 

◆ ചേര രാജവംശം 

◆ മൂഷക രാജവംശം

◆ ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ 

◆ വിദേശ സഞ്ചാരികൾ കേരളത്തിൽ 

◆ പ്രധാന മതങ്ങൾ 

◆ കേരളത്തിലെ വാണിജ്യ സംഘങ്ങൾ 

◆ പ്രധാന കോട്ടകൾ 

◆ വേണാട് 

◆ നെടിയിരുപ്പ് സ്വരൂപം 

◆ കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാർ 

◆ മാമാങ്കം 

◆ പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം 

യൂറോപ്യൻമാരുടെ സംഭാവനകൾ 

◆ പോർച്ചുഗീസുകാർ 

◆ ഡച്ചുകാർ 

◆ ഡെൻമാർക്കുകാർ 

◆ ഫ്രഞ്ചുകാർ 

◆ ബ്രിട്ടീഷുകാർ 

◆ യുറോപ്യൻമാരുടെ കടന്നു വരവ് കേരളത്തിന്റെ വൈജ്ഞാനിക രംഗത്തുണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ 

കേരളത്തിലെ രാജവംശങ്ങൾ

◆ കേരളത്തിലെ പ്രാചീന രാജവംശങ്ങൾ

◆ മലബാറിലെ രാജവംശങ്ങൾ

◆ കൊച്ചിയിലെ രാജവംശങ്ങൾ

◆ തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജവംശങ്ങൾ

◆ നിലമ്പൂർ രാജവംശം

◆ കോലത്തുനാട് രാജവംശം

◆ വള്ളുവനാട് രാജവംശം

◆ ഏറനാട് രാജവംശം

◆ സാമൂതിരി രാജവംശം

◆ പാലക്കാട് രാജവംശം

◆ കടത്തനാട് രാജവംശം

◆ അറയ്ക്കൽ രാജവംശം

◆ കുമ്പള രാജവംശം

◆ തലപ്പിള്ളി രാജവംശം

◆ വെട്ടത്തുനാട് രാജവംശം

◆ പരപ്പനാട് രാജവംശം

◆ കോട്ടയം രാജവംശം

◆ കൊല്ലങ്കോട് രാജവംശം

◆ നീലേശ്വരം രാജവംശം

◆ കൊച്ചി രാജവംശം

◆ അഞ്ചിക്കൈമള്‍ രാജ്യം

◆ ഇടപ്പള്ളി സ്വരൂപം

◆ ആലങ്ങാട് രാജവംശം

◆ പറവൂർ രാജവംശം

◆ കൊടുങ്ങല്ലൂർ രാജവംശം

◆ വില്ലാർവട്ടം രാജവംശം

◆ വേണാട് രാജവംശം

◆ ആറ്റിങ്ങൽ സ്വരൂപം

◆ ആധുനിക തിരുവിതാംകൂർ

◆ ദേശിങ്ങനാട്  സ്വരൂപം

◆ ഇളയിടത്തു സ്വരൂപം

◆ കിളിമാനൂർ രാജവംശം

◆ പന്തളം രാജവംശം

◆ പൂഞ്ഞാർ രാജവംശം

◆ വടക്കുംകൂർ രാജവംശം

◆ തെക്കുംകൂർ രാജവംശം

◆ കായംകുളം രാജവംശം

◆ ചെമ്പകശ്ശേരി രാജവംശം

തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ 

◆ അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ 

◆ കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ 

◆ അവിട്ടം തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ 

◆ റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്‌മി ഭായി 

◆ റാണി ഗൗരി പാർവ്വതി ഭായി 

◆ സ്വാതി തിരുനാൾ 

◆ ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ 

◆ ആയില്യം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ 

◆ ശ്രീ വിശാഖം തിരുനാൾ 

◆ ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ 

◆ റാണി സേതുലക്ഷ്മി ഭായി 

◆ ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ 

സാമൂഹ്യ, മത, നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ

◆ എസ്.എൻ.ഡി.പി 

◆ നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി 

◆ സാധുജന പരിപാലന സംഘം 

◆ ആത്മ വിദ്യാ സംഘം 

◆ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവ സഭ 

◆ സമത്വ സമാജം 

◆ യോഗക്ഷേമ സഭ 

◆ കേരള പുലയ മഹാസഭ 

◆ ഇസ്ലാം ധർമ്മ പരിപാലന സംഘം 

◆ സനാതന ധർമ്മ വിദ്യാർത്ഥി സംഘം 

◆ തിരുവിതാംകൂർ ചേരമർ മഹാസഭ 

◆ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ സ്ഥാപിച്ച സഭകൾ 

◆ ചാവറയച്ചൻ സ്ഥാപിച്ച സഭകൾ 

◆ ആത്മബോധോദയ സംഘം 

◆ ആനന്ദ മഹാസഭ 

◆ ബ്രഹ്മ പ്രത്യക്ഷ സാധുജന പരിപാലന സംഘം 

◆ അന്ത്യജോദ്ധാരണ സംഘം 

◆ ഈഴവ മഹാസഭ 

◆ സ്ത്രീകളും സംഘടനകളും 

◆ സഹോദര സംഘം 

◆ മുസ്ലീം നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ 

കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ 

◆ അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം 

◆ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം 

◆ പഴശ്ശി യുദ്ധങ്ങൾ 

◆ നായർ പട്ടാളം ലഹള 

◆ വേലുത്തമ്പിയും പാലിയത്തച്ചനും 

◆ കുണ്ടറ വിളംബരം 

◆ കുറിച്യർ ലഹള 

◆ മലബാർ ജില്ല കോൺഗ്രസ് 

◆ മാപ്പിള കലാപങ്ങൾ 

◆ മലബാർ കലാപം 

◆ വാഗൺ ട്രാജഡി 

◆ കേരള ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം 

◆ മൊറാഴ സമരം 

◆ കയ്യൂർ സമരം 

◆ കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് 

◆ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം 

മറ്റു കലാപങ്ങൾ 

◆ ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസ് 

◆ കൂനൻ കുരിശു സത്യം 

◆ കേരളം മൈസൂർ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ 

◆ ചാന്നാർ ലഹള 

◆ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ 

◆ എതിർ മെമ്മോറിയൽ 

◆ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ 

◆ നായർ - ഈഴവ ലഹള 

◆ പുലയ ലഹള 

◆ പെരിനാട് ലഹള 

◆ പൗരസമത്വ പ്രക്ഷോഭം 

◆ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം 

◆ ശുചീന്ദ്രം സത്യാഗ്രഹം 

◆ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം 

◆ യാചനാ യാത്ര 

◆ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം 

◆ വൈദ്യുതി പ്രക്ഷോഭം 

◆ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം 

◆ പട്ടിണി ജാഥ 

◆ കല്ലറ പാങ്ങോട് സമരം 

◆ കടയ്ക്കൽ പ്രക്ഷോഭം 

◆ ഉത്തരവാദ ഭരണ പ്രക്ഷോഭം 

◆ കരിവള്ളൂർ സമരം 

◆ പാലിയം സത്യാഗ്രഹം 

◆ കൂത്താളി സമരം 

◆ കുട്ടംകുളം സമരം 

◆ വട്ടിയൂർക്കാവ് സമ്മേളനം 

◆ തോൽവിറക് സമരം 

◆ കൽപ്പാത്തി സമരം 

◆ എം.എസ്.പി സമരം 

◆ തളി ക്ഷേത്ര സമരം 

◆ മാഹി വിമോചന സമരം 

കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ സാഹിത്യ സ്രോതസ്സുകൾ 

◆ കേരള മുന്നേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ 

ഐക്യ കേരള പ്രസ്ഥാനം 

◆ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് 

◆ കൊച്ചി രാജ്യ പ്രജാ മണ്ഡലം 

◆ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി 

◆ തിരു - കൊച്ചി 

1956 നു ശേഷമുള്ള കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം 

◆ കേരളത്തിലെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 

◆ കേരളത്തിലെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭ

◆ നിയമസഭ

◆ കേരള നിയമസഭാ റെക്കോർഡുകൾ 

◆ വിദ്യാഭ്യാസ ബില്ല് 

◆ വിമോചന സമരം

◆ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ 

◆ കേരളത്തിലെ സ്പീക്കർമാർ 

◆ കേരളത്തിലെ ഗവർണർമാർ 

◆ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ 

◆ ലോക കേരള സഭ 

◆ കേരള മന്ത്രിസഭ 

◆ കേരള ഭരണ പരിഷ്‌കരണ കമ്മീഷൻ 

◆ നിയമസഭയിലെ പ്രധാന വനിതാ നേതാക്കൾ 

◆ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ആത്മകഥകളും 

കേരള നിയമസഭ 

◆ ഒന്നാം കേരള നിയമസഭ 

◆ രണ്ടാം കേരള നിയമസഭ 

◆ മൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

◆ നാലാം കേരള നിയമസഭ

◆ അഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ

◆ ആറാം കേരള നിയമസഭ

◆ ഏഴാം കേരള നിയമസഭ

◆ എട്ടാം കേരള നിയമസഭ

◆ ഒമ്പതാം കേരള നിയമസഭ

◆ പത്താം കേരള നിയമസഭ

◆ പതിനൊന്നാം കേരള നിയമസഭ

◆ പന്ത്രണ്ടാം കേരള നിയമസഭ

◆ പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

◆ പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

◆ പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ

കേരള മുഖ്യമന്ത്രിമാർ 

◆ ഇ.എം.എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് 

◆ പട്ടം താണുപിള്ള 

◆ ആർ. ശങ്കർ 

◆ സി. അച്യുതമേനോൻ 

◆ കെ.കരുണാകരൻ 

◆ എ.കെ.ആന്റണി 

◆ പി.കെ.വാസുദേവൻ നായർ 

◆ സി.എച്ച്.മുഹമ്മദ് കോയ 

◆ ഇ.കെ.നായനാർ 

◆ വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദൻ 

◆ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി 

◆ പിണറായി വിജയൻ 

1956ന് ശേഷം നടന്ന പ്രധാന സാമൂഹിക പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ 

◆ ഒരണ സമരം 

◆ അമരാവതി സമരം 

◆ ചാലിയാർ പ്രക്ഷോഭം 

◆ പ്ലാച്ചിമട സമരം 

◆ മുത്തങ്ങ സമരം 

◆ ചെങ്ങറ ഭൂസമരം 

INDIAN HISTORY (ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം)

പ്രാചീന കാല ഭാരതം

◆ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം നാൾവഴി

◆ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം

◆ ശിലാലിഖിതങ്ങൾ

◆ വേദങ്ങൾ

◆ വേദ കാലഘട്ടം

◆ ജൈനമതം

◆ ബുദ്ധമതം

◆ സംഘകാലം

◆ പ്രാചീന ഇന്ത്യയിലെ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ

◆ പുരാതന ഇന്ത്യയിലെ മതങ്ങൾ

◆ മഗധ സാമ്രാജ്യം

◆ മൗര്യ സാമ്രാജ്യം

◆ സുംഗ രാജവംശം

◆ ഇന്തോ-ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം

◆ ശക സാമ്രാജ്യം

◆ കുശാന വംശം

◆ ശതവാഹന സാമ്രാജ്യം

◆ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം

◆ ചാലൂക്യ രാജവംശം

മധ്യകാല ഭാരതം - രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം, ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ, സംഭാവനകൾ 

◆ മുഹമ്മദ് ഗസ്‌നി 

◆ മുഹമ്മദ് ഗോറി 

◆ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ 

◆ തറൈൻ യുദ്ധങ്ങൾ 

◆ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് 

◆ അടിമവംശം 

◆ കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്ക് 

◆ ഇൽത്തുമിഷ് 

◆ സുൽത്താന റസിയ 

◆ ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ 

◆ ഖിൽജി വംശം 

◆ ജലാലുദ്ദീൻ ഖിൽജി 

◆ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി 

◆ അമീർ ഖുസ്രു 

◆ തുഗ്ലക്ക് വംശം 

◆ ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് 

◆ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് 

◆ ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക്

◆ സെയ്‌ദ് വംശം 

◆ ലോധി വംശം 

◆ യഥാർത്ഥ നാമങ്ങൾ 

◆ സുൽത്താനേറ്റ് കാലത്തെ ഭരണസംവിധാനം 

◆ സുൽത്താൻ ഭരണകാലത്തെ പ്രധാന കൃതികൾ 

◆ നിർമ്മിതികൾ നിർമ്മാതാവ് 

◆ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം 

◆ ബാബർ 

◆ ഹുമയൂൺ 

◆ സൂർ വംശം 

◆ ഷേർഷാ സൂരി 

◆ അക്ബർ 

◆ നവരത്നങ്ങൾ 

◆ ജഹാംഗീർ 

◆ ഷാജഹാൻ 

◆ താജ്മഹൽ 

◆ ഔറംഗസീബ് 

◆ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഔറംഗസീബിനുശേഷം 

◆ മുഗൾ രാജാക്കന്മാരുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലങ്ങൾ 

◆ മധ്യകാല ഭാരതത്തിലെ മറ്റു പ്രധാന രാജവംശങ്ങൾ 

◆ രാഷ്ട്രകൂട വംശം 

◆ ഹൊയ്സാല രാജവംശം 

◆ പല്ലവ രാജവംശം 

◆ ചോള രാജവംശം 

◆ പാണ്ഡ്യ രാജവംശം 

◆ ചേര രാജവംശം 

◆ കാകതീയ രാജവംശം 

◆ ബാഹ്മിനി രാജവംശം 

◆ പാലവംശം 

◆ പ്രതിഹാര വംശം 

◆ യാദവ വംശം 

◆ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം 

◆ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഭരണ സമ്പ്രദായം 

◆ കൃഷ്ണദേവരായർ 

◆ കൃഷ്ണദേവരായരുടെ പ്രധാന കൃതികൾ 

◆ കൃഷ്ണദേവരായരുടെ സദസ്യർ 

◆ വിജയനഗരം സന്ദർശിച്ച വിദേശസഞ്ചാരികൾ 

◆ മറാത്ത സാമ്രാജ്യം 

◆ അഷ്ടപ്രധാൻ 

◆ സമ്പത്തും സമൂഹവും മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ 

◆ കൈത്തൊഴിലും കരകൗശലവും 

◆ വാണിജ്യവും കച്ചവടവും 

◆ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ നഗരങ്ങൾ 

◆ മധ്യകാല ഇന്ത്യൻ സമൂഹം 

◆ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ആശയങ്ങൾ 

◆ സൂഫി പ്രസ്ഥാനം 

◆ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം 

◆ ആഴ്വാർമാരും, നായനാർമാരും 

◆ വീരശൈവ പ്രസ്ഥാനം 

◆ വചന സാഹിത്യം 

◆ ബസവണ്ണ 

◆ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ 

◆ കബീർ 

◆ ഗുരുനാനാക്ക് 

◆ മീരാഭായി 

◆ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ 

◆ പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ വളർച്ച 

◆ അറബി 

◆ സംസ്കൃതം 

◆ പേർഷ്യൻ 

◆ ഹിന്ദി 

◆ ഉറുദു 

◆ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളും പ്രധാന കൃതികളും 

◆ സംഗീതം 

◆ വാസ്തുവിദ്യ 

◆ ചിത്രകല 

ഇന്ത്യ - രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം 

◆ ബ്രിട്ടീഷ് ആഗമനം 

◆ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി 

◆ അധിപത്യത്തിനായുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ 

◆ കർണ്ണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങൾ 

◆ ഒന്നാം കർണ്ണാട്ടിക് യുദ്ധം 

◆ രണ്ടാം കർണ്ണാട്ടിക് യുദ്ധം 

◆ മൂന്നാം കർണ്ണാട്ടിക് യുദ്ധം 

◆ വാണ്ടിവാഷ് യുദ്ധം 

◆ മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങൾ 

◆ ഒന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം

◆ രണ്ടാം മൈസൂർ യുദ്ധം

◆ മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം

◆ നാലാം മൈസൂർ യുദ്ധം

◆ ടിപ്പു സുൽത്താൻ 

◆ മറാത്ത യുദ്ധങ്ങൾ 

◆ ആംഗ്ലോ - സിഖ് യുദ്ധങ്ങൾ 

◆ പ്ലാസി യുദ്ധം 

◆ ബക്‌സാർ യുദ്ധം 

◆ മറ്റ് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ 

◆ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ 

◆ പ്രധാന സന്ധികൾ 

ആദ്യകാല ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം 

◆ ബംഗാളും സെമീന്ദർമാരും 

◆ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ 

◆ ബർദ്വാനിൽ നടന്ന ലേലം 

◆ ജോട്ടേദാർമാർ 

◆ ജമീന്ദർമാരുടെ ചെറുത്ത് നിൽപ്പ് 

◆ പഹാരിയ കലാപം 

◆ സന്താളുകൾ കലാപത്തിനൊരുങ്ങുന്നു 

◆ ഡക്കാൻ കലാപം 

◆ താൽക്കാലിക നികുതി വ്യവസ്ഥ 

◆ റയറ്റ്വാരി സമ്പ്രദായം 

◆ ബുക്കാനന്മാർ 

◆ പരുത്തി വ്യാപാരത്തിലെ അഭിവൃദ്ധി 

◆ ഡക്കാൺ റയട്ട്സ് കമ്മീഷൻ 

◆ ആദ്യകാല പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ 

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരം 

◆ വിപ്ലവത്തിന്റെ തുടക്കം 

◆ സമരത്തിനിടയായ കാരണങ്ങൾ 

◆ മംഗൾ പാണ്ഡെ 

◆ താന്തിയാതോപ്പി 

◆ നാനാ സാഹിബ് 

◆ ബഹദൂർഷാ രണ്ടാമൻ 

◆ ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ 

◆ ഷാമൽ 

◆ മൗലവി അഹമ്മദുള്ള ഷാ 

◆ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം 

◆ കിട്ടൂർ കലാപം 

◆ ഝാൻസി റാണി 

◆ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ വിളംബരം 

◆ 1858 ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യാ ആക്ട് 

◆ വെല്ലൂർ കലാപം (1806)

◆ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരം - ചലചിത്രങ്ങളിൽ 

◆ 1857ലെ വിപ്ലവത്തിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ 

◆ ഗവർണ്ണർ ജനറൽമാർ 

◆ വൈസ്രോയിമാർ 

◆ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണം 

◆ ഐ.എൻ.സി വിശേഷണങ്ങൾ 

◆ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് - പ്രധാന സമ്മേളനങ്ങൾ 

◆ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിച്ച വനിതകൾ 

◆ ഐ.എൻ.സിയിലെ മലയാളി സാന്നിധ്യം 

◆ 1937 പ്രവിശ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 

◆ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ അസോസിയേഷൻ (1866)

◆ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ അസോസിയേഷൻ (1876)

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം 

◆ ബംഗാൾ വിഭജനം (1905)

◆ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം (1905)

◆ സൂററ്റ് വിഭജനം (1907)

◆ ആൾ ഇന്ത്യാ മുസ്ലിം ലീഗ് (1906)

◆ ഗദ്ദാർ പാർട്ടി (1913)

◆ മിതവാദ ദേശീയത, തീവ്രവാദ ദേശീയത 

◆ ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം 

സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ 

◆ ബ്രഹ്മസമാജം (1828)

◆ തത്വ ബോധിനി സഭ (1839)

◆ പ്രാർത്ഥനാ സമാജം (1867)

◆ വേദ സമാജം (1864)

◆ പുന സാർവജനിക് സഭ (1870)

◆ ദേവ സമാജ് (1887)

◆ സത്യശോധക് സമാജ് 

◆ അലിഗഡ് സൊസൈറ്റി (1875)

◆ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി (1875)

◆ ആര്യ സമാജം (1875)

◆ മദ്രാസ് മഹാജനസഭ (1884)

◆ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ (1897)

◆ ഹിതകാരിണി സമാജ് 

◆ ഹിന്ദു മഹാസഭ 

◆ സെൽഫ് റെസ്‌പെക്ട് മൂവ്മെന്റ് 

◆ ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ 

◆ ഭൂദാന പ്രസ്ഥാനം 

◆ സ്വദേശി ബാന്ധവ് സമിതി 

◆ പരമഹൻസ മണ്ഡലി 

◆ ജമീന്ദാരി അസോസിയേഷൻ 

◆ ബംഗാൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി 

◆ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ 

◆ ഇന്ത്യയിലെ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ

വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ 

വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ

ബംഗാൾ ഗസറ്റ് 

ബോംബെ സമാചാർ

പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 

യുണൈറ്റഡ് ന്യൂസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 

പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ 

പത്രങ്ങളും സ്ഥാപകരും

സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രകാലത്തെ സാഹിത്യവും കലയും 

◆ കൃതികളും എഴുത്തുകാരും 

◆ ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൃതികൾ 

◆ ഗാന്ധി സിനിമ 

◆ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു 

◆ മൗലാന അബുൾ കലാം ആസാദ് 

◆ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ 

◆ കെ.എം.മുൻഷി 

◆ ഡോ.ബി.ആർ.അംബേദ്‌കർ - പ്രധാന കൃതികൾ 

◆ വിനോബാ ഭാവെയുടെ പ്രധാന കൃതികൾ 

◆ സുഭാഷ്ചന്ദ്ര ബോസിന്റെ പ്രധാന കൃതികൾ 

◆ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ പ്രധാന കൃതികൾ 

◆ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ 

◆ വി.ഡി.സവർക്കർ 

◆ ചിത്രകല 

◆ പ്രശസ്തമായ ഇന്ത്യൻ പെയിന്റിംഗുകൾ 

◆ ത്രിവർണ്ണ പതാക 

സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും മഹാത്മാഗാന്ധിയും 

◆ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ആഗമനം 

◆ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം 

◆ അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സമരം 

◆ ഖേദ സത്യാഗ്രഹം 

◆ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം 

◆ മൊണ്ടേഗു - ചെംസ്‌ഫോർഡ് ഭരണപരിഷ്‌കാരം 

◆ റൗലറ്റ് ആക്ട് 

◆ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല 

◆ പ്രതിഷേധങ്ങൾ 

◆ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം 

◆ ചൗരിചൗരാ സംഭവം 

◆ സ്വരാജ് പാർട്ടി 

◆ സൈമൺ കമ്മീഷൻ 

◆ സൈമൺ കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങൾ 

◆ ബർദോളി സത്യാഗ്രഹം 

◆ നെഹ്‌റു റിപ്പോർട്ട് 

◆ ആൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ്സ് പീപ്പിൾസ് കോൺഫറൻസ് 

◆ സിവിൽ നിയമ ലംഘന പ്രസ്ഥാനം 

◆ വിശേഷണങ്ങൾ 

◆ ഗാന്ധി - ഇർവിൻ ഉടമ്പടി 

◆ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ നേതാക്കൾ 

◆ പൂർണ്ണസ്വരാജ് 

◆ വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ 

◆ കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് 

◆ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് (1935)

◆ ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ 

◆ വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹം 

◆ ക്രിപ്സ് മിഷൻ 

◆ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരം 

◆ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി 

◆ സി.ആർ.ഫോർമുല

◆ വേവൽ പ്ലാൻ 

◆ സിംല കോൺഫറൻസ് 

◆ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ 

◆ ഇന്ത്യൻ നാവിക കലാപം 

◆ ആറ്റ്ലിയുടെ പ്രഖ്യാപനം 

◆ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് 

◆ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പദ്ധതി 

◆ പാകിസ്ഥാൻ 

◆ റാഡ്ക്ലിഫ് ലൈൻ 

◆ മഹാത്മാ ഗാന്ധി 

◆ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രചനകൾ 

◆ ഗാന്ധിജിയുടെ കേരള സന്ദർശനം 

◆ ഹരിജൻ സേവക് സംഘ് 

◆ വചനങ്ങൾ - ഗാന്ധിജി 

Post a Comment