രസതന്ത്രം അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം

01. രസതന്ത്രം - അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം

02. ആറ്റം

03. ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന

04. കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ

05. രാസസംതുലനം

06. തന്മാത്ര

07. മൂലകങ്ങൾ

08. ലാവോസിയെ

09. ആവർത്തന പട്ടിക

10. രാസപ്രവർത്തനം

11. സംയോജകത

12. രാസമാറ്റവും ഭൗതികമാറ്റവും

13. മിശ്രിതങ്ങളുടെ വേർതിരിക്കൽ

14. ലോഹങ്ങള്‍

15. ആല്‍ക്കലി ലോഹങ്ങള്‍

16. രാസനാമങ്ങള്‍

17. ആല്‍ക്കലൈന്‍ എര്‍ത്ത്‌ ലോഹങ്ങള്‍

18. മഗ്നീഷ്യം

19. കാൽസ്യം

20. അലുമിനിയം

21. ലെഡ്‌

22. ടൈറ്റാനിയം

23. മൂലകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങള്‍

24. ഇരുമ്പ്

25. അലോയ്‌ സ്റ്റീൽ

26. അയണ്‍, കോപ്പര്‍, സിങ്ക്

27. മെര്‍ക്കുറി

28. അയിരുകള്‍

29. കുലീന ലോഹങ്ങള്‍

30. സ്വർണ്ണം

31. വെള്ളി

32. ചെമ്പ്

33. ലോഹസങ്കരങ്ങള്‍

34. അലോഹ മൂലകങ്ങള്‍

35. കാര്‍ബണ്‍

36. സൾഫർ

37. ഫോസ്‌ഫറസ്

38. ബോറോൺ കുടുംബം

39. കാർബൺ കുടുംബം

40. ഓക്സിജൻ കുടുംബം

41. നൈട്രജൻ കുടുംബം

42. ഹാലൊജനുകള്‍

43. നിർമാണ പ്രക്രിയകള്‍

44. വാതകങ്ങള്‍

45. ഹൈഡ്രജന്‍

46. മിശ്രിതങ്ങള്‍

47. നൈട്രജൻ

48. അമോണിയ

49. ബോയിൽ നിയമം

50. ചാൾസ് നിയമം

51. ഗേ-ലുസാക് നിയമം

52. അവഗാഡ്രോ നിയമം

53. ഓക്സിജൻ

54. ഓസോൺ

55. ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ

56. കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്സൈഡ്‌

57. അലസ വാതകങ്ങള്‍

58. ഉപലോഹങ്ങള്‍

59. സിലിക്കണ്‍

60. ഗ്ലാസ്സ്

61. ആസിഡുകള്‍

62. pH മൂല്യം

63. മൂലകങ്ങളും അറ്റോമിക നമ്പറുകളും

64. രസതന്ത്രത്തിലെ നൊബേല്‍

65. ഇന്ധനങ്ങൾ

66. പെട്രോളിയം, കല്‍ക്കരി

67. കാര്‍ബണിക രസതന്ത്രം

68. ആല്‍ക്കഹോൾ

69. മദ്യം

70. എസ്റ്ററുകൾ

71. പോളിമറുകൾ

72. റബ്ബര്‍

73. പ്ലാസ്റ്റിക്

74. ജലം

75. നിത്യജീവിതത്തിലെ രസതന്ത്രം

76. രസതന്ത്രം ശാഖകൾ

77. ഹൈഡ്രോ കാര്‍ബണ്‍

78. റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി

79. നിറങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ

80. ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്

Post a Comment