ചേര സാമ്രാജ്യം

ചേര രാജവംശം (Chera Dynasty in Malayalam)


സംഘകാലത്ത് തമിഴകത്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്ന പ്രമുഖ ശക്തികളിലൊന്നായിരുന്നു ചേരന്മാർ. കേരള സംസ്ഥാനവും, സേലം-കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലകളിലെ ചില ഭാഗങ്ങളും ചേർന്നതായിരുന്നു ആദ്യകാല ചേര സാമ്രാജ്യം. ക്രിസ്തു വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ ശതകങ്ങളിൽ ചോള-പാണ്ഡ്യന്മാർക്ക് തുല്യമായ പദവിയും അധികാരവും ചേരന്മാർക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. സംഘകാലഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ ചേരരാജാവ്‌ പെരുഞ്ചോറ്റു ഉദിയന്‍ ചേരളാതന്‍ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം കരികാല ചോളന്റെ സമകാലികനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്‍ഗാമിയായ ഇമയവരമ്പന്‍ നെടുംചേരളാതന്‍ ബനവാസിയിലെ കടമ്പരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. യവനര്‍ക്കെതിരെയും അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്ത് വിജയിച്ചു, ആദ്യകാല ചേരന്മാരില്‍ ഏറ്റവും പ്രഗല്ഭന്‍ ചെങ്കുട്ടുവന്‍ ആയിരുന്നു. വലിയ കലാസ്നേഹിയും സാഹിതൃകുതുകിയും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. കച്ചവടവും വാണിജ്യകാര്യങ്ങളും അഭിവൃദ്ധപ്പെടുത്തുവാന്‍ അദ്ദേഹം നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചു. ആദ്യകാല ചേര രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക്‌ വെളിച്ചം വീശുന്ന കൃതിയാണ്‌ പതിറ്റുപത്ത്‌.


ആദ്യകാല ചേരന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം വഞ്ചിമുത്തൂര്‍ ആയിരുന്നു. രാജാക്കന്മാരുടെ കഴിവുകേട്‌ ആയിരുന്നു ചേരഭരണത്തിന്റെ പതനത്തിന്‌ കാരണം. ആഭ്യന്തര ബലഹീനതകളും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും പതനത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടി. കളഭ്ര രാജാവായ അച്യുതവിക്കാന്തന്റെ ആക്രമണങ്ങളും, ചാലുക്യര്‍, പല്ലവർ, പാണ്ഡ്യര്‍, ചോളര്‍ തുടങ്ങിയ വംശങ്ങളുടെ ആധിപത്യവും ചേരരാജ്യത്തിന്റെ പതനത്തിന്‌ വഴിയൊരുക്കി. എ.ഡി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം ചേരന്മാരുടെ അധികാരം ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങി. എ.ഡി. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ ചേരവംശത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല. എന്നാല്‍ എ.ഡി. ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ചേരശക്തി പുനഃസ്ഥാപിതമായി. പില്‍ക്കാല ചേരരാജ്യത്തിലെ രാജാക്കന്മാര്‍ 'കുലശേഖരന്മാര്‍' എന്ന പേരിലറിയപ്പെട്ടു. ഈ കാലഘട്ടത്തെ പൊതുവെ “പെരുമാള്‍ കാലഘട്ടം" എന്ന്‌ ചരിത്രകാരന്മാര്‍ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.


കുലശേഖര ആഴ്വാരാണ്‌ (കൂലശേഖരവര്‍മ്മന്‍) രണ്ടാം ചേരരാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകന്‍. കൊടുങ്ങല്ലൂരിനടുത്തുള്ള മാകോതൈ അഥവാ മഹോദയപുരം ആയിരുന്നു അവരുടെ തലസ്ഥാനം. തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തെ ശിവക്ഷേത്രത്തിനു ചുറ്റുമായാണ്‌ തലസ്ഥാന നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്‌. ശൈവക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നഗരമായിരുന്ന മഹാതേവര്‍ പട്ടണമാണ്‌ പില്‍ക്കാലത്ത്‌ മഹോദയപുരമായിത്തിര്‍ന്നത്‌. ചേര രാജ്യത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനം ഒരു ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വ സമൂഹത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഗോത്രസമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത്‌ ഒരു രാജാധിപത്യ സമൂഹത്തെ ബ്രാഹ്മണര്‍ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ചേരരാജാക്കന്മാരും ബ്രാഹ്മണരും പരസ്പരം സഹായിക്കുകയും ഇരുകൂട്ടര്‍ക്കും അതു ഗുണകരമാവുകയും ചെയ്തു.


പതിമൂന്നോളം രാജാക്കന്മാര്‍ രണ്ടാം ചേര രാജ്യം ഭരിക്കുകയുണ്ടായി. അവരുടെ കൃത്യമായ കാലഗണന ലഭ്യമല്ല. രണ്ടാം ചേര രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ കുലശേഖര ആഴ്വാര്‍ 'മുകുന്ദമാല' എന്ന സംസ്കൃതകാവ്യത്തിന്റെ കര്‍ത്താവാണ്‌. തമിഴിലെ പ്രശസ്ത ഭക്തിഗ്രന്ഥമായ 'പെരുമാള്‍ തിരുമൊഴി'യും അദ്ദേഹമാണ് രചിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ ചേരരാജാവായ രാജശേഖരവര്‍മ്മന്‍ ഒരു ശിവഭക്തനായിരുന്നു. “ചേരമാന്‍ പെരുമാള്‍ നായനാർ" എന്ന പേരിലും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. രാജശേഖരവര്‍മ്മയുടെ കാലത്താണ്‌ എ.ഡി 825ൽ ആരംഭിക്കുന്ന കൊല്ലവർഷം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്.


അടുത്ത ചേരചക്രവർത്തിയായ സ്ഥാണുരവിവർമ്മൻ കുലശേഖരന്മാരിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അഞ്ചാംഭരണ വര്‍ഷത്തിലാണ്‌ (എ.ഡി. 849) സുപ്രസിദ്ധമായ തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം (ചെപ്പേട്) തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടത്. സുപ്രസിദ്ധ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ ശങ്കരനാരായണൻ സ്ഥാണുരവിയുടെ ആസ്ഥാന പണ്ഡിതനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മഹോദയപുരത്ത് സുസജ്ജീകൃതമായ ഒരു വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. സുലൈമാനെപ്പോലെയുള്ള അറബി സഞ്ചാരികൾ കേരളം സന്ദർശിച്ചത് സ്ഥാണുരവിയുടെ കാലത്താണ്.


സ്ഥാണുരവിവര്‍മ്മനെ തുടര്‍ന്ന്‌ അധികാരത്തില്‍ വന്ന ചേര രാജാക്കന്മാരില്‍ പ്രമുഖനായിരുന്നു ഭാസ്കര രവിവര്‍മ്മൻ ഒന്നാമന്‍. എ.ഡി. 1000-ല്‍ അദ്ദേഹം മഹോദയപുരത്തുവെച്ച്‌ യഹൂദപ്രമാണിയായ ജോസഫ് റബ്ബാന്‌ എഴുതിക്കൊടുത്ത ജൂതശാസനം വളരെയധികം ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള രേഖയാണ്‌. ജോസഫ് റബ്ബാന്‌ എഴുപത്തിരണ്ട്‌ അവകാശങ്ങളോടുകൂടി “അഞ്ചുവണ്ണ' പദവി അനുവദിച്ചുകൊടുക്കുന്ന രാജകീയ വിളംബരമാണിത്‌.


ഭാസ്‌കര രവിവര്‍മ്മന്റെ കാലത്താണ്‌ ചോള--ചേര യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്‌. അവസാന ചേരരാജാവായ രാമവര്‍മ്മ കുലശേഖരന്‍ ചോളന്മാരുടെ ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിച്ചുവെങ്കിലും രാജ്യത്തെ ശിഥിലീകരണത്തില്‍നിന്നു കരകയറ്റാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. സുദീര്‍ഘമായ ചോള -ചേരയുദ്ധം മഹോദയപുരത്തെ തകര്‍ച്ചയിലേക്കു നയിക്കുകയും അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളും പുറത്തുനിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങളും ചേരഭരണത്തിന്റെ അന്ത്യംകുറിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തോടെ പെരുമാള്‍ ഭരണം അപ്രത്യക്ഷമായി.


ക്ഷേത്രവാസ്തുവിദ്യ


കേരളത്തില്‍ ക്ഷേത്രനിര്‍മ്മാണത്തിന്‌ രണ്ടുതരത്തിലുള്ള വാസ്തുശില്പശൈലികള്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ദ്രാവിഡശൈലിയും, കേരളശൈലിയും. ശ്രീകോവില്‍, മരപ്പണിക്കുള്ള പ്രാമുഖ്യം എന്നിവയാണ് കേരളശൈലിയുടെ അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകള്‍. കേരള ശൈലിയില്‍ നിര്‍മ്മിച്ചിടുള്ള ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കൂത്തമ്പലവും ഗരുഡമണ്ഡപവും കാണാം.


കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രനിര്‍മ്മാണത്തിന്റെ വികാസത്തില്‍ മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്.‌


(1) ഒമ്പത് - പതിനൊന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മധ്യേയുള്ള കാലമാണ് ഒന്നാംഘട്ടം. ഇക്കാലത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അടിത്തറ വൃത്താകൃതിയിലോ സമചതുരാകൃതിയിലോ ആണ്‌ നിര്‍മ്മിക്കപ്പെടിരുന്നത്‌.


(2) പതിനൊന്ന്‌ -പതിനാല്‌ നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കിടയിലുള്ള രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ ദ്രാവിഡ-കേരള ശൈലികള്‍ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്ഷേത്രനിര്‍മ്മാണ രീതിയാണ്‌ നിലനിന്നിരുന്നത്‌. ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ശ്രീകോവില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന രീതി ആരംഭിച്ചത്‌ ഇക്കാലത്താണ്‌.


(3) പതിനാല്-പത്തൊമ്പത്‌ നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക്‌ മധ്യേയാണ്‌ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രനിർമ്മാണത്തിന്റെ മൂന്നാംഘട്ടം. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ക്ഷേത്രനിര്‍മ്മാണം വളരെയധികം സങ്കീര്‍ണ്ണമായിത്തീര്‍ന്നു. ആകര്‍ഷണീയമായ അലങ്കാരവേലകള്‍ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മുഖ്യഘടകമായി മാറി.


കേരളം ശൈലിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ

വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രം

■ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ കൂടൽമാണിക്യക്ഷേത്രം

■ പെരുവനത്തെ മഹാദേവക്ഷേത്രം

■ വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രം

■ തൃപ്രയാറിലെ ശ്രീരാമക്ഷേത്രം

■ ഗുരുവായൂരിലെ ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രം

■ തലശ്ശേരിയിലെ തിരുവങ്ങാട് ക്ഷേത്രം

0 Comments