ഹർഷവർദ്ധനൻ

ഹർഷവർദ്ധനൻ (Harshavardhan)

ജനനം: എ.ഡി. 590

മരണം: എ.ഡി 647


പുഷ്യഭൂതി വംശത്തിലെ രാജാവായിരുന്നു ഹർഷവർദ്ധനൻ. കേവലം 16 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ എ.ഡി.606-ലാണ് ഹർഷൻ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തത്. 647 - വരെ അദ്ദേഹം രാജാവായി തുടർന്നു. തുടക്കത്തിൽ താനേശ്വർ ആയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് കനൗജിലേക്ക് തലസ്ഥാനം മാറ്റി. എ.ഡി 620 ൽ നർമദ യുദ്ധത്തിൽ ഹർഷനെ ചാലൂക്യരാജാവായ പുലികേശി രണ്ടാമൻ പരാജയപ്പെടുത്തി. എ.ഡി.630-ൽ ഹർഷന്റെ സാമ്രാജ്യം സന്ദർശിച്ച ചൈനീസ് സഞ്ചാരിയാണ് ഹുയാൻ സാങ്. 641-ൽ ഹർഷൻ ചൈനയിലേക്ക് ഒരു ദൗത്യസംഘത്തെ അയച്ചു. ചൈനയുമായി നയതന്ത്രബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരി കൂടിയാണ് ഹർഷൻ. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ ഹിന്ദു രാജാവായിരുന്നു ഹർഷവർദ്ധനൻ. ബാണഭട്ടനാണ് 'ഹർഷചരിതം' രചിച്ചത്. ഹർഷൻ രചിച്ച സംസ്കൃത നാടകങ്ങളാണ് നാഗാനന്ദ, രത്നാവലി, പ്രിയദർശിക എന്നിവ.


ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ


1. ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ ഏത് രാജാവിന്റെ സമകാലികനായിരുന്നു


2. പ്രാചീന ഇന്ത്യയിലെ അവിവാഹിതനായിരുന്ന ചക്രവര്‍ത്തി


3. ഏത്‌ രാജാവാണ്‌ അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ മഹാമോക്ഷപരിഷത്ത്‌ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്‌


4. പുഷ്യഭൂതി(വര്‍ധന) വംശത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ രാജാവ്‌


5. നര്‍മ്മദയുടെ തീരത്ത്‌ വെച്ച്‌ പുലികേശി രണ്ടാമന്‍ പരാജയപ്പെടുത്തിയ പുഷ്യഭൂതി വംശത്തിലെ ഭരണാധികാരി


6. കന്യാകുബ്ജത്തിലെ ഭരണം കൂടി ഏറ്റെടുത്ത താനേശ്വരത്തെ രാജാവ്‌


7. ഹ്യുയാന്‍സാങിന്റെ വിവരണങ്ങളില്‍ (സി-യു-കി) നിന്ന്‌ ഏത്‌ ഇന്ത്യന്‍ രാജാവെിക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളാണ്‌ ലഭിക്കുന്നത്‌


8. പുലികേശിയുടെ ഐഹോള്‍ ശാസനത്തില്‍ ഏതു രാജാവിന്റെ തോല്‍വിയെക്കുറിച്ച്‌ പ്രതിപാദിക്കുന്നു


9. ഹര്‍ഷവര്‍ഷം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാലഗണനാ സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചതാര്‌


10. ഹ്യുയാന്‍സാങിന്റെ ബഹുമാനാര്‍ത്ഥം കനൗജില്‍ ഒരു സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടിയ രാജാവ്‌


11. ശശാങ്കനെ കനൗജില്‍ നിന്ന്‌ പുറത്താക്കിയതാര്‌


12. രത്നാവലി രചിച്ചതാര്‌


13. മതമഹാസമ്മേളനങ്ങള്‍ വിളിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്ന രാജാവ്‌


14. അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ വീതം പതിവായി പ്രയാഗില്‍വെച്ച്‌ മതമഹാസമ്മേളനങ്ങള്‍ വിളിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്ന രാജാവ്‌


15. ശിലാദിയത്യനെന്ന ബിരുദം സ്വീകരിച്ച രാജാവ്‌


16. താനേശ്വരത്തുനിന്ന്‌ കനൗജിലേക്ക്‌ തലസ്ഥാനം മാറ്റിയ രാജാവ്‌


17. ഹ്യുയാന്‍സാങ്‌ ആരുടെ കാലത്താണ്‌ ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിച്ചത്‌


18. നാഗാനന്ദം ആരുടെ കൃതിയാണ്‌


19. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ ഹിന്ദു ചക്രവര്‍ത്തി


20. പുഷ്യഭൂതി വംശത്തിലെ അവസാനത്തെ ഹിന്ദു ചക്രവര്‍ത്തി


21. പുഷ്യഭൂതി വംശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഭരണാധികാരി


22. പ്രഭാകരവര്‍ധന്റെ പിന്‍ഗാമിയായ രാജ്യവര്‍ധനനെ ശത്രുക്കള്‍ വധിച്ചപ്പോള്‍ തുടര്‍ന്ന്‌ താനേശ്വരത്തെ രാജാവായതാര് ‌


23. ഏതു രാജാവിന്റെ ആസ്ഥാനകവിയായിരുന്നു ബാണഭട്ടന്‍


24. നളന്ദ സര്‍വകലാശാല പുതുക്കിപ്പണിത പുഷ്യഭൂതി വംശത്തിലെ ചക്രവര്‍ത്തി


25. മാതംഗദിവാകരന്‍ എന്ന ചണ്ഡാലകവിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച രാജാവ്‌


26. പ്രിയദര്‍ശിക രചിച്ചതാര്‌


27. ഹിന്ദു കാലഘട്ടത്തിലെ അക്ബര്‍ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്‌


28. ബാണഭട്ടൻ ആരുടെ ആസ്ഥാന കവിയായിരുന്നു


29. ഗൗഡരാജാവായ ശശാങ്കനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ പുഷ്യഭൂതി വംശത്തിലെ രാജാവ്


30. ഹർഷൻ ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞ വർഷം - എ.ഡി.647


31. ഹർഷന്റെ തലസ്ഥാനം - കനൗജ്

0 Comments