അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം

അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ


1. ബോസ്റ്റൺ റ്റീ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യുദ്ധം ഏത്? - സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അമേരിക്കയുടെ യുദ്ധം


2. എ.ഡി.1774-ൽ അമേരിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം ആരംഭിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ കുടിയേറിപ്പാർത്തവർ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവ് ജോർജ് മൂന്നാമന് കൊടുത്ത പരാതിയുടെ പേര്? - ദി ഒലിവ് ബ്രാഞ്ച് പെറ്റിഷൻ


3. 1766-ൽ ബ്രിട്ടന് എതിരായി അമേരിക്കയിൽ കുടിയേറിപ്പാർത്തവർ ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം: - 'നോ ടാക്‌സേഷൻ വിത്തൗട്ട് റെപ്രസെന്റ്റഷൻ' അഥവാ 'പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് കരം ചുമത്താൻ പാടില്ല'


4. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതി - വൈറ്റ് ഹൗസ്


5. അമേരിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ആദ്യത്തെ യുദ്ധം ഏത് വർഷം ആരംഭിച്ചു? - എ.ഡി.1775-ൽ


6. അമേരിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുണ്ടായ യുദ്ധത്തിന്റെ സമാധാന ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചത് എന്ന്? - 1783-ൽ


7. അമേരിക്കയുടെ കോളനികളിൽ 'സ്റ്റാമ്പ് ആക്ട്' എന്ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു? - 1765-ൽ


8. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി എഴുതപ്പെട്ട കർക്കശമായ ഭരണഘടന ഉണ്ടായത് ഏത് രാജ്യത്ത്? - യു.എസ്.എ-യിൽ


9. യു.എസ്.എ-യ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ഭരണഘടന രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിനു 1787-ൽ പ്രതിനിധികളുടെ ആദ്യത്തെ സഭ സമ്മേളിച്ചത് എവിടെ? - ഫിലാഡൽഫിയയിൽ


10. പ്രശസ്തമായ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് എവിടെവെച്ച്? - ഫിലാഡൽഫിയയിൽ


11. അമേരിക്കയിലെ കോളനികളിൽ കരം ചുമത്തുന്നതിന് 1766-ൽ ബ്രിട്ടനിലെ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ ആക്ട് ഏത്? - ദി ഡിക്ലറേറ്ററി ആക്ട്


12. അമേരിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം എന്ന് തുടങ്ങി? - 1775-ൽ


13. അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം നടന്ന കാലഘട്ടം - 1775 - 1783


14. ബ്രിട്ടൻ അമേരിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏത് ഉടമ്പടിപ്രകാരമാണ് - പാരീസ് ഉടമ്പടി (1783)


15. അമേരിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം എന്നാണ്? - ജൂലൈ 4


16. 1773-ലെ 'ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി' എന്നറിയപ്പെട്ട സംഭവം ഏത് സ്വാതന്ത്ര്യസമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? - അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം


17. അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനമുണ്ടായ വർഷമേത്? - 1776 ജൂലൈ 4


18. അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ മുഖ്യശില്പി ആരായിരുന്നു? - തോമസ് ജെഫേഴ്‌സൺ


19. അമേരിക്കയിലെ എത്ര കോളനികൾ ചേർന്നാണ് ബ്രിട്ടനെതിരെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം നടത്തിയത്? - പതിമൂന്ന്


20. 'പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല' (No Taxation without Representation) എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? - അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം


21. 1775-ൽ അമേരിക്കൻ കോളനിസേന ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവിന് സമർപ്പിച്ച നിവേദനം അറിയപ്പെടുന്നതെങ്ങനെ? - ഒലിവ് ശാഖാ നിവേദനം


22. അമേരിക്കയിലെ കോളനിസേനയുടെ തലവൻ ആരായിരുന്നു? - ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ


23. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലിഖിതഭരണഘടന ഏത്? - അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന


24. 'അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ പിതാവ്' എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്? - ജെയിംസ് മാഡിസൺ


25. സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടനുബന്ധിച്ച് അമേരിക്കയ്ക്ക് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി സമ്മാനമായി നൽകിയ രാജ്യമേത്? - ഫ്രാൻസ്


26. സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെവിടെ? - ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിനടുത്തുള്ള ദ്വീപിലാണ്


27. അമേരിക്കയിലെ ആദ്യകാല കുടിയേറ്റക്കാർ അറിയപ്പെടുന്നതെങ്ങനെ? - തീർത്ഥാടകർ അഥവാ തീർത്ഥാടക പിതാക്കന്മാർ


28. 'അമേരിക്കയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ്' എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു - ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ


29. 1776 ജൂലൈ നാലിന്റെ പ്രാധാന്യം - അമേരിക്കയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം


30. രണ്ടാമത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് - ജോൺ ആഡംസ്


31. അമേരിക്കയിൽ ആദ്യമായി സെൻസസ് നടന്ന വർഷം - 1790


32. അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം ആസ്പദമാക്കി അങ്കിൾ ടോംസ് ക്യാബിൻ രചിച്ചത് - ഹാരിയറ്റ് ബീച്ചർ സ്റ്റോവ്


33. അമേരിക്കൻ വിപ്ലവകാരികളെ സഹായിച്ച ഫ്രഞ്ച് ചക്രവർത്തി - ലൂയി പതിനാറാമൻ


34. ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായ വർഷം - 1789


35. അമേരിക്കയുടെ തലസ്ഥാനം ആരുടെ സ്മരണാർഥം നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു - ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ


36. അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ജനറലായിരുന്ന ഗവർണർ ജനറൽ - കോൺവാലിസ്‌ പ്രഭു


37. എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏക അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് - ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ


38. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന വർഷം - 1789

0 Comments