രാജ്യസഭ

രാജ്യസഭ (Rajya Sabha in Malayalam)
രാജ്യസഭ അഥവാ ഉപരിസഭ. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള 238 പ്രതിനിധികളും വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിഭകളിൽ നിന്ന് രാഷ്‌ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 12 അംഗങ്ങളും ചേർന്ന 250 അംഗ സ്ഥിരസമിതിയാണ്. ആറു വർഷത്തേക്കാണ് ഒരംഗത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഓരോ രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോഴും മൂന്നിലൊന്നു സ്ഥാനത്തേക്ക് അംഗങ്ങളെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. 30 വയസ്സു പൂർത്തിയാക്കിയ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുള്ള ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും രാജ്യസഭാംഗമായി മത്സരിക്കാം.

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

1. രാഷ്‌ട്രപതി, ലോകസഭ, രാജ്യസഭ എന്നിവ അടങ്ങുന്നതാണ്‌ - ഇന്ത്യന്‍ പാര്‍ലമെന്റ്‌

2. രാജ്യസഭ നിലവിൽ വന്നതെന്ന് - 1952 ഏപ്രിൽ 3

3. രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് - 1952 മെയ് 13

4. രാജ്യ സഭയുടെ ചെയർമാൻ - ഉപരാഷ്ട്രപതി

5. രാജ്യസഭയുടെ അദ്ധ്യക്ഷൻ - ചെയർമാൻ 

6. ആദ്യ രാജ്യ സഭയുടെ ചെയർമാൻ - ഡോ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ

7. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാജ്യ സഭയുടെ ചെയർമാനായിരുന്ന വ്യക്തി - ഡോ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ

8. രാജ്യസഭയിലെ ആദ്യ മലയാളി ചെയർമാൻ - കെ.ആർ. നാരായണൻ

9. രാജ്യസഭയിലെ ആദ്യ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ - കൃഷ്ണമൂർത്തി റാവു

10. രാജ്യസഭയിലെ ആദ്യ മലയാളി ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ - എം.എം. ജേക്കബ്

11. രാജ്യസഭയിലെ രണ്ടാമത്തെ മലയാളി ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ - പി.ജെ. കുര്യൻ

12. രാജ്യ സഭയുടെ മറ്റു നാമങ്ങൾ - കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റസ്, അപ്പർ ഹൗസ്

13. രാജ്യസഭയുടെ മുൻഗാമി - കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്

14. ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളുള്ള  സംസ്ഥാനം - ഉത്തർ പ്രദേശ് (31)

15. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം - 9

16. കേരളത്തിൽ നിന്നും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ചലച്ചിത്ര താരം - സുരേഷ് ഗോപി

17. രാജ്യസഭാംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് - സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലെ അംഗങ്ങൾ

18. എത്ര ദിവസം വരെ ധനകാര്യബിൽ രാജ്യസഭയിൽ വെക്കാൻ സാധിക്കും - 14 ദിവസം

19. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും രാജ്യസഭയിൽ സീറ്റുകൾ വീതിച്ചു നൽകുന്ന ഭരണഘടനയിലെ ഷെഡ്യൂൾ - 4

20. രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത ആദ്യ മലയാളി - സർദാർ കെ. എം. പണിക്കർ

21. സർദാർ കെ. എം. പണിക്കർ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത വർഷം - 1959

22. രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത ആദ്യ ചലച്ചിത്ര നടി - രുഗ്മിണി ദേവി അരുണ്ഡേല്

23. രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത ആദ്യ വനിത - രുഗ്മിണി ദേവി അരുണ്ഡേല്

24. “മുതിര്‍ന്നവരുടെ സഭ" എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌ - രാജ്യസഭ

25. “സ്ഥിരസഭ' എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌ - രാജ്യസഭ

26. പാർലമെന്റിന്റെ ഉപരിസഭ - രാജ്യസഭ

27. ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാനനിയമ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ഉപരിസഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി - 6 വർഷം

28. പിരിച്ചുവിടാൻ പറ്റാത്ത പാർലമെന്റിലെ സഭ - രാജ്യസഭ

29. രാജ്യസഭയിലെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ എങ്ങനെ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു - അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ

30. രാജ്യസഭയുടെ പരവതാനിയുടെ നിറം - ചുവപ്പ്

31. രാജ്യസഭയിലെ എത്ര അംഗങ്ങളെ രാഷ്‌ട്രപതി നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്നു - 12

32. ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ നിന്നും രാഷ്‌ട്രപതി അംഗങ്ങളെ നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്നു - ശാസ്ത്രം, കല, സാമൂഹ്യ സേവനം, സാഹിത്യം

33. രാജ്യസഭയുടെ യോഗ്യതകളെക്കുറിച്ച്‌ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന വകുപ്പ്‌ - 84

34. രാജ്യസഭ അംഗമാകുന്നതിനുള്ള പ്രായം - 30 വയസ്സ്‌

35. രാജ്യസഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി - 6 വര്‍ഷം

36. രാജ്യസഭയുടെ കാലാവധി എത്ര - കാലാവധിയില്ല 

37. രാജ്യസഭയുടെ പരമാവധി അംഗസംഖ്യ - 250

38. രാജ്യസഭയുടെ അംഗസംഖ്യയെപ്പറ്റി പറയുന്ന വകുപ്പ്‌ - 80

39. സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നുമായി രാജ്യസഭയിലേക്ക്‌ എത്രപേരെ നിയമിക്കാം - 238

40. രാജ്യസഭയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്‍മാനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്‌ - രാജ്യസഭ അംഗങ്ങളില്‍ നിന്ന്‌

41. രാജ്യസഭയിലെ ആദ്യത്തെ നേതാവ്‌ - എന്‍. ഗോപാലസ്വാമി അയ്യങ്കാര്‍

42. എന്‍. ഗോപാലസ്വാമി അയ്യങ്കാര്‍ രാജ്യസഭയുടെ നേതാവായ വര്‍ഷം - 1952-53

43. രാജ്യസഭയിലെ രണ്ടാമത്തെ നേതാവ്‌ - സി. സി. ബിശ്വാസ്‌

44. രാജ്യസഭയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ നേതാവ്‌ - ഉമ ശങ്കര്‍ ദീക്ഷിത്‌

45. ഉമാശങ്കര്‍ ദീക്ഷിത്‌ രാജ്യസഭയുടെ നേതാവായ വര്‍ഷം - 1971-75

46. രാജ്യസഭയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്‌ - എസ്‌.എന്‍. മിശ്ര

47. രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യത്തെ വനിത പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്‌ - കമലാപതി ത്രിപാഠി

48. കമലാപതി ത്രിപാഠി രാജ്യസഭയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ വര്‍ഷം - 1977-78

49. എസ്‌.എന്‍. മിശ്ര, രാജ്യസഭയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ വര്‍ഷം - 1969-71

50. രാജ്യസഭയുടെ ഉപാധ്യക്ഷയായ ആദ്യ വനിത - വയലറ്റ് ആൽവ

51. രാജ്യസഭയുടെയോ, ലോകസഭയുടെയോ യോഗം ചേരാനുള്ള ക്വാറം എത്ര - 1/10

52. ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തെരെഞ്ഞടുക്കുന്നതാര് - ലോകസഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ (നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തവരല്ലാത്ത)

53. രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ജനറൽ - എസ്.എൻ. മുഖർജി

54. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാജ്യസഭയിലെ അംഗമായിരുന്നത് - നജ്മ ഹെപ്തുള്ള

55. ഇന്റർ പാർലമെൻററി യൂണിയനിലെ ആജീവനാന്ത പ്രസിഡൻറ് - നജ്മ ഹെപ്തുള്ള

56. രാജ്യസഭയിൽ ആദ്യമായി ഇംപീച്ച്മെന്റിന് വിധേയനായ ജഡ്ജി - സൗമിത്ര സെൻ (2011)

57. എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് രാജ്യസഭ ഒരു ബിൽ ലോകസഭയിലേക്ക് പുനഃപരിഗണനയ്ക്ക് അയയ്‌ക്കേണ്ടത് - 14

58. രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ - ഉപരാഷ്ട്രപതി

59. കേരളത്തിൽനിന്ന് രാജ്യസഭാംഗമായ ആദ്യ വനിത - ഭാരതി ഉദയഭാനു

60. രാജ്യസഭയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് അംഗങ്ങൾ എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോളാണ് വിരമിക്കുന്നത് - 2

61. ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ പട്ടികയാണ് രാജ്യസഭയിലെ സീറ്റുകളുടെ അലോട്ട്മെന്റിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് - 4

62. രാജ്യസഭാംഗമായ ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവ് - ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

63. രാജ്യസഭാംഗത്തിന്റെ കാലാവധി എത്രവർഷമാണ് - 6

64. ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം രാജ്യസഭയുടെ പരമാവധി അംഗസംഖ്യ - 250

65. രാജ്യസഭാംഗമായിരിക്കേ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി - എ.കെ.ആന്റണി

66. രാജ്യസഭാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം - മഹാരാഷ്ട്ര (19)

67. രാജ്യസഭാംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് - സംസ്ഥാന നിയമസഭാംഗങ്ങൾ

68. രാജ്യസഭാംഗമായിരിക്കെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി - ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി

69. രാജ്യസഭാംഗമായിരിക്കെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി - സി.അച്യുത മേനോൻ

70. കേരളത്തിലെ രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം - 9

71. ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദം പ്രകാരമാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് സാഹിത്യം, ശാസ്ത്രം, കല, സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭരായ പന്ത്രണ്ട് പേരെ രാഷ്‌ട്രപതി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് - അനുച്ഛേദം 80

72. രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷനായ ആദ്യ മലയാളി - എം.എം.ജേക്കബ്

73. രാജ്യസഭാംഗങ്ങളുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ - ഡൽഹി (3), പുതുച്ചേരി (1)

74. രാജ്യസഭയ്ക്ക് തുല്യമായ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് - കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്

75. മണി ബിൽ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് രാജ്യസഭ തിരിച്ചയക്കുന്നത് - 14

76. രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ - ഡോ.എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ

77. രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ - എസ്.വി.കൃഷ്ണമൂർത്തി

78. ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് - ലോകസഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും എല്ലാ അംഗങ്ങളും ചേർന്ന്

79. രാജ്യസഭയിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ ഉണ്ട് - 233

80. രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി - സർദാർ കെ.എം.പണിക്കർ

81. രാജ്യസഭയുടെ ക്വാറം എത്ര പേരാണ് - 25

82. പുതിയ അഖിലേന്ത്യ സർവീസ് രൂപവൽക്കരിക്കാനുള്ള പ്രമേയം ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് - രാജ്യസഭയിൽ

83. ഏത് അനുച്ഛേദ പ്രകാരമാണ് രാഷ്‌ട്രപതി രാജ്യസഭയിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് പേരെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് - 80

84. രാജ്യസഭാംഗമാകാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം - 30

85. രാജ്യസഭ നിലവിൽ വന്ന തീയതി - 1952 ഏപ്രിൽ 3

86. ലോകസഭയിലും രാജ്യസഭയിലും അംഗമായ മലയാളി വനിത - അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ

87. ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറിൽ ഏതു സഭയിലാണ് അംഗമല്ലാത്ത ഒരാൾ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് - രാജ്യസഭ

88. രാജ്യസഭാധ്യക്ഷനായ ആദ്യ മലയാളി - കെ.ആർ.നാരായണൻ

89. രാജ്യസഭാചെയർമാനായ ന്യായാധിപൻ - എം.ഹിദായത്തുള്ള

90. രാജ്യസഭാംഗമായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട മലയാള കവി - ജി.ശങ്കരകുറുപ്പ്

91. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസംബ്ലി, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ, ലോകസഭാ, രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളുള്ള സംസ്ഥാനം - ഉത്തർ പ്രദേശ്

92. പഞ്ചായത്ത് രാജ്, നഗരപാലിക ബില്ലുകൾ രാജ്യസഭയിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് ഏത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാലത്ത് - രാജീവ് ഗാന്ധി

93. ആദ്യമായി രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട സിനിമ നടി - നർഗീസ് ദത്ത്

94. രാജ്യസഭയിലേക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ 80 പ്രകാരം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ മുഴുവൻസമയ കായികതാരം - സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ

95. രാജ്യസഭാ ആ പേര് സ്വീകരിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് - 1954

96. രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ വ്യക്തി (1952) - ഡോ സക്കീർ ഹുസൈൻ

Post a Comment

Previous Post Next Post