ശ്വാസകോശം

ശ്വസനം (Breathing System)

■ ശ്വാസകോശങ്ങളില്‍ 750 ദശലക്ഷത്തോളം വായു അറകള്‍ ഉണ്ട്‌. ശ്വാസകോശഭിത്തിയുടെ പ്രതലവിസ്തീര്‍ണം ഏതാണ്ട്‌ 100 ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍.

■ പാറ്റ, പുല്‍ച്ചാടി എന്നിവയില്‍ ശ്വസനത്തിനു സഹായിക്കുന്ന ശ്വസനനാളികളാണ്‌ 'ട്രക്കിയ' (Trachea).

■ എട്ടുകാലി, തേള്‍ എന്നിവയില്‍ ശ്വസനത്തിന്‌ സഹായിക്കുന്ന അവയവം “ബുക്ക്‌ ലംഗ്‌സ്"‌.

■ മുന്നു തരത്തില്‍ ശ്വസനം സാധ്യമാവുന്ന ജീവിയാണ്‌ തവള.

■ മനുഷ്യനിലെ ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ ആവരണമായ ഇരട്ട സ്തരമാണ്‌ 'പ്ലൂറിയ.”

■ മനുഷ്യന്റെ ഉച്ഛ്വാസവായുവില്‍ 21 ശതമാനവും നിശ്വാസവായുവില്‍ 14 ശതമാനവും ഓക്സിജന്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ കാര്‍ബണ്‍ഡൈ ഓക്‌സൈഡിന്റെ അളവ്‌ യഥാക്രമം 0.03%, 5% എന്നിങ്ങനെയാണ്‌.

■ ഉച്ഛ്വാസവായുവിന്റെ ഊഷ്മാവ്‌ 20 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസും നിശ്വാസവായുവിന്റെത്‌ 25 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസും.

■ സാധാരണ ഉച്ഛ്വാസത്തിലൂടെ ഉള്ളിലേക്കെടുക്കുകയും നിശ്വാസത്തിലൂടെ പുറംതള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന വായുവിന്റെ അളവാണ്‌ “ടൈഡല്‍ വോളിയം". ഏകദേശം അര ലിറ്ററാണിത്‌.

■ ഓക്സിജന്റെ ലഭ്യത കുറയുന്നതുമൂലം ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ്‌ “ആസ്ഫിക്സിയ".

■ സിഗരറ്റ് പുകയില്‍ മൂവായിരത്തിലേറെ വിഷവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പുകവലിക്കാരില്‍ കണ്ടുവരുന്ന ശ്വാസകോശരോഗങ്ങളാണ്‌ 'ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്‌, എംഫീസിമ എന്നിവ.

■ മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ അവയവം - ശ്വാസകോശം

0 Comments