അസ്ഥികൾ

അസ്ഥികൾ (Bones)

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ (അസ്ഥികൾ, പേശികൾ, സന്ധികൾ, പല്ലുകൾ)

1. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥിയായ ഫീമർ എവിടെയാണ് - തുട

2. മനുഷ്യന് ഒരു ചെവിയിൽ എത്ര അസ്ഥികളാണുള്ളത് - 3

3. മനുഷ്യന് എത്ര അസ്ഥികളുണ്ട് - 206

4. അസ്ഥിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം - കാൽസ്യം

5. മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി - സ്റ്റെപ്പിസ്

6. മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി - ഫീമർ

7. നവജാതശിശുവിന്റെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം - 300

8. കപാലത്തിലെ (ക്രേനിയം) അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം - 8

9. കൈകാലുകളിലെ ആകെ അസ്ഥികൾ - 126

10. തലയിലെ അനക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏക അസ്ഥി - താടിയെല്ല്

11. മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം - 14

12. അസ്ഥികളുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ജലം - 20

13. മനുഷ്യന്റെ തലയോട്ടിയിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം - 22

14. മനുഷ്യന് പാദത്തിൽ എത്ര അസ്ഥികളാണുള്ളത് - 26

15. മനുഷ്യന്റെ നട്ടെല്ലിൽ എത്ര അസ്ഥികളാണുള്ളത് - 26

16. മനുഷ്യന്റെ കൈപ്പത്തിയിൽ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം - 27

17. അസ്ഥികളെ  കുറിച്ചുള്ള പഠനം - ഓസ്റ്റിയോളജി

18. റേഡിയസ്, അൾന എന്നീ അസ്ഥികൾ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു - കൈ

19. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥിയായ ഫീമറിന്റെ (തുടയെല്ല്) ശരാശരി നീളം എത്ര സെന്റീമീറ്ററാണ് - 50

20. ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന, മുഖത്തെ ഏക അസ്ഥി - കീഴ്ത്താടിയെല്ല്

21. ടിബിയ, ഫിബുല എന്നീ അസ്ഥികൾ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു - കാൽ

22. അസ്ഥികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ വിറ്റമിനേത് - വിറ്റാമിൻ ഡി

23. "സാർക്കോമ" ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം - അസ്ഥികൾ

24. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പേശി - ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസ്

25. മനുഷ്യന് ആകെ എത്ര പേശികളുണ്ട് - 639

26. പേശികളുടെ ചലനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്കഭാഗം - സെറിബല്ലം

27. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പേശി - സാർട്ടോറിയസ്

28. മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ പേശി - സ്റ്റേപ്പിഡിയസ്

29. മനുഷ്യന്റെ ശരീരഭാരത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് പേശികൾ - 40

30. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പേശിയായ സ്റ്റേപ്പിഡിയസ് എവിടെയാണ് - മധ്യകർണത്തിൽ

31. ആനയുടെ പല്ലുകളുടെ എണ്ണം - 4

32. പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ മൂലകം - കാൽസ്യം

33. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കട്ടികൂടിയ ഭാഗം - പല്ലിന്റെ ഇനാമൽ

34. എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ശക്തി നിലനിറുത്താൻ ആവശ്യമായ ഘടകം - കാൽസ്യം

35. തിമിംഗലത്തിന്റെ പല്ലുകളുടെ എണ്ണം - പല്ലില്ല

36. ഒരു ശിശു വളരുമ്പോൾ എല്ലുകളുടെ എണ്ണം - കുറയുന്നു

37. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ എല്ലു - സ്റ്റേപ്പിസ്

38. വാതം (ആർത്രൈറ്റിസ്) ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം - സന്ധികൾ

39. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ആകെ അസ്ഥികൾ - 206

40. ഏറ്റവും നീളംകൂടിയ അസ്ഥി - ഫിമര്‍ (തുടാസ്ഥി)

41. കൈയില്‍ എത്ര അസ്ഥികൾ - 30

42. കാലില്‍ എത്ര അസ്ഥികൾ - 30

43. കഴുത്തിലെ കശേരുക്കൾ എത്ര - 7

44. ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി - സ്റ്റേപിസ്‌

45. ശരീരത്തിലെ പേശികളില്ലാത്ത അവയവമാണ്‌ - ശ്വാസ കോശം

46. നവജാതശിശുക്കളിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം - 270

47. ഗര്‍ഭസ്ഥശിശുവിന്‌ നാലാഴ്ച പ്രായമാകുന്നതോടെ തരുണാസ്ഥി, അസ്ഥി എന്നിവയുടെ രൂപവത്കരണം ആരംഭിക്കുന്നു.

48. നട്ടെല്ലില്‍ എത്ര കശേരുക്കൾ - 33

49. തലയോട്ടിയില്‍ ചലിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന അസ്ഥി - കിഴ്ത്താടിയെല്ല്‌

50. കാലിലെ പ്രധാന അസ്ഥികൾ - ടിബിയ, ഫിബുല

51. കൈയിലെ പ്രധാന അസ്ഥികൾ - റേഡിയസ്‌, അൾന

52. വാരിയെല്ലുകൾ എത്ര - 19 ജോഡി (24)

53. അസ്ഥികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം - ഓസ്റ്റിയോളജി

54. അസ്ഥിയിലെ ഘടകമുലകങ്ങൾ - കാത്സ്യം, ഫോസ്ഫറസ്‌

55. തലയോട്ടിയില്‍ ആകെ എത്ര അസ്ഥികൾ - 22

56. ചെവിക്കുള്ളില്‍ എത്ര അസ്ഥികൾ - 6 (3 വീതം)

57. മനുഷ്യനില്‍ സ്ഥിരദന്തങ്ങൾ എത്ര - 32

58. മനുഷ്യനില്‍ കോമളദന്തങ്ങൾ (പാല്‍പ്പല്ലുകൾ) എത്ര - 20

59. മനുഷ്യനില്‍ ജ്ഞാനദന്തങ്ങൾ എത്ര - 4

60. പല്ലിനുള്ളിലെ അറ - പൾപ്പ്‌ ക്യാവിറ്റി

61. പല്ലിലെ ഘടകങ്ങൾ - കാത്സ്യം, ഫോസ്ഫറസ്‌

62. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പല്ലുകളുള്ള ജീവി - ഒപ്പോസം

63. പല്ലില്ലാത്ത സസ്തിനികൾ - പംഗോളിന്‍, നീല തിമിംഗിലം

64. പേശികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം - മയോളജി

65. മനുഷ്യ ശരീരത്തില്‍ എത്ര തരം പേശികൾ - 639 തരം

66. ഏറ്റവും വലിയ പേശി - തുടയിലെ പേശി

67. ഏറ്റവും ബലമേറിയ പേശി - താടിയിലെ പേശി

68. പേശിക്ലമത്തിന്‌ കാരണമായ രാസവസ്തു - ലാറ്റിക്‌ അമ്ലം

69. ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയ ഭാഗമാണ്‌ പല്ലിലെ - ഇനാമല്‍

70. ഇനാമലിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിക്കാവശ്യമായ മൂലകം - ഫ്ലൂറിൻ

71. പല്ലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം - ഒഡന്റോളജി

72. പയോറിയ രോഗം ബാധിക്കുന്നതെവിടെ - മോണ

73. ആനക്കൊമ്പ്‌ ഏതു പല്ല് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചതാണ്‌ - ഉളിപ്പല്ല്‌

74. സസ്യഭോജികളില്‍ ഇല്ലാത്ത പല്ല്‌ - കോമ്പല്ല്‌

75. ടുത്ത്പേസ്റ്റുകളിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം - കാത്സ്യം ഫ്ലൂറൈഡ്‌

0 Comments