അമരാവതി സമരം

അമരാവതി സമരം (Amaravathi Satyagraha)

ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധിതിയുടെ ജലസംഭരണ മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന അയ്യപ്പൻ കോവിലിലെ കുടിയേറ്റ കർഷകരെ സർക്കാർ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ചു ബലം പ്രയോഗിച്ചു കുടിയിറക്കുകയും അറുപതോളം കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള അമരാവതി കാടുകളിൽ ഇറക്കി വിടുകയും ചെയ്തു. ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരേക്കർ പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശം പതിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഒരിടങ്ങഴി അരിയായിരുന്നു റേഷനായി നൽകിയിരുന്നത്. അമരാവതി ക്യാമ്പുകളിൽ മലമ്പനി, അതിസാരം, തുടങ്ങിയ പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നു പിടിച്ചു. ഫാദർ വടക്കന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷകരുടെ ദുരിതങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമം നടന്നെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. തദവസരത്തിലാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന എ.കെ.ഗോപാലൻ പര്യടനം നിർത്തിവച്ച് 1961 ജൂൺ ഒന്നിന് അമരാവതിയിലെത്തിയത്.


ഫാദർ വടക്കൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ എ.കെ.ജിയോടെയൊപ്പം അണിചേരുകയും എ.കെ.ജി ഒരു അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കർഷകർക്ക് കൃഷിക്കനുയോജ്യമായ ഭൂമി, നഷ്ടപരിഹാരം മതിയായ അളവിൽ റേഷൻ, മരുന്നു ചികിത്സ എന്നിവ നല്കണമെന്നതായിരുന്നു ആവശ്യം. ഒൻപതാം ദിവസത്തോടെ എ.കെ.ജിയുടെ ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെത്തുടർന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി. അതോടെ സമരം രാജ്യവ്യാപകമായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇതോടെ സർക്കാർ ഇടപെടുകയും സി.കെ.ഗോവിന്ദൻ, കെ.കേളപ്പൻ, ഇ.എം.എസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒത്തുതീർപ്പു സംഭാഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും കർഷകരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അനുഭാവപൂർവം പരിഗണിക്കുകയും പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അമരാവതി സത്യാഗ്രഹം ഒരു വിജയമായി തീർന്നു.


ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ


1. അമരാവതി സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം - 1961


2. അമരാവതി സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് - എ.കെ.ജി

0 Comments