ഭരണഘടന

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന

01. ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ

02. മൗലികാവകാശങ്ങൾ

03. റിട്ടുകൾ

04. ഭരണഘടന ആമുഖം

04. മൗലിക കടമകൾ

05. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ക്വിസ്

06. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന

07. ഭരണഘടന ഭേദഗതികൾ

08. ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ്

09. ലോകസഭ

10. രാജ്യസഭ

11. സുപ്രീം കോടതി

12. ഹൈക്കോടതി

13. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി

14. ഇന്ത്യൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി

15. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി

16. അറ്റോർണി ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ

17. ബജറ്റ്

18. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

19. മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍

20. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ

21. ആസൂത്രണം

22. സാമൂഹിക ക്ഷേമം

23. അടിയന്തരാവസ്ഥ

24. നിഷേധ വോട്ട് (നോട്ട)

25. അവിശ്വാസ പ്രമേയം

Indian Languages

01. ഇന്തോ-ആര്യന്‍ ഭാഷകള്‍

02. ആസ്സാമീസ്

03. ബംഗാളി

04. ഗുജറാത്തി

05. ഹിന്ദി

06. കാശ്മീരി

07. മറാഠി

08. ഒറിയ 

09. പഞ്ചാബി 

10. സംസ്കൃതം 

11. സിന്ധി 

12. ഉറുദു 

13. ദ്രാവിഡ ഭാഷകൾ

14. തമിഴ്

15. മലയാളം 

16. കന്നഡ 

17. തെലുങ്ക് 

18. മറ്റു ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ

Post a Comment