ലോക വ്യക്തിത്വങ്ങൾ

പ്രാചീന ലോകത്തിലെ മഹാന്മാർ

01. മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി

02. ആർക്കിമിഡീസ്

03. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ

04. കൺഫ്യൂഷ്യസ്

05. ഹോമർ

06. ജൂലിയസ് സീസർ

07. പെരിക്ലിസ്

08. പ്ലേറ്റോ

09. പൈതഗോറസ്

10. സോക്രട്ടീസ്

11. വാസ്കോഡ ഗാമ

12. ഇബ്നു ബത്തൂത്ത

ലോക നേതാക്കൾ

01. എബ്രഹാം ലിങ്കൺ

02. അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ

03. ബെനിറ്റോ മുസോളിനി

04. ഫ്രാങ്ക്‌ളിൻ ഡി റൂസ്‌വെൽറ്റ്

05. ജോൻ ഓഫ് ആർക്ക്

06. ജോൺ എഫ് കെന്നഡി

07. ജോമോ കെനിയാത്ത

08. കാൾ മാർക്സ്

09. മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിംഗ് ജൂനിയർ

10. നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട്

11. നെൽസൺ മണ്ടേല

12. ഓട്ടോ വോൺ ബിസ്മാർക്ക്

13. സിരിമാവോ ബണ്ഡാരനായകെ

14. വ്ലാഡിമിർ ലെനിൻ

15. വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ

ലോക ശാസ്ത്രജ്ഞർ

01. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ

02. ചാൾസ് ഡാർവിൻ

03. ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി

04. സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ 

05. തോമസ് ആൽ‌വ എഡിസൺ

06. ഗലീലിയോ ഗലീലി

പ്രശസ്ത കവികൾ/എഴുത്തുകാർ

02. ഏണസ്റ്റ് ഹെമിങ്‌വേ

03. ഫിയോദർ ദസ്തയേവ്‌സ്കി

04. ജോർജ്ജ് ബെർണാഡ് ഷാ

05. ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ്

06. ലൂയിസ് കാരൾ

07. മാക്സിം ഗോർക്കി

08. നിക്കോളോ മാക്കിയവെല്ലി

09. ഒക്ടാവിയോ പാസ്

10. വിക്ടർ യൂഗോ

11. വില്യം ഷെയ്ക്സ്പിയർ

സിനിമ/രാഷ്ട്രീയം/കായികം/സാമൂഹിക പ്രശസ്തർ

01. ആൽഫ്രഡ്‌ നോബൽ

02. ആദം സ്മിത്ത്

03. അകിര കുറസോവ

04. ചാർളി ചാപ്ലിൻ

05. ജെസ്സി ഓവൻസ്

06. ലുഡ്വിഗ് വാൻ ബീഥോവൻ

07. മുഹമ്മദ് അലി

08. നീൽ ആംസ്ട്രോങ്

09. പാബ്ലോ പിക്കാസോ

10. പെലെ

11. വാൾട്ട് ഡിസ്നി

12. യൂറി ഗഗാറിൻ

Post a Comment