ആൽ മരം

ആൽ മരം (Banyan Tree)

വളർന്നു പടർന്നു പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആൽമരങ്ങൾ ആരെയും അദ്‌ഭുതപ്പെടുത്തുന്നവയാണ്. ലോകത്തിലെ തന്നെ വന്മരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ആൽ മരം. ഹൈന്ദവവിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ആൽമരങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പൊതുവെ കറയുള്ള വൃക്ഷമാണ് ആൽ. തണ്ടിൽ ഇലകൾ ഒന്നിടവിട്ടാണ്. മൂന്നുതരം പൂക്കളാണ് ആൽമരത്തിനുള്ളത്. ആൺപൂക്കളും, പെൺപൂക്കളും കൂടാതെ ഒരു വിഭാഗം പൂക്കൾ കൂടിയുണ്ട്. കേരളീയർക്ക് പരിചിതമായ അരയാലും പേരാലും ഉൾപ്പെടെ അറുനൂറോളം ഇനം ആലുകൾ ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ മാത്രം 45 തരം ആലുകളുണ്ട്‌. അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് അരയാൽ, പേരാൽ, കല്ലാൽ, കാരാൽ, ഇത്തിയാൽ, ചിറ്റാൽ, കൃഷ്ണനാൽ തുടങ്ങിയവ.

PSC ചോദ്യങ്ങൾ 

1. ഫൈക്കസ്‌ ബംഗാളന്‍സിസ്‌, ഫൈക്കസ്‌ റിലിജിയോസ എന്ന ശാസ്ത്രനാമങ്ങളില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന മരമേത്‌ - ആൽ

2. സിന്ധുനദീതടനിവാസികള്‍ ആരാധിച്ചിരുന്ന മരം - ആൽ

3. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വൃക്ഷം - ആൽ

4. ഇലകള്‍ കൂടുതലുള്ളതിനാല്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അളവ്‌ ഓക്സിജന്‍ പുറത്തുവിടുന്ന മരം - ആൽ

5. ബോധിവൃക്ഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌ - ആൽ

6. ഏതു മരച്ചുവട്ടില്‍വച്ചാണ്‌ ബുദ്ധന്‍ ദിവ്യജ്ഞാനം കൈവന്നത്‌ - ആൽ

7. ബന്യന്‍ മരം എന്നുമറിയപ്പെടുന്ന മരം - ആൽ

8. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പടര്‍ന്ന്‌ പന്തലിക്കുന്ന മരം - ആൽ

9. ഭാരതരത്നം ബഹുമതി രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്‌ ഏത്‌ മരത്തിന്റെ ഇലയുടെ ആകൃതിയിലാണ്‌ - ആൽ

10. ബോധിവൃക്ഷം, തത്ത്വവൃക്ഷം, ദേവവൃക്ഷം, ഋതുപാതി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന വൃക്ഷം - അരയാൽ

11. ഹൈന്ദവവിശ്വാസപ്രകാരം വൃക്ഷങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് -  ബോധിവൃക്ഷം

Post a Comment

Previous Post Next Post