പോഷകാഹാരം

പോഷകാഹാരം ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങള്‍

1. ശരീരത്തിനാവശ്യമായ ആഹാരത്തിലെ പ്രധാന പോഷകഘടകങ്ങളേവ - ധാന്യകം, മാംസ്യം, കൊഴുപ്പ്, വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ, ജലം 

2. പോഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം - ട്രൊഫോളജി 

3. ആഹാരത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട്‌ പോഷകഘടകങ്ങളേവ? - അന്നജവും മാംസ്യവും

4. അന്നജത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളേവ? - കാര്‍ബണ്‍, ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ 

5. മാംസൃത്തിലുള്ളതും എന്നാല്‍ അന്നജത്തില്‍ ഇല്ലാത്തതുമായ ഒരു പദാര്‍ത്ഥമേത്‌? - നൈട്രജൻ 

6. അന്നജം ദഹനപഥത്തില്‍ വച്ച്‌ ദഹിച്ച്‌ ഏത്‌ പദാര്‍ത്ഥമായിത്തീരുന്നു? - ഗ്ലൂക്കോസ്‌

7. മാംസ്യം ദഹിച്ച്‌ ഏത്‌ പദാര്‍ത്ഥമായിത്തീരുന്നു? - അമിനോ അമ്ലങ്ങള്‍

8. കൊഴുപ്പ്‌ ദഹിച്ച്‌ ഉണ്ടാകുന്ന വസ്തുക്കളേവ? - ഫാറ്റി അമ്ലങ്ങളും ഗ്ലിസറോളും

9. ആഹാരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കിഴങ്ങു വര്‍ഗ്ഗത്തിലുള്ള രണ്ടു സസ്യങ്ങളേവ? - മരച്ചീനി, മധുരക്കിഴങ്ങ്‌

10. ശരീരകലകളുടെ നിര്‍മ്മിതിക്ക്‌ ആവശ്യമായ പോഷകഘടകമേത്‌? - മാംസ്യം

11. വിവിധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കാവശ്യമായ ഊർജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന്‌ വേണ്ട പോഷകഘടകമേത്‌? - അന്നജം

12. സസ്യ എണ്ണകള്‍ക്ക്‌ അഞ്ച്‌ ഉദാഹരണങ്ങളെഴുതുക? - വെളിച്ചെണ്ണ, നല്ലെണ്ണ, കടുകെണ്ണ, സൂര്യകാന്തിയെണ്ണ, പാം ഓയില്‍

13. 'ഫ്ലൂറിൻ' ക്രമാതീതമായി ശരീരത്തിനുള്ളില്‍ പോയാല്‍ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമേത്‌? - ഫ്ലൂറോസിസ്‌

14. ജീവകം 'A' ആയി മാറ്റപ്പെടുന്ന വസ്തുവേത്‌? - കരോട്ടിന്‍

15. സൂര്യപ്രകാശം ശരീരത്തില്‍ ഏല്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ജീവകമേത്‌? - ജീവകം D

16. മാംസ്യത്തിന്റെ അഭാവം നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ടു രോഗങ്ങളേവ? - ക്വാഷിയോര്‍ക്കര്‍, മരാസ്മസ്‌

17. പല്ലിന്റെ ഇനാമലിനു ബലം നല്‍കുന്ന വസ്തുവേത്‌ - ഫ്ലൂറിൻ 

18. ഏത്‌ ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കം കൊണ്ട്‌ ഗോയിറ്റര്‍ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു? - തൈറോയിഡ്‌ ഗ്രന്ഥിയുടെ

19. തവിടുകളയാത്ത അരിയുടെ മേന്മയെന്ത്‌? - തവിടില്‍ ജീവകം B അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

20. ഒരു ഗ്രാം അന്നജത്തില്‍ നിന്നും ഏകദേശം എത്ര കലോറി ഊർജ്ജം കിട്ടുന്നു? - 4.5

21. ഒരു ഗ്രാം മാംസ്യത്തില്‍ നിന്നും ശരീരത്തിനു ലഭിക്കുന്ന ഊർജമെത്ര? - 4.5 കിലോഗ്രാം

22. ഏറ്റവും കൂടിയ പോഷകമൂല്യമുള്ള പോഷകഘടകമേത്? - കൊഴുപ്പ്‌

23. ഒരു ഗ്രാം കൊഴുപ്പില്‍ നിന്നും എത്രമാത്രം ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നു? - 9.3 കിലോ കലോറി

24. കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഏറ്റുവും അനുയോജ്യയമായ ആഹാര പദാര്‍ത്ഥമേത് - മുലപ്പാല്‍

25. ശരീരത്തിൽ ജീവകങ്ങളുടെ ആധിക്യം നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയേത്? - ഹൈപ്പര്‍ വിറ്റാമിനോസിസ്‌

26. വ്യത്യസ്ത ധർമ്മങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ദ്രിയമേത്? - ചെവി

27. ആന്തരകർണ്ണത്തിൽ കേൾവിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഭാഗമേത് - അര്‍ദ്ധവ്യത്താകാരക്കുഴലുകള്‍

28. ആന്തരകര്‍ണ്ണത്തിലെ അര്‍ദ്ധവൃത്താകാരക്കുഴലുകളുടെ എണ്ണം എത്ര? - മൂന്ന്

29. അര്‍ദ്ധവൃത്താകാരക്കുഴലുകളുടെ ധര്‍മ്മമെന്ത്‌? - ശരീരത്തിന്റെ തുലനനില സൂക്ഷിക്കുക

30. ജനിതക രോഗങ്ങള്‍ക്കു രണ്ട്‌ ഉദാഹരണങ്ങളെഴുതുക? - ഹീമോഫീലിയ, സിക്കിള്‍ സെല്‍ അനീമിയ

31. ആഹാരത്തില്‍ അന്നജത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? - അല്പം അയഡിന്‍ ലായനി ഒഴിച്ചാല്‍ നീലനിറമാകുന്നുവെങ്കില്‍ അതില്‍ അന്നജമുണ്ട്

32. ആഹാരത്തില്‍ മാംസത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? - അല്പം നൈട്രിക്‌ ആസിഡ്‌ ഒഴിച്ചാല്‍ കടും മഞ്ഞനിറമാകുന്നുവെങ്കില്‍ അതില്‍ മാംസ്യമുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കാം

33. സസ്യകോശഭിത്തിയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്‍ബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഏത്‌? - സെല്ലുലോസ്‌

34. കാത്സ്യത്തിന്റെ ആഗിരണത്തിനു സഹായിക്കുന്ന ജീവകമേത്‌? - ജീവകം D

35. വിറ്റാമിന്‍ C ധാരാളമടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫലമേത്‌? - നാരങ്ങ

36. പഴച്ചാറുകളും മറ്റും കേടുകൂടാതെയിരിക്കാന്‍ അതില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ടു രാസവസ്തുക്കളേവ? - പൊട്ടാസ്യം മെറ്റാബൈ സള്‍ഫേറ്റ്‌, ബന്‍സോയിക്‌ ആസിഡ്‌

37. അമാനിറ്റ എന്ന വിഷകരമായ കൂണില്‍ ഉള്ള വിഷവസ്തുവേത്‌? - മസ്ക്കരീന 

38. വിഷകരമായ ഒരു കൂണ്‍ (കുമിള്‍) ഏത്‌? - അമാനിറ്റ

39. പഴുക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ആഹാരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നാലു കായ്കളുടെ പേരെഴുതുക? - വെള്ളരിക്ക, വെണ്ടയ്ക്ക, പാവയ്ക്ക, കത്തിരിക്ക

40. നിക്കോട്ടിനിക്‌ ആസിഡിന്റെ കുറവു നിമിത്തം ഏതു രോഗമുണ്ടാകുന്നു? - പെല്ലാഗ്ര

41. പഞ്ചസാരയുടെ ഏറ്റവും ലളിതമായ രൂപമേത്‌? - ഗ്ലൂക്കോസ്‌

42. സ്കർവി രോഗമുണ്ടാക്കുന്നതിനു കാരണം ഏതു ജീവകത്തിന്റെ അപര്യാപ്തതയാണ്‌? - വിറ്റാമിന്‍ C 

43. വിറ്റാമിന്‍ D-യ്ക്കു പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്ത്‌? - കാല്‍സിഫെറോള്‍

44. തയാമിന്റെ അഭാവം നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന രോഗമേത്‌? - ബെറി ബെറി

45. വിറ്റാമിന്‍ C-യ്ക്കു പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്ത്‌? - അസ്‌കോര്‍ബിക്‌ ആസിഡ്‌

46. വിറ്റാമിന്‍ E-യ്ക്കു പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്ത്‌? - ടോക്കോഫെറോള്‍

47. ഫിലോക്വിനോണ്‍ ഏത്‌ ജീവകമെന്ന്‌ അറിയപ്പെടുന്നു? - ജീവകം K 

48. കൊഴുപ്പില്‍ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങളേവ? - ജീവകം A, D, E, K എന്നിവ

49. ജലത്തില്‍ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങളേവ? - ജീവകം A, C

50. ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേത്‌? - ബോട്ടുലിസം

51. ബോട്ടുലിസം എന്ന ഭക്ഷ്യവിഷബാധയ്ക്കു കാരണമായ ബാക്ടീരിയമേത്? - ക്‌ളോസ്ട്രീഡിയം ബോട്ടുലിസം

52. ഊർജ്ജം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഏകകമേത്‌ - കിലോ കലോറി

Post a Comment

Previous Post Next Post
PDF Book to Crack Kerala PSC

പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വിദഗ്ദ്ധരാൽ വിശകലനം ചെയ്തു തയ്യാറാക്കിയ ഇ - ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് Credit/Debit Card, Wallet, Google Pay ഉപയോഗിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.