തെങ്ങ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം

കേരളത്തിലെ തെങ്ങ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - കായംകുളം (ആലപ്പുഴ), പിലിക്കോട് (കാസർഗോഡ്)

തെങ്ങ്‌ അഥവാ കേര വൃക്ഷങ്ങളുടെ നാടാണല്ലോ കേരളം. നമ്മുടെ നാടിന്‌ തെങ്ങുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്‌. തെങ്ങിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉപയോഗയോഗ്യമായതിനാല്‍ മലയാളികള്‍ ഇതിനെ 'കല്പവൃക്ഷം' എന്നാണ്‌ വിളിക്കുന്നത്‌. ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറമേ, ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളായ മലേഷ്യ, ശ്രീലങ്ക, ഇന്തോനേഷ്യ, ഫിലിപ്പീൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലും തെങ്ങ്‌ ധാരാളമായി വളരുന്നു. ലോകത്തിലെ ഉഷ്ണ മേഖലാപ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം കാണുന്ന വൃക്ഷമാണിത്‌. ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ കേരളത്തിലാണ്‌ ആദ്യമായി തെങ്ങ്‌ കൃഷി ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങിയതെന്നു കരുതുന്നു.


ആവർത്തിക്കിന്ന ചോദ്യങ്ങൾ


1. കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന വൃക്ഷം - തെങ്ങ്


2. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന നാണ്യവിള - നാളികേരം


3. ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി, കൊച്ചിൻ ചൈന, ആന്‍ഡമാന്‍ ഓര്‍ഡിനറി എന്നിവ ഏത് വൃക്ഷത്തിന്റെ കാർഷിക ഇനങ്ങളാണ് - തെങ്ങ്


4. മണ്ഡരി രോഗം ബാധിക്കുന്നത് ഏത് വൃക്ഷത്തെയാണ് - തെങ്ങിനെ (വൈറസ് ആണ് കാരണം)


5. കാറ്റുവീഴ്ച ഏത് കാർഷിക വിളയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് - തെങ്ങ്


6. തെങ്ങിൻറെ കൂമ്പ് ചീയലിന് കാരണമായ രോഗാണു - ഫംഗസ്


7. കേരളത്തിലെ ആദ്യ നാളികേര ഗ്രാമം - കുമ്പളങ്ങി


8. തേങ്ങ ഉല്പാദനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നില്ക്കുന്ന ജില്ല - മലപ്പുറം


9. തെങ്ങിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്ത് - കൊക്കോസ് ന്യൂസിഫെറ


10. നാളികേര ഉത്പാദനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം - കേരളം 


11. തേങ്ങ ഉല്പാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യം - ഫിലിപ്പീൻസ്


12. തേങ്ങ ഉല്പാദനത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യം - ഇന്തോനേഷ്യ


13. തേങ്ങ ഉല്പാദനത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യം - ഇന്ത്യ


14. ഗൗളീഗാത്രം ഏതു കാർഷികവിളയുടെ ഇനമാണ് - തെങ്ങ്


15. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്ന കാർഷികവിള - തെങ്ങ്


16. മാലിദ്വീപിന്റെ ദേശീയ വൃക്ഷം - തെങ്ങ്


17. നാളികേര വികസന ബോർഡിൻറെ ആസ്ഥാനം - കൊച്ചി


18. കേരള നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - ബാലരാമപുരം (കടച്ചാൽകുഴി)


19. തെങ്ങ് നടേണ്ട ശരിയായ അകലം - 7.5 മീ x 7.5 മീ


20. ലോക നാളികേര ദിനം - സെപ്റ്റംബർ 2


21. T x D, D x T തെങ്ങുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - കാസർഗോഡ് തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം 


22. അത്യുൽപാദനശേഷിയുള്ള നാളികേര വിത്തുകൾ - അനന്തഗംഗ, ടി x ഡി, ഡി x ടി, ലക്ഷഗംഗ, കേരശ്രീ, കേരഗംഗ, മലയൻ ഡ്വാർഫ്

0 Comments