ഹരിത വിപ്ലവം

ഹരിത വിപ്ലവം (Green Revolution)

എം.എസ്.സ്വാമിനാഥൻ: അന്തർദേശീയ പ്രശസ്തിയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കൃഷിശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മങ്കൊമ്പ് സാംബശിവൻ സ്വാമിനാഥൻ. പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ അംഗമായിരുന്നു. മനിലയിലെ അന്തർദേശീയ റൈസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറലാണ്. സ്വാമിനാഥന്റെ ശ്രമഫലമായി ഇന്ത്യയിലെ ഭക്ഷ്യധാന്യോല്പാദനം 1.2 കോടി ടണ്ണിൽനിന്നു 2.3 കോടി ടണ്ണായി ഉയർന്നു. അത്യുത്പാദനശേഷിയുള്ള ഗോതമ്പും അരിയും ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ, സ്വാമിനാഥൻ വിജയിച്ചു. കാർഷികപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തക്കതായ മാർഗനിർദേശങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും  നൽകാനും അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു. സ്വാമിനാഥൻ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇന്ത്യയിൽ ഒതുക്കിനിർത്തിയില്ല. അദ്ദേഹം നിരവധി അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഉഷ്ണമേഖലാ രാജ്യങ്ങളിലെ അർദ്ധതരിശായ സ്ഥലങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ക്രോപ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഇന്റർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് സിസ്റ്റംസ് ഫോർ ഡവലപ്മെന്റ് എന്നിവ അവയ്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. 1964ൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ച സ്വാമിനാഥന് 1987ൽ ഫുഡ് പ്രൈസ്, 1991ൽ ടൈലർ ആൻഡ് ഹോണ്ട പ്രൈസ്, 1994ൽ യു.എൻ.ഇ.പി സസകാവ അവാർഡ്, പത്മഭൂഷൺ, പത്മവിഭൂഷൺ, മാഗ്സസേ അവാർഡ് തുടങ്ങി നിരവധി ബഹുമതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

1. ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് - എം.എസ്.സ്വാമിനാഥൻ

2. ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ നായകൻ - ഡോ.എം.പി സിങ്

3. ഇന്ത്യയിൽ ഹരിതവിപ്ലവം ആരംഭിച്ച സമയത്തെ കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രി (1967-68) - സി.സുബ്രമണ്യം

4. ഹരിത വിപ്ലവം കൊണ്ട്‌ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനം - പഞ്ചാബ്‌

5. ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവം ശക്തമായത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധിതി കാലഘട്ടത്തിൽ - 1966 - 69 റോളിംഗ്‌ പദ്ധതി

6. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്ഷ്യോത്പാദകരായി ഇന്ത്യമാറിയ കാലഘട്ടം - 1978-80

7. ലോക ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് - നോർമൻ ബോർലോഗ്

8. ഏതു രാജ്യക്കാരനാണ്‌ നോര്‍മാന്‍ ബോർലോഗ്‌ - യു.എസ്‌.എ.

9. സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ - നോർമൻ ബോർലോഗ് (1970)

10. 'ബോർലോഗ് അവാർഡ്' ഏത് മേഖലയിൽ നൽകുന്നു - കാർഷികരംഗം

11. ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച രാജ്യം - മെക്സിക്കോ (1944)

12. ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ ഏഷ്യൻ ഗേഹം -  ഫിലിപ്പീൻസ്

13. ഏഷ്യയിൽ ഹരിതവിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച രാജ്യം - ഫിലിപ്പീൻസ്

14. ഹരിത വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച വർഷം ഏത് - 1944 (മെക്സിക്കോ)

15. ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച വർഷം - 1967-68

16. ഹരിത വിപ്ലവത്തിൽ ഏറ്റവും മെച്ചം ഉണ്ടാക്കിയ നാണ്യവിള ഏത് - പരുത്തി

17. ഹരിത വിപ്ലവം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു - കാർഷികരംഗം

18. ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചതാര് - വില്യം ഗൗഡ്

19. എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ വികസിപ്പിച്ച ഗോതമ്പിനം ഏത് - സർബതി സോറോണ

20. ഹരിതവിപ്ലവത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ച ധാന്യം - ഗോതമ്പ്

എം.എസ്.സ്വാമിനാഥൻ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

1. Father of Economic Ecology എന്ന് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയോൺമെൻറ് പ്രോഗ്രാം വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി

2. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കുംഭകോണത്തു ജനിച്ച ലോകപ്രശസ്ത കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ

3. വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ - സ്വാമിനാഥൻ

4. നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷനായ പ്രഥമ മലയാളി

5. മാഗ്സസേ അവാർഡ് നേടിയ രണ്ടാമത്തെ (ഇന്ത്യൻ പൗരനായ) മലയാളി

6. 1971-ലെ മാഗ്സസേ അവാർഡ് നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ

7. ഇന്റർനാഷണൽ റൈസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ തലവനായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ

8. 1970-80 കാലയളവിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ

9. എം.എസ്.സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്റെ സ്ഥാപകൻ

10. ഇന്ത്യൻ ഹരിതവിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ്

Post a Comment

Previous Post Next Post