ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം

ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം

തുടങ്ങിയത് - 1914 ജൂലൈ 28

അവസാനിച്ചത് - 1918 നവംബർ 11


ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം നടന്നത് 1914 മുതൽ 1918 വരെയുള്ള കാലത്താണ്. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള കാരണം ഓസ്ട്രിയയിലെ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഫെർഡിനാനിന്റെ കൊലപാതകമാണ്. കേന്ദ്ര ശക്തികളും സഖ്യ ശക്തികളും തമ്മിലായിരുന്നു യുദ്ധം. ജർമ്മനി, ഓസ്ട്രിയ, ഹംഗറി, തുർക്കി, ബൾഗേറിയ എന്നീ കേന്ദ്രശക്തികൾ ഒരുവശത്തും ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, ബെൽജിയം, സെർബിയ, റഷ്യ എന്നീ സഖ്യശക്തികൾ മറുഭാഗത്തുമാണ് യുദ്ധം നടന്നത്. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം 1919-ൽ വെർസൈൽ ഉടമ്പടിയോടെ അവസാനിച്ചു. സഖ്യശക്തികൾ കേന്ദ്രശക്തികളെ കീഴടക്കി ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ വിജയികളായി. ഈ ഉടമ്പടി പിന്നീട് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് (സർവ്വരാജ്യ സഖ്യം) രൂപീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മരണമടഞ്ഞത് ജർമനിയിലാണ്‌.


ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ


1. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ ആരംഭകാലത്ത് വധിക്കപ്പെട്ട ഓസ്ട്രിയയിലെ പ്രഭു? - ഫ്രാൻസിസ് ഫെർഡിനാൻഡ്


2. 'ലോകത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു അഗ്നിയായിരുന്നു ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം'. ആരുടെ വാക്കുകളാണിത്? - എച്ച്.ജി. വെൽസ്


3. ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം പുതിയതായി രൂപം കൊണ്ട യൂറോപ്പിലെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? - ചെക്കോസ്ലോവാക്യ, യുഗോസ്ലാവിയ, റുമേനിയ, പോളണ്ട്, ഓസ്ട്രിയ, ഹംഗറി


4. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു? - ലോയ്ഡ് ജോർജ്ജ്, ക്‌ളെമെൻഷിഓവ്, വുഡ്രോ വിൽ‌സൺ


5. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ആയുധത്താൽ കുത്തേറ്റ് മരിച്ച റഷ്യയിലെ സാറിന്റെയും സാറിനയുടേയും വിശ്വസ്തൻ: - റാസ്‌പുട്നി


6. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് സഖ്യരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ 80-ൽ കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച ജർമനിയിലെ പൈലറ്റ്: - ബാറോൺ റിച്ച് തോ ഫെൻ


7. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ യോദ്ധാവായിത്തീർന്ന കവി - റൂപെർട്ട് ബ്രൂക്ക്


8. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ട്രിപ്പിൾ അലയൻസിലെ അംഗരാജ്യങ്ങൾ - ജർമ്മനി, ഓസ്ട്രിയ, ഹംഗറി, ഇറ്റലി


9. ട്രിപ്പിൾ അലയൻസിലെ സഖ്യരാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? - ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, റഷ്യ


10. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം ഹോളണ്ടിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത ജർമനിയുടെ ചക്രവർത്തി? - കൈസർ വില്യം രണ്ടാമൻ


11. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം ഒപ്പുവെച്ച സമാധാന ഉടമ്പടിയുടെ പേര്? - വെർസൈൽസ് ഉടമ്പടി (1919)


12. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം പ്രബല ശക്തിയായി മാറിയ രാജ്യം - യു.എസ്.എ


13. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഓസ്ട്രിയയിലെ പ്രഭു ഫ്രാൻസിസ് ഫെർഡിനന്റിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയെയും വെടിവെച്ച് കൊന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര് - ഗാവ്രിലോ പ്രിൻസിപ്


14. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് റഷ്യയും ജർമനിയും വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏത് ഉടമ്പടിയിന്മേൽ? - ബ്രസ്റ്റ് ലിറ്റോസ്ക് ഉടമ്പടിയിന്മേൽ


15. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം രൂപം നൽകപ്പെട്ട 'പോളിഷ് കോറിഡോർ' -ൽ നിന്ന് പോളണ്ടിന് ഉണ്ടായ നേട്ടം? - ഡാൻസിഗിലെ തുറമുഖം വഴി ബാൾട്ടിക് കടലിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനം


16. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം ഓസ്ട്രിയയിൽ നിന്ന് ഹംഗറി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടതും സ്ലോവാക്യ,  ചെക്കോസ്ലോവാക്യയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തതും ഏത് ഉടമ്പടി? - ദി ട്രീറ്റി ഓഫ് ട്രിയനോൺ, 1920 ജൂൺ 4


17. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ കടലിൽ നടന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊടുത്ത പ്രത്യേക പേര് - ബാറ്റിൽ ഓഫ് ജട്ട്ലാൻഡ്


18. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ജർമനിയുടെ സൈന്യത്തിനുവേണ്ടി വിമാനത്തിന്റെ മാതൃക ചെയ്ത ഡച്ചുകാരൻ - ഫോക്കർ


19. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലെ ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് യുദ്ധവിരാമ സന്ധി ഒപ്പുവച്ചത് എവിടെവെച്ച്? - കോംപിയെനിലെ വനത്തിലുള്ള ട്രെയിനിൽ


20. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യകാലത്ത് ബ്രിട്ടൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധം ഏത്? - റ്റാങ്ക്


21. 1915 മെയ് ഏഴാം തീയതി അയർലൻഡിൽവച്ച് അന്തർവാഹിനി മുക്കിയ കപ്പലിന്റെ പേര്? - ലൂസിറ്റാനിയ


22. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം പാലസ്തിൻ, സിറിയ, ഇറാക്ക്, അറേബ്യ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങളുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു? - ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെയും ഫ്രാൻസിന്റെയും


23. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു മുൻപ് സിറിയ, പലസ്‌തീൻ, ഇറാക്ക്, അറേബ്യ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തിൻറെ അധീനതയിലായിരുന്നു? - തുർക്കിയുടെ


24. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചത് 1918-ലെ ഏത് ദിവസം? - നവംബർ 11


25. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, ബെൽജിയം, പോർട്ടുഗൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തിൻറെ കോളനികളാണ് പിടിച്ചടക്കിയത്? - ജർമനിയുടെ


26. 1915 മെയ് ഏഴാം തീയതി ജർമനിയുടെ യു-ബോട്ടുകൾ മുക്കിയ ബ്രിട്ടന്റെ കപ്പലിന്റെ പേര്? - ലൂസിറ്റാനിയ


27. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ഏത് യുദ്ധത്തോടെയാണ് ജർമ്മനി പാരീസിൽ തങ്ങിയത്? - മാർനെയിലെ യുദ്ധത്തോടെ


28. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം ഓസ്ട്രിയയോട് അവസാനിപ്പിച്ച സമാധാന ഉടമ്പടിയുടെ പേര്: - സെന്റ് ജർമനിയിലെ ഉടമ്പടി - 1919 സെപ്റ്റംബർ പത്താം തീയതി


29. 1917-ൽ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം ഇറ്റലിയുടെ ഭരണത്തലവൻ ആയത് ആര്? - വിട്ടോറിയോ ഓർലൻഡോ


30. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജർമനിയുടെ രാഷ്ട്രപതി - ഫ്രെഡ്രിക് എബർട്ട്


31. ജർമ്മൻക്കാരുടെ അന്തർജലാഗ്നിനാളികയാൽ തകർക്കപ്പെട്ട അമേരിക്കയുടെ കപ്പലിന്റെ പേര് - ലൂസിറ്റാനിയ


32. ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം തുടങ്ങുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നത് - ഹെർബർട്ട് ഹെൻറി ആസ്ക്വിത്ത് (1908-16)


33. ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾക്ക് പ്രധാനവേദിയായ വൻകര - യൂറോപ്പ്


34. ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽപേർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിച്ച ഭൂഖണ്ഡം - യൂറോപ്പ്


35. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്നത് - വുഡ്‌റോ വിൽസൺ


36. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നത് - ലോയ്ഡ് ജോർജ്ജ് (1916-22)


37. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നതിനും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിനും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എത്ര വർഷമായിരുന്നു - 21


38. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ഇന്ത്യൻ ജവാന്മാരുടെ ഓർമയ്ക്കായി ഉണ്ടാക്കിയ സ്മാരകം - ഇന്ത്യാഗേറ്റ്


39. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ജർമ്മനി ആക്രമിച്ച ഏക ഇന്ത്യൻ നഗരം - ചെന്നൈ


40. ആദ്യമായി യുദ്ധടാങ്ക് നിർമ്മിക്കുകയും പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത രാജ്യം - ബ്രിട്ടൺ


41. രാസായുധം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച രാജ്യം - ജർമ്മനി


42. ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ പ്രയോഗിച്ച രാസായുധം - ഫോസ്ജീൻ, ക്ലോറിൻ


43. ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങിയ ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദത്തിലെ ആദ്യ രാജ്യം - റഷ്യ


44. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തെ ജർമൻ ചക്രവർത്തി - കൈസർ വില്യം II 


45. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം കുറിച്ച സമ്മേളനം - പാരീസ് സമ്മേളനം

0 Comments