നികുതികൾ

ഇന്ത്യയിലെ നികുതികൾ (Taxes in India)

■ സര്‍ക്കാരുകളുടെ പ്രധാന വരുമാന മാര്‍ഗമാണ്‌ നികുതികൾ.

■ ലോകത്തിലാദ്യമായി നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്‌ ഈജിപ്തിലാണ്‌.

■ “പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല” എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയര്‍ന്നത്‌ അമേരിക്കന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്‌.

■ നികുതിയെക്കുറിച്ച്‌ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്‌ ഭരണഘടനയുടെ 265-ാം വകുപ്പാണ്‌.

■ മനുസ്‌മൃതി, അര്‍ഥശാസ്ത്രം എന്നിവ നികുതിയെക്കുറിച്ച്‌ പരാമര്‍ശമുള്ള പ്രാചീന ഇന്ത്യന്‍ കൃതികളാണ്‌.

■ പ്രാചീന ഇന്ത്യയിലെ മൗര്യരാജവംശത്തിന്റെ പ്രധാന വരുമാന മാര്‍ഗങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഉപ്പ്‌ നികുതി.

■ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക്‌ മൗര്യ കാലഘട്ടത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന നികുതിയാണ്‌ വര്‍ത്തനം.

■ പ്രാചീന ഇന്ത്യയില്‍ ഇറക്കുമതി വസ്തുക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു നികുതിയാണ്‌ ദ്വരോദയ.

■ തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ക്ക്‌ പ്രാചീന കാലത്ത്‌ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന നികുതിയാണ്‌ യാത്രാവേതന.

■ സുല്‍ത്താന്‍മാരുടെ ഭരണകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മതനികുതിയാണ്‌ ജിസിയ.

■ ജിസിയ ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഭരണാധികാരിയാണ്‌ ഫിറോസ്‌ ഷാ തുഗ്ലക്.

■ ജിസിയ പിന്‍വലിച്ച മുഗൾ ഭരണാധികാരിയാണ്‌ അക്ബര്‍.

■ 1679ല്‍ ഔറംഗസീബിന്റെ കാലത്ത്‌ വീണ്ടും ജിസിയ ഏര്‍പ്പെടുത്തി.

■ മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രധാന നികുതികളായിരുന്നു ചൗത്ത്‌, സര്‍ദേശ്മുഖി എന്നിവ.

■ ശിവജിയുടെ കാലത്താണ്‌ ചൗത്ത്‌ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയത്.  

■ നികുതികളെക്കുറിച്ച്‌ പഠിക്കാന്‍ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത്‌ 1954ലാണ്‌. മലയാളിയായ ഡോ ജോൺ മത്തായിയായിരുന്നു കമ്മീഷന്റെ തലവൻ.  

■ ഇന്ത്യയിൽ ആദായനികുതി നിയമം നിലവിൽ വന്നത് 1962 ഏപ്രിൽ 1നാണ്.

■ 2003ലെ ഡോ.വിജയ് കെൽക്കാർ കമ്മിറ്റി പ്രത്യക്ഷ-പരോക്ഷ നികുതികളുടെ പരിഷ്ക്കരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത്.

■ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍, സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാര്‍, തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കാണ്‌ നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ അധികാരമുള്ളത്‌.

■ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രധാന നികുതികളാണ്‌ ചുങ്കം, തീരുവ, ആദായനികുതി എന്നിവ.

■ വില്പനനികുതി, വാഹനനികുതി, ഭൂനികുതി എന്നിവയാണ്‌ സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രധാന നികുതികൾ.

■ പഞ്ചായത്ത്‌, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോര്‍പ്പറേഷന്‍ എന്നീ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രധാനനികുതികളാണ്‌ കെട്ടിടനികുതി, തൊഴില്‍ നികുതി, വിനോദ നികുതി എന്നിവ. 

■ സിനിമാ തീയേറ്ററുകൾക്ക്‌ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന നികുതിയാണ്‌ വിനോദനികുതി.

■ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രധാന വരുമാനമാര്‍ഗമായ നികുതിയാണ്‌ എക്സൈസ്‌ തീരുവ.

■ വില്പനനികുതിയാണ്‌ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന വരുമാനമാര്‍ഗമായ നികുതി.

■ നികുതികളെ പ്രത്യക്ഷനികുതി, പരോക്ഷനികുതി എന്നിങ്ങനെ തിരിക്കാറുണ്ട്‌.

■ ആദായനികുതി, സ്വത്തുനികുതി, കാര്‍ഷികാദായ നികുതി എന്നിവ പ്രത്യക്ഷനികുതികൾക്ക്‌ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്‌

■ നികുതി ചുമത്തപ്പെടുന്നയാൾ നേരിട്ടു നല്‍കുന്ന നികുതിയാണ്‌ പ്രത്യക്ഷ നികുതി

■ ഒരാളുടെ മേല്‍ ചുമത്തപ്പെടുന്ന നികുതി ഭാഗികമായോ പൂര്‍ണമായോ മറ്റൊരാൾ നല്‍കേണ്ടി വരുന്നതാണ്‌ പരോക്ഷനികുതി

■ വില്പനനികുതി, എക്സൈസ്‌ തീരുവ, കസ്റ്റംസ്‌ തീരുവ എന്നിവ പരോക്ഷനികുതികൾക്ക്‌ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്‌.

■ നികുതിദായകന്‌ അടയ്‌ക്കേണ്ട നികുതി സ്വയം വിലയിരുത്താന്‍ കഴിയുന്ന സംവിധാനമാണ്‌ മൂല്യ വര്‍ധിത നികുതി (Value Added Tax - VAT)

■ ലോകത്തില്‍ ആദ്യമായി മൂല്യവര്‍ധിതനികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്‌ 1954ല്‍ ഫ്രാന്‍സിലാണ്‌. മൂല്യവര്‍ധിത നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം ബ്രസീലാണ്.

■ കേന്ദ്രവും, സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുളള നികുതി പങ്കിടലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശുപാര്‍ശകൾ തയാറാക്കുന്നത്‌ ധനകാര്യകമ്മീഷനാണ്‌.

■ ഇന്ത്യയില്‍ മൂല്യവര്‍ധിതനികുതി നിലവില്‍ വന്നത്‌ - 2006 ഏപ്രില്‍ 1 മുതലാണ്‌.

■ പാലം, റോഡ്‌ എന്നിവയിലൂടെയുള്ള വാഹന ഗതാഗതത്തിന്‌ നല്‍കേണ്ടി വരുന്ന നികുതിയാണ്‌ ടോൾ. സ്വകാര്യമേഖലയുടെ സഹായത്തോടെ നിര്‍മിക്കുന്ന റോഡുകളിലും, പാലങ്ങളിലുമാണ്‌ സാധാരണയായി ടോൾ പിരിക്കാറുള്ളത്‌.

■ പൊണ്ണത്തടി മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാനായി പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളില്‍ ഫാസ്റ്റ്‌ ഫുഡ്‌ ഇനങ്ങൾക്കുള്ള നികുതിയാണ് ഫാറ്റ്‌ ടാക്സ്‌.

■ മലിനീകരണം നടത്തുന്ന വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന നികുതിയാണ്‌ കാർബൺ ടാക്സ്. ഈ നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ആദ്യ രാജ്യമാണ് ന്യൂസിലൻഡ് (2005).

■ ഇന്ത്യയിൽ GST (Goods and Services Tax) നടപ്പിലാക്കാൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി - പ്രൊജക്റ്റ് സാക്ഷാം

■ ഇന്ത്യയില്‍ ചരക്കു സേവന നികുതി (GST) നിലവില്‍ വന്നത്‌ - 2017 ജൂലൈ 1

■ GST യുടെ അധ്യക്ഷൻ - കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി

■ ചരക്കു സേവന നികുതി ബിൽ രാജ്യസഭ അംഗീകരിച്ചതെന്ന് - 2016 ഓഗസ്റ്റ് 3

■ ചരക്കു സേവന നികുതി ബിൽ ലോകസഭ അംഗീകരിച്ചതെന്ന് - 2016 ഓഗസ്റ്റ് 8

■ ചരക്കു സേവന നികുതി ബില്ലിൽ രാഷ്‌ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചതെന്ന് - 2016 സെപ്റ്റംബർ 8

■ ചരക്കു സേവന നികുതി ആരംഭിച്ച ആദ്യ രാജ്യം - ഫ്രാൻസ് (1954)

■ ചരക്കു സേവന നികുതി ബിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലിമെന്റിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചതാര് - പി ചിദംബരം ( 2005 ൽ )

■ GST യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടന ഭേദഗതി നിയമം - 101 -ാം ഭേദഗതി (2016)

■ ഭരണഘടനയിൽ GSTയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ - ആർട്ടിക്കിൾ 246A 

■ GST യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭേദഗതി ബിൽ - 122

■ GST കൗൺസിലിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ - ആർട്ടിക്കിൾ 279A

■ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നിരക്കുള്ള രാജ്യം - ബൽജിയം 

■ ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നിരക്കുള്ള രാജ്യം - ജപ്പാൻ 

■ രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം വരുമാനത്തിന്റെ കൂടുതൽ ശതമാനവും നികുതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന രാജ്യം - സ്വീഡൻ

■ ആദ്യമായി ഉപ്പ് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം - ചൈന 

■ ആദ്യമായി കൊഴുപ്പു നികുതി നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യം - ഡെൻമാർക്ക്‌ 

■ ഗൂഗിൾ, ആപ്പിൾ, ഫേസ്ബുക്ക്, ആമസോൺ എന്നീ കമ്പനികൾക്ക് GAFA Tax ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം - ഫ്രാൻസ് 

■ 2020 ഓടുകൂടി വിമാന ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ഗ്രീൻ ടാക്‌സ് ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം - ഹംഗറി

Post a Comment

Previous Post Next Post