അർധസൈനിക വിഭാഗങ്ങൾ

അർധസൈനിക വിഭാഗങ്ങൾ (Paramilitary Forces)

1. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അര്‍ധസൈനിക വിഭാഗമേത്‌? - ചൈനയിലെ പീപ്പിൾസ്‌ ആംഡ്‌ ഫോഴ്‌സ്‌


2. അര്‍ധസൈനികരുടെ കാര്യത്തില്‍ ലോകത്തില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യമേത്‌? - ഇന്ത്യ


3. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അര്‍ധ സൈനിക വിഭാഗമേത്‌? - സി.ആര്‍.പി.എഫ്‌ [Central Reserve Police Force]


4. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ അര്‍ധസൈനിക വിഭാഗമേത്‌? - അസം റൈഫിൾസ്‌


5. “കാച്ചാര്‍ ലെവി” [Cachar Levy] എന്നു തുടക്കത്തില്‍ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതേത്‌? - അസം റൈഫിൾസ്‌


6.“കാച്ചാര്‍ ലെവി” സ്ഥാപിതമായതെന്ന്‌? - 1835 ല്‍


7. അസം റൈഫിൾസിന്‌ ആ പേരു ലഭിച്ചതെന്ന്‌? - 1917 ല്‍


8. “വടക്കു കിഴക്കിന്റെ കാവല്‍ക്കാര്‍" എന്നറിയപ്പെടുന്നതെന്ത്‌? - അസം റൈഫിൾസ്‌


9. 1959 ല്‍ ഇന്ത്യയിലേക്കു കടക്കാന്‍ ദലൈലാമയെ സഹായിച്ച അര്‍ധസൈനിക വിഭാഗമേത്‌? - അസം റൈഫിൾസ്‌ 


10. “ക്രൗണ്‍ റെപ്രസെന്ററ്റീവ്സ് പോലീസ്‌" എന്ന പേരില്‍ 1939 ല്‍ സ്ഥാപിതമായത്‌ ഏത്‌ സേനാ വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്‍ഗാമിയാണ്‌? - സി.ആര്‍.പി.എഫ്‌


11. അസം റൈഫിൾസിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്‌? - മേഘാലയയിലെ ഷില്ലോങ്‌


12. വനിതാ ബറ്റാലിയന്‍ നിലവില്‍വന്ന ആദ്യത്തെ അര്‍ധസൈനിക വിഭാഗമേത്‌? - സി.ആര്‍.പി.എഫ്


13. സി.ആര്‍.പി.എഫ്‌. സ്ഥാപിതമായതെന്ന്‌? - 1949 ല്‍


14. വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ, തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണച്ചുമതല ആര്‍ക്കാണ്‌? - സി.ഐ.എസ്‌.എഫ്‌ [Central Industrial Security Force]


15. സി.ഐ.എസ്‌.എഫ്‌. സ്ഥാപിതമായതെന്ന്‌? - 1969, മാര്‍ച്ച്‌-10


16. താജ്മഹലിന്റെ സംരക്ഷണച്ചുമതല ആര്‍ക്കാണ്‌? - സി.ഐ.എസ്‌.എഫ്‌.


17. വിമാനത്താവളങ്ങൾ,തുറമുഖങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണച്ചുമതല ആര്‍ക്കാണ്‌? - സി.ഐ.എസ്‌.എഫ്‌


18. Duty upto Death ഏതു സേനാവിഭാഗത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യമാണ്‌? - ബി.എസ്‌.എഫ്‌. [Border Security Force]


19. ബി.എസ്‌.എഫ്‌. സ്ഥാപിതമായതെന്ന്‌? - 1965, ഡിസംബര്‍


20. വര്‍ഗീയ ലഹളകൾ, കലാപങ്ങൾ എന്നിവ അടിച്ചമര്‍ത്താനായി രൂപവത്കൃതമായ സേനാവിഭാഗമേത്‌? - റാപ്പിഡ്‌ ആക്ഷന്‍ ഫോഴ്‌സ്‌ [RAF]


21. ആര്‍.എ.എഫ്‌. സ്ഥാപിതമായതെന്ന്‌? - 1992, ഒക്ടോബർ


22. പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾക്കായി “ഗ്രീന്‍ ഫോഴ്‌സ്‌' എന്ന അനുബന്ധ ഘടകമുള്ളത്‌ ഏതിനാണ്‌? - സി.ആര്‍.പി.എഫ്‌.


23. ഏത്‌ അര്‍ധസൈനീക വിഭാഗത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യമാണ്‌ “ശൗര്യ ദൃഷ്‌ടതാ, കര്‍മനിഷ്ഠത"? - ഇന്‍ഡോ-ടിബറ്റന്‍ ബോര്‍ഡര്‍ പോലീസ്‌ [ITBP]


24. ഐ.ടി.ബി.പി.സ്ഥാപിതമായതെന്ന്‌? - 1962, ഒക്ടോബർ


25. കാശ്മീരിലെ ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾക്കു തടയിടാനായി 1990ല്‍ തുടങ്ങിയ അര്‍ധസൈനിക വിഭാഗമേത്‌? - രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസ്‌


26. രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതില്‍ മുന്‍കൈ എടുത്ത സൈനീക മേധാവിയാര്‌? - ജനറല്‍ ബി.സി.ജോഷി


27. ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ, പ്രകൃതിക്ഷോഭം പോലുള്ള അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്ന അര്‍ധസൈനിക വിഭാഗമേത്‌? - ഹോം ഗാര്‍ഡ്‌സ്‌


28. ഹോംഗാര്‍ഡുകൾ നിലവിലില്ലാത്ത സംസ്ഥാനമേത്‌? - അരുണാചല്‍ പ്രദേശ്‌


29. 'കരിമ്പൂച്ചകൾ' [Black Cats] എന്നറിയപ്പെടുന്ന അര്‍ധസൈനിക വിഭാഗമേത്‌? - നാഷണല്‍ സെക്യൂരിറ്റി ഗാര്‍ഡ്‌സ്‌ [NSG]


30. പ്രധാനമന്ത്രി, കുടുബാംഗങ്ങൾ, വി.വി.ഐ.പി.കൾ എന്നിവരുടെ സംരക്ഷണച്ചുമതല ആർക്കാണ്? - സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് (SPG)


31. നേപ്പാൾ, ടിബറ്റ്, ഭൂട്ടാൻ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ സംരക്ഷണച്ചുമതലയുള്ള അർധസൈനിക വിഭാഗമേത്? - സശസ്ത്ര സീമാബൽ


32. നക്സലൈറ്റുകളെ അമര്‍ച്ച ചെയ്യാനായി 2008ല്‍ രൂപം നല്‍കിയ അര്‍ധസൈനിക വിഭാഗമേത്‌? - കോബ്ര ഫോഴ്‌സ്‌. Combat Battalion for Resolute Action എന്നതാണ്‌ കോബ്രയുടെ മുഴുവന്‍ രൂപം. സി.ആര്‍.പി.എഫിനു കീഴിലാണ്‌ കോബ്ര പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ഡല്‍ഹിയാണ്‌ ആസ്ഥാനം. 


33. നക്സലൈറ്റുകളെ അമര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ആന്ധ്രപ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപം നല്‍കിയ പ്രത്യേക ദൗത്യസേന - ഗ്രേ ഹൗണ്ട്സ്‌

0 Comments