ശുക്രൻ ഗ്രഹം

ശുക്രൻ (വീനസ്) ഗ്രഹം

ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹം ശുക്രനാണ്. ഹരിതഗൃഹപ്രഭാവമാണ് ശുക്രനിൽ ചൂട് കൂടാൻ കാരണം. ഭൂമിക്ക് പുറമെ ഹരിതഗൃഹപ്രഭാവമുള്ള ഏകഗ്രഹം ശുക്രനാണ്. പ്രഭാത നക്ഷത്രം (Morning Star), സായാഹ്‌ന നക്ഷത്രം (Evening Star) എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ശുക്രനാണ്. ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഭൂമിക്ക് സമാനമായ വലുപ്പം ഉള്ളതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും വലുപ്പത്തിൽ ആറാം സ്ഥാനത്തുള്ളതുമായ ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ. കിഴക്കുനിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ട് കറങ്ങുന്ന ഗ്രഹം, അതായത് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറുദിച്ച് കിഴക്ക് അസ്തമിക്കുന്നു. റോമക്കാരുടെ പ്രണയദേവതയുടെ പേരാണ് ഈ ഗ്രഹത്തിന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.


ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹം ശുക്രനാണ്. സൂര്യപ്രകാശത്തെ ഏറ്റവും പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഗ്രഹമായതിനാലാണിത്. വർഷത്തേക്കാളും ദിനത്തിന് ദൈർഘ്യം കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ. ശുക്രന്റെ ഭ്രമണകാലം 243 ദിവസമാണ്. (ഏറ്റവും വേഗം കുറഞ്ഞ സ്വയം ഭ്രമണമാണിത്). സൂര്യനെ വലം വെക്കാൻ 244 ദിവസമാണ് വേണ്ടത്. ശുക്രനിലെ ഉപരിതലത്തിലെ പല പ്രദേശങ്ങൾക്കും പുരാണങ്ങളിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 


സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് നിറഞ്ഞ മേഘപാളികളാൽ മൂടപെട്ടതാണ് ശുക്രൻ. അതിനാൽ ആസിഡ് മഴ തുടർച്ചയായി വീനസിൽ പെയ്യുന്നു. അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളും, സമതലങ്ങളും ചേർന്നതാണ് ശുക്രന്റെ ഉപരിതലം. ശുക്രനിലെ വിശാലമായ പീഠഭൂമിയാണ് ലക്ഷ്മിപ്ലാനം. ശുക്രനിൽ പര്യവേഷണം നടത്താൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വിക്ഷേപിച്ച വാഹന പരമ്പരയാണ് വെനീറ.


ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ


1. പ്രഭാതനക്ഷത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - ശുക്രൻ (വീനസ്)


2. ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹം - ശുക്രൻ


3. ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹം - വീനസ്


4. സൗരയൂഥത്തിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കൂടിയ ദിനരാത്രങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം - വീനസ്


5. ശുക്രന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന വാതകം - കാർബൺ ഡയോക്‌സൈഡ്


6. ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത ഗ്രഹങ്ങൾ - ബുധൻ, ശുക്രൻ


7. ഏറ്റവും വൃത്താകാരമായ പ്രദക്ഷിണപഥമുള്ള ഗ്രഹം - വീനസ്


8. ഹരിതഗൃഹ വാതക പ്രഭാവം കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം - വീനസ്


9. സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹം - ശുക്രൻ (462 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്)


10. ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - വീനസ്


11. പ്രദോഷനക്ഷത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - വീനസ്


12. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭ്രമണകാലയളവുള്ള ഗ്രഹം - വീനസ്


13. ശുക്രൻ പ്രഭാത, പ്രദോഷ നക്ഷത്രങ്ങളാണെന്നു കണ്ടെത്തിയത് - പൈതഗോറസ്


14. റോമൻ ജനതയുടെ പ്രണയദേവതയുടെ പേര് - വീനസ്


15. റോമൻ സംസ്കാരത്തിലെ സൗന്ദര്യ, വസന്ത ദേവതകളുടെ പേര് നൽകപ്പെട്ട ഗ്രഹം - വീനസ്


16. സൂര്യന്റെ അരുമ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം - വീനസ്


17. ലൂസിഫർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹം - വീനസ്


18. ശുക്രന്റെ പരിക്രമണകാലം - 225 ദിനങ്ങൾ


19. ശുക്രന്റെ ഭ്രമണകാലം - 243 ദിനങ്ങൾ


20. ഭ്രമണകാലം പരിക്രമണകാലത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം - ശുക്രൻ


21. വർഷത്തേക്കാളും ദിനത്തിന് ദൈർഘ്യം കൂടിയ ഗ്രഹം - വീനസ്


22. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ശുക്രന്റെ അകലം - 0.7 അസ്‌ട്രോണോമിക്കൽ യൂണിറ്റ്


23. സൂര്യപ്രകാശ പ്രതിഫലനം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം - വീനസ്


24. രാത്രിയിൽ ചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും തിളക്കമേറിയ ആകാശഗോളം - വീനസ്


25. ശുക്രനിലെ തിളക്കത്തിന് കാരണം - ശുക്രമേഘങ്ങൾ മൂലമുള്ള സൂര്യപ്രകാശ പ്രതിഫലനം 


26. ഭൂമിക്ക് പുറമെ ഹരിതഗൃഹപ്രഭാവമുള്ള ഏക ഗ്രഹം - വീനസ്


27. സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറുദിച്ച് കിഴക്ക് അസ്തമിക്കുന്ന ഗ്രഹം - വീനസ്


28. കിഴക്കുനിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ട് കറങ്ങുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ - വീനസ്, യുറാനസ്


29. വീനസിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഏറ്റവം വലിയ കൊടുമുടി - മാക്‌സ്‌വെൽ മോണ്ട്സ്


30. ശുക്രനിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വിശാലമായ പീഠഭൂമിയുടെ പേര് - ലക്ഷ്മിപ്ലാനം


31. ശുക്രഗ്രഹത്തെ നിരീക്ഷിക്കുവാൻ വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യ പേടകമായ മറീനർ 2 ഏതു രാജ്യത്തിന്റേതാണ് - അമേരിക്ക (1962)


32. ശുക്രനെ പഠിക്കുന്നതിനായി വിനേറ ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ചത് - സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ


33. ശുക്രഗ്രഹത്തിന്റെ അരികിലൂടെ പറന്ന ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനിര്‍മിത പേടകം -‌ വിനേറ-1.


34. മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിലിറങ്ങിയ ആദ്യ ബഹിരാകാശ പേടകം - വിനേറ-7 (ശുക്രനിൽ)


35. ശുക്രനെ പഠിക്കുവാനായി യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി വിക്ഷേപിച്ച പേടകം - വീനസ് എക്‌സ്പ്രസ്സ്


36. ശുക്രനിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓസോൺ പാളിയുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച ബഹിരാകാശ പേടകം - വീനസ് എക്‌സ്പ്രസ്സ്


37. ശുക്രസംതരണം എന്നാലെന്ത് - ഭൂമിക്കും സൂര്യനുമിടയിൽ ശുക്രൻ വരുന്ന പ്രതിഭാസം


38. ശുക്രസംതരണം എന്ന പ്രതിഭാസം ആദ്യമായി പ്രവചിച്ചത് - കെല്ലർ


39. ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ശുക്രസംതരണം ദൃശ്യമായത് എന്നായിരുന്നു - 2012 ജൂൺ 6

0 Comments