വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ

 വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ ജീവചരിത്രം

ജനനം : 1878 ഒക്ടോബർ 16

പിതാവ് : മല്ലിശ്ശേരി ദാമോദരൻ

മാതാവ് : കുട്ടിപ്പാറു അമ്മ

മരണം : 1958 മാർച്ച് 13


1878 ഒക്ടോബർ 16-ന് തിരൂരിനു സമീപം ചെന്നറ ഗ്രാമത്തിലാണ് വള്ളത്തോൾ ജനിച്ചത്. 12-ാം വയസ്സിൽ 'കിരാതശതകം' എന്ന മണിപ്രവാളകൃതി രചിച്ചുകൊണ്ട് മലയാള സാഹിത്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച മലയാളത്തിന്റെ മഹാകവി വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അഷ്ടാഗഹൃദയം, സംസ്കൃതം, തർക്കശാസ്ത്രം എന്നിവ അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. പലസാഹിത്യ മാസികകളുടേയും പത്രാധിപസ്ഥാനം തുടർന്നു വന്ന വള്ളത്തോൾ 1909-ൽ വളരെ പ്രശസ്തമായ വാല്മീകി രാമായണം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. 'ചിത്രയോഗ' മാണ് മഹാകാവ്യം. അണുബാധയെതുടർന്ന്‌ ബധിരനായ അദ്ദേഹം അനുഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 'ബധിര വിലാപം' എന്ന ഖണ്ഡകാവ്യം രചിച്ചു. മലയാളത്തിന് വളരെ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകിയ അദ്ദേഹം 1937-ൽ ചെറുതുരുത്തിയിൽ കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചു. മഹാകവി വള്ളത്തോളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഥകളി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കുന്നംകുളം കോവിലകത്ത് ഒരു വിദ്യാലയമെന്ന നിലയിലായിരുന്നു തുടക്കം. 1938 ൽ കൊച്ചി രാജാവ് ചെറുതുരുത്തിയിൽ ഭാരതപുഴയുടെ തീരത്ത് സ്ഥലമനുവദിച്ചു. പിൽകാലത്ത് കലാമണ്ഡലം വള്ളത്തോൾ നഗറിലേക്ക് മാറ്റി. കൊച്ചി രാജാവ് 'കവി സാർവ്വഭൗമൻ' എന്ന ബിരുദവും 1947-ൽ മദ്രാസ് ഗവൺമെൻറ് 'കേരളത്തിന്റെ ആസ്ഥാനകവി' എന്ന സ്ഥാനവും നൽകി ആദരിച്ചു. 1958 - ൽ മഹാകവി വള്ളത്തോൾ അന്തരിച്ചു. കുമാരനാശാൻ, ഉള്ളൂർ, വള്ളത്തോൾ ഉൾപ്പെട്ട കവിത്രയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം 'ശബ്ദസുന്ദരൻ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. 1937-ൽ സ്ഥാപിച്ച കലാമണ്ഡലത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം കഥകളിയെയും മോഹിനിയാട്ടത്തെയും പുനരുദ്ധരിച്ചു.


അപരനാമങ്ങൾ


■ കേരള വാല്‌മീകി

■ കേരള ടെന്നിസൺ

■ ശബ്ദസുന്ദരൻ 


പ്രധാന കൃതികൾ


■ ബന്ധനസ്ഥനായ അനിരുദ്ധൻ

■ ശിഷ്യനും മകനും

■ മഗ്ദലനമറിയം

■ ബധിരവിലാപം

■ ഗണപതി

■ പ്രസംഗവേദിയിൽ

■ ചിത്രയോഗം

■ സാഹിത്യമഞ്ജരി

■ കൊച്ചുസീത

■ അച്ഛനും മകളും

■ അഭിവാദ്യം

■ ഓണപ്പുടവ

■ കാവ്യാമൃതം

■ ദണ്ഡകാരണ്യം

■ ദിവാസ്വപ്നം

■ നാഗില

■ കൈരളീകടാക്ഷം


കവിമൊഴികൾ


"കൊട്ടാരം ചിന്തയാൽ ജാഗരംകൊള്ളുന്നു

കൊച്ചുകുടിൽക്കത്രെ നിദ്രാസുഖം"


"ക്രിസ്തുവാം കൃഷ്ണന്റെ ധർമ്മോപദേശമാം

നിസ്തുല കോമള വേണുഗാനം"


"ഭാരതമെന്നപേർ കേട്ടാലഭിമാന

പൂരിതമാകണമന്തരംഗം

കേരളമെന്നു കേട്ടാലോ തിളയ്ക്കണം

ചോരനമുക്കു ഞരമ്പുകളിൽ"


"ബന്ധുരക്കാഞ്ചന കൂട്ടിലാണെങ്കിലും

ബന്ധനം ബന്ധനം തന്നെ പാരിൽ"


"മറ്റുള്ളഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമാർ

മർത്യനു പെറ്റമ്മ തൻഭാഷതാൻ"ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ1. ആദ്യത്തെ വള്ളത്തോൾ അവാർഡിനർഹനായത് - പാലാ നാരായണൻ നായർ


2. പദ്മഭൂഷൺ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി - വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ


3. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പ്രഥമ ഉപാധ്യക്ഷൻ - വള്ളത്തോൾ 


4. 1930 ൽ കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചത് - വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ


5. ശബ്ദസുന്ദരൻ എന്നറിയപ്പെട്ട മലയാള കവി - വള്ളത്തോൾ


6. ലോകമേ തറവാടു തനിക്കീച്ചെടികളും പുൽകളും പുഴുക്കളും കൂടിത്തൻ കുടുംബക്കാർ എന്ന് പാടിയത് - നാരായണ മേനോൻ


7. വെയിൽസ്‌ രാജകുമാരന്റെ ബഹുമതി (1922) നിരസിച്ച മലയാള കവി - വള്ളത്തോൾ


8. ഋഗ്വേദവും വാല്‌മീകി രാമായണവും വിവർത്തനം ചെയ്ത മലയാള കവി - നാരായണ മേനോൻ


9. സ്റ്റാമ്പിലിടം നേടിയ രണ്ടാമത്തെ മലയാള കവി - വള്ളത്തോൾ


10. ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായ വർഷം മലയാളത്തിന്റെ ആസ്ഥാനകവിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് - വള്ളത്തോൾ


11. ബധിര വിലാപം രചിച്ചതാര് - നാരായണ മേനോൻ


12. കേരള വാല്‌മീകി എന്നറിയപ്പെട്ടത് - വള്ളത്തോൾ


13. ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് "എന്റെ ഗുരുനാഥൻ" എന്ന കവിത രചിച്ചത് - വള്ളത്തോൾ


14. ഏതു കലാരൂപത്തെയാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ പുനരുദ്ധരിച്ചത് - കഥകളി


15. സാഹിത്യമഞ്ജരിയുടെ കർത്താവ് - വള്ളത്തോൾ


16. "വന്ദിപ്പിൻ മാതാവിനെ" എന്നാരംഭിക്കുന്ന ദേശഭക്തിഗാനം രചിച്ച കവി - വള്ളത്തോൾ


17. "ചിത്രയോഗം കർത്താവ്" - വള്ളത്തോൾ


18. എഴുത്തച്ഛനെ വള്ളത്തോൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ - പുതുമലയാണ്മതൻ മഹേശ്വരൻ


19. ഔഷധാഹരണം ആട്ടക്കഥ രചിച്ചത് - വള്ളത്തോൾ


20. മലയാളത്തിന്റെ തല എന്ന വള്ളത്തോൾ കവിത ആരെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് - ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ


21. "കർമഭൂമിയുടെ പിഞ്ചുകാൽ", "എന്റെ ഗുരുനാഥൻ", "ബാപ്പൂജി" എന്നീ ഗാന്ധിയൻ കാവ്യങ്ങൾ രചിച്ചതാര് - വള്ളത്തോൾ


22. ബധിരവിലാപം, ചിത്രയോഗം, മഗ്ദലനമറിയം തുടങ്ങിയ കാവ്യങ്ങൾ രചിച്ച കേരള കലാമണ്ഡല സ്ഥാപകനും ദേശഭക്തനുമായ മലയാള കവിയാര്? - വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ


23. വള്ളത്തോൾ എഴുതിയ മഹാകാവ്യം ഏത്? - ചിത്രയോഗം


24. 'ശിഷ്യനും മകനും' എന്ന ഖണ്ഡകാവ്യം രചിച്ചതാര്? - വള്ളത്തോൾ


25. 'അച്ഛനും മകളും' എന്ന ഖണ്ഡകാവ്യത്തിലെ അച്ഛൻ ആര്? മകൾ ആര്? - വിശ്വാമിത്രൻ (അച്ഛൻ), ശകുന്തള (മകൾ)


26. 'അച്ഛനും മകളും' എന്ന ഖണ്ഡകാവ്യത്തിലെ ശിഷ്യൻ ആര്? മകൻ ആര്? - പരശുരാമൻ (ശിഷ്യൻ), ഗണപതി (മകൻ)


27. 'ഗീതയ്ക്ക് മാതാവായ ഭൂമിയെ ദൃഢമിതു മാതിരിയൊരു കർമ്മയോഗിയെ പ്രസവിക്കൂ' - വള്ളത്തോളിന്റെ ഈ വരികളിലെ കർമയോഗി ആര്? - മഹാത്മാഗാന്ധി


28. 'എന്റെ ഗുരുനാഥൻ' എന്ന കവിതയിൽ വള്ളത്തോൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഗുരുനാഥൻ ആര്? - മഹാത്മാഗാന്ധി


29. നബിയെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് വള്ളത്തോൾ രചിച്ച കാവ്യം? - ജാതകം തിരുത്തി


30. ബുദ്ധമത തത്ത്വശാസ്ത്രത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന വള്ളത്തോളിന്റെ കവിത ഏത്? - നാഗില


31. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കേരളം ടാഗോർ എന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആരെ? - വള്ളത്തോളിനെ


32. വള്ളത്തോൾ കവിതയിലെ ദേശീയതയുടെ പൂർണ്ണതയും മികവും കാണാൻ കഴിയുന്ന കൃതി - സാഹിത്യമഞ്ജരി നാലാം ഭാഗം


33. വള്ളത്തോൾ എഴുതിയ ആട്ടക്കഥ ഏത്? - ഔഷധാഹരണം  


34. വള്ളത്തോളിന്റെ ഏതെല്ലാം കൃതികളെയാണ് ആട്ടക്കഥാരൂപം നൽകി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? - ശിഷ്യനും മകനും, മഗ്ദലനമറിയം, നാഗില


വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് നേടിയവർ


1991 - പാലാ നാരായണൻ നായർ

1992 - ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻ പിള്ള

1993 - ബാലാമണിയമ്മ,വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ

2014 - പെരുമ്പടം ശ്രീധരൻ

2015 - ആനന്ദ്

2016 -  ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

2017 - പ്രഭാവർമ്മ

2018 - എം. മുകുന്ദൻ

2019 - സക്കറിയ

0 Comments