ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ

ആൽബർട്ട് ജീവചരിത്രം (Albert Einstein)
ജനനം : 1879 മാർച്ച് 14
മരണം : 1955 ഏപ്രിൽ 18

1879-ൽ ജർമനിയിലെ ഉല്മ് നഗരത്തിൽ ജനിച്ച ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ സംഗീതം, ശാസ്ത്രം, ഗണിതശാസ്ത്രം എന്നിവയിൽ പ്രത്യേക അഭിരുചിയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. 1905-ൽ പ്രസിദ്ധമായ ഫോട്ടോ-ഇലക്ട്രിക്ക് പ്രഭാവവും വിശിഷ്ടാപേശികതാ സിദ്ധാന്തവും വിശദീകരിക്കുന്ന നാലു പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1921-ൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ഐൻസ്റ്റീന് ലഭിച്ചു. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക്ക് പ്രഭാവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനത്തിനാണ് ഐൻസ്റ്റീന് സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. അണുബോംബു നിർമാണത്തിന് മുൻകൈ എടുത്തു. ക്വാണ്ടം ബലതന്ത്രത്തിന് അടിത്തറ നൽകിയതും ഐൻസ്റ്റീനാണ്. വിശിഷ്ടാപേശികതാ സിദ്ധാന്തം (special theory of relativity), ദ്രവ്യത്തെ ഊർജമാക്കി മാറ്റുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രശസ്തമായ സമീകരണം (e = mc2) എന്നിവ ഐൻസ്റ്റീന്റെ ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളിലെ പൊൻതൂവലുകളാണ്. e = mc2 എന്ന സമവാക്യത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ശാസ്ത്രരംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ സഹായിച്ചു.

ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ജീവചരിത്രം

ജർമ്മനിയിലെ ഉൾമ് പട്ടണത്തിലെ ഒരു ജൂതഭവനത്തിൽ 1879 മാർച്ച് 14 ന് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ജനിച്ചു. ബുദ്ധിപരമായ പ്രകടനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ തന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ഐൻസ്റ്റീൻ ആറാം വയസ്സിൽ സ്കൂളിൽ ചേർന്നു. എന്തിനും ഏതിനും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ അദ്ധ്യാപകർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു.

സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. സ്വിറ്റ്സർലണ്ടിലെ ഫെഡറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നും 1896 ന് ബിരുദം നേടി. തന്റെ സഹപാഠിയായിരുന്ന മിലാവോ മരിറ്റ്സിനെ 1903-ൽ വിവാഹം കഴിച്ചു. 1905-ൽ ഡോക്റ്ററേറ്റ് സൂറിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും നേടി.

ഐൻസ്റ്റീൻ തന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സിദ്ധാന്തമായ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം 1905-ൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതോടുകൂടി അദ്ദേഹം ആഗോളശ്രദ്ധ നേടി. ഒരു വസ്തു പ്രകാശത്തോട് വേഗത്തിൽ അടുക്കുകയോ അകലുകയോ ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗതയെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം. ഇതിന്റെ ഫലമായി അന്തരീക്ഷം, സമയം, ആകർഷണ ബലം എന്നിവ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുതിയ പല സിദ്ധാന്തങ്ങളും അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചു.

1912-ൽ ഐൻസ്റ്റീൻ പ്രൊഫസറായി സ്വിറ്റ്‌സർലണ്ടിലെ സൂറിച്ച് പോളിടെക്‌നികിൽ ചേർന്നു. 1914-ൽ ബർലിനിലെ പ്രഷ്യസ് സയൻസ് അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് പ്രൊഫസറാകാൻ ക്ഷണം ലഭിച്ചു. ഇതേ വർഷം തന്നെ ലണ്ടനിലെ റോയൽ സൊസൈറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു. അതോടെ ഐൻസ്റ്റീൻ ലോകപ്രസിദ്ധനായി. യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് തന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മറ്റു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു. 1919-ൽ വിവാഹ മോചിതനായ അദ്ദേഹം തന്റെ അമ്മാവന്റെ മകൾ എൽസയെ വിവാഹം കഴിച്ചു.

ഫിസിക്സിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം 1921-ൽ ലഭിച്ചു. 1933-ൽ അദ്ദേഹം ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറുകയും 1940-ൽ അമേരിക്കൻ പൗരത്വം നേടുകയും ചെയ്തു. അമേരിക്കയിലെ പ്രിസ്റ്റണിലെ ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് 1955 ഏപ്രിൽ 18ന് തന്റെ 76-ാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു.

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

1. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക്ക് പ്രഭാവത്തിന് തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം നൽകിയതാര് - ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ

2. ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് - ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ

3. മതമില്ലാത്ത ശാസ്ത്രം മുടന്തനാണ്, ശാസ്ത്രമില്ലാത്ത മതം കുരുടനും - ആരുടേതാണ് ഈ വാക്കുകൾ - ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ

4. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഏതു മതക്കാരനായിരുന്നു - ജൂത മതം

5. ഏതു വർഷമാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത് - 1915

6. "ഗണിതശാസ്ത്രനിയമങ്ങൾ യാഥാർഥ്യത്തോടടുക്കുമ്പോൾ അവ സുനിശ്ചിതമല്ല, എന്നാൽ സുനിശ്ചിതമായാലോ, യാഥാർഥ്യത്തോടടുക്കുന്നുമില്ല". ആരുടെ വാക്കുകളാണിവ? - ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ

7. "ഈശ്വരൻ പകിട കളിക്കില്ല" ആരാണിത് പറഞ്ഞത്? - ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ

8. "ഗണിതശാസ്ത്രം കൊള്ളാം. നല്ലതാണ്, പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ മൂക്ക് കൊണ്ട് ക്ഷ വരപ്പിക്കും" ആരാണിത് പറഞ്ഞത്? - ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ

9. ഐൻസ്റ്റീന്റെ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ആരാണ്? - സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസ്

10. ഫോട്ടോണിന്റെ സ്വഭാവം വിശദീകരിച്ചതാര്? - ഐൻസ്റ്റീൻ

11. പ്രകാശം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോണുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഊർജ്ജ പായ്ക്കറ്റുകളാലാണ് എന്ന് നിർദേശിച്ചതാര്? - ഐൻസ്റ്റീൻ

12. ദ്രവ്യവും, ഊർജ്ജവും പരസ്പരം മാറ്റാമെന്ന് നിർദേശിച്ചതാര്? - ഐൻസ്റ്റീൻ

13. വരും തലമുറകളിലേക്കുള്ള ഉദാത്ത മാതൃക എന്ന് ഗാന്ധിജിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് - ഐൻസ്റ്റീൻ

14. ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍റെ മസ്തിഷ്ക്കമാണ് മരണശേഷം പഠനവിധേയമാക്കിയത് - ഐൻസ്റ്റീൻ

15. അണുസംഖ്യ 99 ആയ മൂലകത്തിന് ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ആ പേരു നൽകിയിരിക്കുന്നത് - ഐൻസ്റ്റീൻ

16. ബുദ്ധിയുടെ ശരിയായ സൂചകം അറിവല്ല ഭാവനയാണ് (The true sign of intelligence is not knowledge but imagination) എന്നു പറഞ്ഞതാര് - ഐൻസ്റ്റീൻ

17. 1999-ൽ ടൈം മാഗസിൻ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ സെഞ്ച്വറി ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തത് - ഐൻസ്റ്റീൻ

18. 1940-ൽ അമേരിക്കൻ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച ജർമൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ - ഐൻസ്റ്റീൻ

19. ഒരിക്കലും തെറ്റുവരുത്താത്തവർ ഒരിക്കൽപോലും പുതിയൊരു കാര്യത്തിനായി പരിശ്രമിക്കാത്തവരാണ് (Anyone who has never made a mistake has never tried anything new) എന്നു പറഞ്ഞത് - ഐൻസ്റ്റീൻ

20. E =MC2 എന്ന സമവാക്യത്തിന്‍റെ ഉപജ്ഞാതാവ് - ഐൻസ്റ്റീൻ

21. രക്തമാംസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയൊരു മനുഷ്യൻ ഭൂമുഖത്ത് നടന്നിരുന്നുവെന്ന് വരുംതലമുറ ഒരു പക്ഷേ വിശ്വസിച്ചെന്നു വരില്ല- എന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാര് - ഐൻസ്റ്റീൻ

22. ആരുടെ ഭാര്യയാണ് മിലേവ - ഐൻസ്റ്റീൻ

23. ഇസ്രയേലിന്‍റെ പ്രഥമ രാഷ്ട്രത്തലവനാകാൻ ക്ഷണം ലഭിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ - ഐൻസ്റ്റീൻ 

24. ഹിറ്റ്ലറുടെ ജൂതപീഢനം കാരണം അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ - ഐൻസ്റ്റീൻ

25. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട് സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം നൽകിയതിന് 1921-ലെ ഭൗതികശാസ്ത്ര നൊബേലിന് അർഹനായത് - ഐൻസ്റ്റീൻ 

26. ജർമനി അണു ബോംബുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് 1940-ൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്‍റ്  റൂസ് വെൽറ്റിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതാര് - ഐൻസ്റ്റീൻ

27. 1915-ൽ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ആവിഷ്ക്കരിച്ചത് ആര് - ഐൻസ്റ്റീൻ

28. 1905-ൽ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ആവിഷ്ക്കരിച്ചത് - ഐൻസ്റ്റീൻ

29. മതമില്ലാതെ ശാസ്ത്രം മുടന്തനാണ് ശാസ്ത്രമില്ലാത്ത മതം അന്ധനും(Science without religion is lame and religion without science is blind) എന്നു പറഞ്ഞത് - ഐൻസ്റ്റീൻ

30. ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തത്തിന്‍റെ ഉപജ്ഞാതാവ് - ഐൻസ്റ്റീൻ

Post a Comment

Previous Post Next Post