ഉപരാഷ്ട്രപതി

ഉപരാഷ്ട്രപതി (Vice President in Malayalam)
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന 63-ആം വകുപ്പനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ഉപരാഷ്ട്രപതി ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ഉപരിസഭയിൽ (രാജ്യസഭ) അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയാണ് പ്രധാന ചുമതല. രാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനത്തിന് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ (മരണം, രാജി, അയോഗ്യത) ഒഴിവു വരികയാണെങ്കിൽ പരമാവധി ആറുമാസം വരെ ഉപരാഷ്ട്രപതിക്ക് രാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനം വഹിക്കാവുന്നതാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. 35 വയസ്സു പൂർത്തിയാവുകയും രാജ്യസഭാംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളതുമായ ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മത്സരിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. രാജ്യസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കുകയും ലോക്‌സഭ അതിന് അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കും. എന്നാൽ ഇതേ വേളയിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പദവി വഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

■ ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന പ്രകാരം രാഷ്ട്രപതി കഴിഞ്ഞാല്‍ ഏറ്റവും കുടുതല്‍ പദവിയുള്ള വ്യക്തി - ഉപരാഷ്ട്രപതി

■ ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആര് - ലോകസഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും അംഗങ്ങൾ

■ ഏതു വകുപ്പു പ്രകാരമാണ്‌ ഇന്ത്യയില്‍ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഉണ്ടാകേണ്ടത്‌ - 63

■ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അഭാവത്തില്‍ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത്‌ - ഉപരാഷ്ട്രപതി

■ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച്‌ പറയുന്ന ഭരണഘടന വകുപ്പ്‌ - 66(3)
■ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാകാനുള്ള പ്രായം - 35

■ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ കാലാവധി - 5 വര്‍ഷം

■ ഉപരാഷ്ട്രപതി രാജി നല്‍കുന്നത്‌ - രാഷ്ട്രപതിയ്ക്ക്‌

■ രാജ്യസഭയുടെ അദ്ധ്യക്ഷൻ - ഉപരാഷ്ട്രപതി

■ ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ നീക്കാനുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്‌ - രാജ്യസഭയില്‍

■ ആരുടെ മുന്‍പിലാണ്‌ ഉപരാഷ്ട്രപതി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത്‌ - രാഷ്ട്രപതി

■ ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നോട്ടീസ്‌ എത്ര ദിവസം മുന്‍പ്‌ നല്‍കണം - 14

■ രാജ്യസഭയുടെ ചോദ്യോത്തര വേളകളിലെ അധ്യക്ഷന്‍ - ഉപരാഷ്ട്രപതി

■ രാജ്യസഭയിലെ സമ്മേളനങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷന്‍ - ഉപരാഷ്ട്രപതി

■ രണ്ട്‌ തവണ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ വ്യക്തികള്‍ - ഡോ. എസ്‌. രാധാകൃഷ്ണന്‍, ഹമീദ്‌ അന്‍സാരി

■ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം - 4 ലക്ഷം

■ ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച ആദ്യ വനിത - മനോഹര നിര്‍മ്മല ഹോൾക്കർ

■ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തേക്ക്‌ മത്സരിച്ച വനിതകള്‍ - മനോഹര നിര്‍മ്മല ഹോൾക്കർ, നജ്മ ഹെപ്ത്തുള്ള

■ ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ്‌ ജസ്റ്റീസ്‌, ഉപരാഷ്ട്രപതി, ആക്ടിംഗ്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ എന്നീ നിലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച ഏക വ്യക്തി - ജസ്റ്റീസ്‌ ഹിദായത്തുള്ള

■ രാഷ്ട്രപതി ആവാത്ത ഉപരാഷ്ട്രപതിമാരുടെ എണ്ണം - 6

■ രാഷ്ട്രപതിയായ ഉപരാഷ്ട്രപതിമാർ - 7  (എസ്‌. രാധാകൃഷ്ണന്‍, സക്കീര്‍ ഹുസൈന്‍, വി. വി. ഗിരി, ആർ. വെങ്കിട്ടരാമൻ, ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ, കെ. ആര്‍. നാരായണന്‍, ഹിദായത്തുള്ള (ആക്ടിംഗ്‌ പ്രസിഡന്റ്‌))

ഡോ. എസ്‌. രാധാകൃഷ്ണന്‍ (1952 - 1962)

■ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി - ഡോ. എസ്‌. രാധാകൃഷ്ണന്‍

■ ഡോ. എസ്‌. രാധാകൃഷ്ണന്‍ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ കാലഘട്ടം - 1952-62

■ രണ്ട്‌ തവണ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ ആദ്യ വ്യക്തി - ഡോ. എസ്‌. രാധാകൃഷ്ണന്‍

■ സൗത്ത്‌ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ആദ്യ ഉപരാഷ്ട്രപതി - ഡോ. എസ്‌. രാധാകൃഷ്ണന്‍

■ രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യ ചെയര്‍മാന്‍ - ഡോ. എസ്‌. രാധാകൃഷ്ണന്‍

■ എതിരില്ലാതെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ ആദ്യ വ്യക്തി - ഡോ. എസ്‌. രാധാകൃഷ്ണന്‍

ഡോ. സക്കീര്‍ ഹുസൈന്‍ (1962 - 1967)

■ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി - ഡോ. സക്കീര്‍ ഹുസൈന്‍

■ രാജ്യസഭ അംഗമായശേഷം ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ ആദ്യവ്യക്തി - ഡോ. സക്കീര്‍ ഹുസൈന്‍

■ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ ആദ്യ വ്യക്തി - ഡോ. സക്കീര്‍ ഹുസൈന്‍

വി. വി. ഗിരി (1967 - 1969)

■ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതി - വി. വി. ഗിരി

■ ഡോ. വി. വി. ഗിരി ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ കാലഘട്ടം - 1967-69

■ കേരളത്തിലെ ഗവര്‍ണറായശേഷം ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ ആദ്യ വ്യക്തി - വി.വി. ഗിരി

■ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനം രാജിവെച്ച ആദ്യ വ്യക്തി - വി. വി. ഗിരി

■ ഏറ്റവും കുറച്ച്‌ കാലം ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ വ്യക്തി - വി. വി. ഗിരി

■ ഉപരാഷ്ട്രപതി പദവി രാജിവെച്ച്‌ രാഷ്‌ട്രപതിയായ ആദ്യ വ്യക്തി - വി. വി. ഗിരി

ഗോപാൽ സ്വരൂപ് പഥക് (1969 - 1974)

■ ഇന്ത്യയുടെ നാലാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതി - ഗോപാൽ സ്വരൂപ് പഥക് (1969 - 1974)

■ ഉപരാഷ്ട്രപതി  പദവി വഹിച്ച ശേഷം രാഷ്ട്രപതിയാകാത്ത ആദ്യ വ്യക്തി - ഗോപാൽ സ്വരൂപ് പഥക്

ബി.ഡി. ജട്ടി (1974 - 1979)

■ ഇന്ത്യയുടെ 5-ാമത്‌ ഉപരാഷ്ട്രപതി - ബി.ഡി. ജട്ടി

■ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തില്‍ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ വ്യക്തി - ബി.ഡി. ജട്ടി

■ ബി.ഡി. ജട്ടി ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ കാലഘട്ടം - 1974-79

■ ഇന്ത്യയുടെ 6-ാമത്‌ ഉപരാഷ്ട്രപതി - മുഹമ്മദ് ഹിദായത്തുള്ള  (1979 - 1984)

■ ഇന്ത്യയുടെ 7-ാമത്‌ ഉപരാഷ്ട്രപതി - ആർ. വെങ്കിട്ടരാമൻ (1984 - 1987)

■ ഇന്ത്യയുടെ 8-ാമത്‌ ഉപരാഷ്ട്രപതി - ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ (1987 - 1992)

കെ. ആര്‍. നാരായണന്‍ (1992 - 1997)

■ ഇന്ത്യയുടെ 9-ാമത്‌ ഉപരാഷ്ട്രപതി - കെ. ആര്‍. നാരായണന്‍

■ ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പങ്കെടുത്ത വിജയിച്ച ഏക മലയാളി - കെ. ആര്‍. നാരായണന്‍

■ ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ച വ്യക്തി - കെ. ആര്‍. നാരായണന്‍

കൃഷ്ണകാന്ത്‌ (1997 - 2002)

■ ഇന്ത്യയുടെ 10-ാമത്‌ ഉപരാഷ്ട്രപതി - കൃഷ്ണകാന്ത്‌

■ കൃഷ്ണകാന്ത്‌ ഇന്ത്യയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ കാലഘട്ടം - 1997-2002

■ പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ഏക ഉപരാഷ്ട്രപതി - കൃഷ്ണകാന്ത്‌

■ കൃഷ്ണകാന്ത്‌ അന്ത്യവിശ്രമംകൊള്ളുന്ന സ്ഥലം - നിഗം ബോധ്ഘട്ട്

ഭൈറോണ്‍ സിംഗ്‌ ശെഖാവത്ത്‌ (2002 - 2007)

■ ഇന്ത്യയുടെ 11-ാമത്‌ ഉപരാഷ്ട്രപതി - ഭൈറോണ്‍ സിംഗ്‌ ശെഖാവത്ത്‌

■ ഏറ്റവും പ്രായംകൂടിയ ഉപരാഷ്ട്രപതി - ഭൈറോണ്‍ സിംഗ്‌ ശെഖാവത്ത്‌

■ ഭൈറോണ്‍ സിംഗ്‌ ശെഖാവത്ത്‌ ഇന്ത്യയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ വര്‍ഷം - 2002-07

■ ഏറ്റവുമൊടുവില്‍ ഉപരാഷ്ട്രപതിസ്ഥാനം രാജിവെച്ച വ്യക്തി - ഭൈറോണ്‍ സിംഗ്‌ ശെഖാവത്ത്‌

■ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആകുന്ന സമയത്ത് ഭൈറോണ്‍ സിംഗ്‌ ശെഖാവത്തിന്റെ പ്രായം - 79

■ ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ വ്യക്തി - ഭൈറോണ്‍ സിംഗ്‌ ശെഖാവത്ത്‌

മുഹമ്മദ്‌ ഹമീദ്‌ അന്‍സാരി (2007 - 2017)

■ ഇന്ത്യയുടെ 12-ാമത്‌ ഉപരാഷ്ട്രപതി - എം. ഹമീദ്‌ അന്‍സാരി

■ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ രണ്ട്‌ തവണ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി - മുഹമ്മദ്‌ ഹമീദ്‌ അന്‍സാരി

■ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തുടർച്ചയായി ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനം വഹിച്ചത് - മുഹമ്മദ്‌ ഹമീദ്‌ അന്‍സാരി

■ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാഷ്ട്രപതിമാരുടെ കീഴിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ വ്യക്തി - ഹമീദ്‌ അന്‍സാരി (3)

വെങ്കയ്യ നായിഡു (2017 മുതൽ)

■ ഇന്ത്യയുടെ 13-ാമത്‌ ഉപരാഷ്ട്രപതി - വെങ്കയ്യ നായിഡു

■ വെങ്കയ്യ നായിഡു ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ വർഷം - 2017

Post a Comment

Previous Post Next Post