റോമന്‍ സംസ്കാരം

റോമന്‍ സംസ്കാരം (Roman Civilization in Malayalam)
■ ഇറ്റലിയിലെ ടൈബർ നദിയുടെ തീരത്താണ് റോമൻ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. റോമുലസ്, റീമസ് എന്നീ രണ്ട് സഹോദരന്മാരാണ് റോമൻ നഗരം സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് ഐതിഹ്യം. ഏഴ് കുന്നുകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതിനാൽ റോമിനെ "സപ്തശൈലനഗരം" എന്നുവിളിക്കുന്നു.

■ റോമൻ ജനതയാണ് റിപ്പബ്ലിക്ക് എന്ന ആശയം ആദ്യമായി ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. നിയമങ്ങളും ഭരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങളും ആധുനിക ലോകം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്‌ റോമില്‍ നിന്നാണ്‌.

■ കോൺക്രീറ്റ് ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് റോമാക്കാരാണ്. അവർ കല്ലും ഇഷ്ടികയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചു.

■ കെട്ടിടനിര്‍മാണത്തില്‍ കമാനങ്ങളും കുംഭഗോപുരങ്ങളും ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചതും റോമാക്കാരാണ്‌. നഗരത്തിലെ ജലവിതരണസംവിധാനം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചതും റോമാക്കാരാണ്‌.

■ യോദ്ധാക്കളുടെ അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങാക്കായി റോമില്‍ പണിതിരുന്ന വേദികളാണ്‌ കൊളോസിയം.

■ അടിമവ്യവസ്ഥിതി റോമില്‍ നിലനിന്നിരുന്നു. അടിമകൾ ഇടയ്ക്കിടെ കലാപവും ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു.

■ ബി.സി.73ല്‍ സ്പാര്‍ട്ടക്കസ്‌ എന്ന അടിമയുടെ നേതത്വത്തില്‍ നടന്ന മോചനസമരമായിരുന്നു ഇതില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനം.

■ ജൂപ്പിറ്റര്‍, മാഴ്‌സ്‌, ജൂണോ, വെസ്പ എന്നിവരായിരുന്നു റോമിലെ പ്രധാന ദേവതകൾ.

■ 'സ്ട്രഗിൾ ഓഫ് ദി ഓർഡേഴ്സ്' ലോകത്ത് നടന്ന ആദ്യത്തെ വർഗ്ഗസമരമായി കരുതപ്പെടുന്നു. ബിസി 500 ൽ നടന്ന ആഭ്യന്തര സമരമായിരുന്നു അത്.

■ റോമിലെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ പ്ലീബിയൻ, പെട്രീഷ്യൻ എന്നിവരാണ്.

■ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ രാജാവായിരുന്നു ജൂലിയസ് സീസർ. ബി.സി.100 മുതല്‍ ബി.സി.44 വരെയായിരുന്നു സീസറിന്റെ ജീവിതകാലമെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു.

■ ബിസി 47 ൽ ജൂലിയസ് സീസർ ഈജിപ്ത് സന്ദർശിച്ച് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോയി, അവിടെ പോണ്ടസ് രാജാവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. സീസർ ഈ വിജയം റോമൻ സെനറ്റിനെ അറിയിച്ചത് "വന്നു, കണ്ടു, കീഴടക്കി" (Veni, Vidi, Vici otherwise I Came, I Saw, I Conquered) എന്ന ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലൂടെയാണ്.

■ മാര്‍ക്കസ്‌ ജൂനിയസ്‌ ബ്രൂട്ടസ്‌, കാസിയസ്‌ തുടങ്ങിയവരുടെ ഗൂഢാലോചനകളെത്തുടര്‍ന്ന്‌ ബി.സി.44 മാര്‍ച്ച്‌ 15ന്‌ സീസര്‍ കൊലചെയ്യപ്പെട്ടു.

■ റോമാക്കാരും കാര്‍ത്തേജുമായാണ്‌ പ്യൂണിക്ക്‌ യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നത്‌. ഇരുസേനകളും മൂന്നു തവണ ഏറ്റുമുട്ടി. ഇപ്പോഴത്തെ ടുണീഷ്യയിലാണ്‌ കാര്‍ത്തേജ്‌ നഗരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉള്ളത്‌. കാര്‍ത്തേജിന്റെ പ്രമുഖ സൈന്യാധിപനായിരുന്നു ഹാനിബാൾ.

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

1. റോമൻ പുരാണങ്ങളിൽ ദൈവങ്ങളുടെ രാജാവ് - ജൂപിറ്റർ

2. റോമൻ പുരാണത്തിലെ സന്ദേശവാഹകനായ ദേവൻ - മെർക്കുറി

3. റോമൻ അക്കങ്ങൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതീകങ്ങൾ - 7

4. പൂജ്യം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു സംഖ്യാസമ്പ്രതായം - റോമൻ സംഖ്യ

5. ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച ആദ്യ റോമൻ ചക്രവർത്തി - കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി

6. റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മതം ക്രിസ്തുമതമാക്കിയത് - തിയോഡോസിയസ് ഒന്നാമൻ

7. ആദ്യത്തെ റോമൻ ചക്രവർത്തി - അഗസ്റ്റസ്

8. റോമൻ നിയമങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ച ചക്രവർത്തി - ജസ്റ്റീനിയൻ

9. റോമൻ പുരാണങ്ങളിൽ ബുദ്ധിയുടെ അധിദേവത - മിനർവ

Post a Comment

Previous Post Next Post