ചുരങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിലെ ചുരങ്ങൾ (Passes in Malayalam)
■ നാഥുലാചുരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം - സിക്കിം

■ സിക്കിമിനെയും ടിബറ്റിനെയും തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം - നാഥുലാചുരം

■ നാഥുലാചുരം ആദ്യമായി അടച്ച വര്‍ഷം - 1962

■ നാഥുലാചുരം ആദ്യമായി അടയ്ക്കാനുള്ള കാരണം - ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധം

■ “ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള കവാടം” എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരം - ഖൈബര്‍ ചുരം

■ പാകിസ്ഥാനെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം - ഖൈബര്‍ ചുരം

■ ഹിന്ദുകുഷ്‌ മലനിരകളുടെ തെക്ക്‌കിഴക്കൻ ഭാഗത്ത്‌ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ചുരം - ഖൈബര്‍ ചുരം

■ ബോളര്‍ ചുരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്‌ - പാക്കിസ്ഥാൻ

■ ജെലപ്‌ ലാ ചുരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം - സിക്കിം

■ മെന്‍മെച്ചോ (Menmecho) തടാകം ഏതു ചുരത്തിനു അടിവാരത്തില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു - ജെലപ് ലാ

■ ഷിപ്കിലാ ചുരം എവിടെ - ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്

■ ഇന്ത്യ - ചൈന അതിര്‍ത്തിയില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ചുരം - ഷിപ്കിലാ

■ ടിബറ്റില്‍നിന്ന്‌ സത്ലജ്‌ നദി ഇന്ത്യയിലേക്ക്‌ പ്രവേശിക്കുന്നത്‌ ഏത്‌ ചുരത്തിലൂടെ - ഷിപ്കിലാ

■ ബോംഡില ചുരം ഏതു സംസ്ഥാനത്തില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു - അരുണാചല്‍ പ്രദേശ്‌

■ കാമെംഗ്‌ താഴ്വര ഏതു ചുരത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു - ബോംഡില

■ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പ്രധാന ചുരം - ലിപുലേഖ്‌ ചുരം

■ മാനസസരോവരിലേക്കുള്ള തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന. പാത ഏതു ചുരത്തില്‍ - ലിപുലേഖ്‌ ചുരം

■ റോതാങ്ങ്‌ ചുരം ഏതു സംസ്ഥാനത്തില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു - ഹിമാചല്‍പ്രദേശ്‌

■ ഹിമാലയത്തിലെ പീര്‍പഞ്ജര്‍ മലനിരകളില്‍ സ്ഥിതിചെയുന്ന ചുരം - റോതാങ്ങ്‌

■ ലേ-മണാലി ഹൈവേ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ചുരം - റോതാങ്ങ്

■ ബാനിഹാൾ ചുരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് - ജമ്മുകാശ്മീർ   

■ കാശ്മീർ താഴ്‌വരയായ ഔട്ടർ ഹിമാലയവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം - ബാനിഹാൾ 

■ സോജീല ചുരം എവിടെയാണ് - ജമ്മുകാശ്മീർ

■ സോജീല ചുരത്തിന്റെ ഉയരം - 3528 മീറ്റർ

■ ജമ്മുകാശ്മീരിലെ ലഡാക്ക് മേഖലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ചുരം - ഖാർഡുങ്ലാ

■ ഷയോക്‌ ഹുബ്ര താഴ്വരകളിലേക്കുള്ള കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരം - ഖാര്‍ഡുങ്‌ ലാ

■ സിയാച്ചിന്‍ ഗ്ലേസിയറിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങള്‍ എത്തിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത - ഖാര്‍ഡുങ്‌ ലാ

■ ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വാഹന ഗതാഗത യോഗ്യമായ ചുരം - ഖാര്‍ഡുങ്‌ ലാ

■ അസിർഗഢ് ചുരം എവിടെയാണ്‌  - മധ്യപ്രദേശ്‌

■ “ഡക്കാണിന്റെ താക്കോല്‍" എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരം - അസിർഗഢ് 

■ ഏത്‌ ചുരത്തിലാണ്‌ അസിർഗഢ് കൊട്ടാരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്‌ - അസിർഗഢ്

■ നര്‍മ്മദ, താപ്തി താഴ്വരകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം - അസിർഗഢ്

■ ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ നിന്ന്‌ ഡക്കാണിലേക്ക്‌ പ്രവേശിക്കാനുള്ള പ്രധാന പാത - അസിർഗഢ്

കേരളത്തിലെ ചുരങ്ങൾ

■ കേരളത്തെ കോയമ്പത്തുരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം - പാലക്കാട്‌ ചുരം .

■ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം - പാലക്കാട്‌ ചുരം

■ കേരളത്തിലേയ്ക്കുള്ള കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരം - പാലക്കാട്‌ ചുരം

■ പാലക്കാട് ചുരത്തിന്റെ വീതി - 30-40 കി.മീ

■ താമരശ്ശേരി ചുരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ജില്ല - കോഴിക്കോട്

■ കോഴിക്കോടിനെ വായനാടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം - താമരശ്ശേരി ചുരം

■ പുനലൂരിനെ ചെങ്കോട്ടയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം - ആര്യങ്കാവുചുരം

■ കേരളത്തെ തമിഴ്നാടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം - ആര്യങ്കാവുചുരം

Post a Comment

Previous Post Next Post