ചൈനീസ് സംസ്കാരം

ചൈനീസ് സംസ്കാരം (Chinese Civilization in Malayalam)
■ ബി.സി.എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ചൈനയില്‍ 18 നഗര രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉയര്‍ന്നു വന്നു. ഗൊയാങ്ങിലെ ചൗ ഗവണ്‍മെന്‍റാണ്‌ ഭരണം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്‌.

■ ബി.സി.മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ചിന്‍, ചു, ഏഹി എന്നീ മൂന്നു പ്രബല രാഷ്ട്രങ്ങൾ നിലവില്‍ വന്നു. ബി.സി.221ല്‍ ചിന്‍ വംശം മേല്‍ക്കോയ്മ നേടി.

■ ചിന്‍വംശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ രാജാവായിരുന്നു ഷിഹുവന്തി. വന്‍മതില്‍ പണിതുടങ്ങിയത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ്‌.

■ നിരന്തരമായ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളിലൂടെ ചൈനയിലെ ജനജീവിതം ദുരിതത്തിലാക്കിയിരുന്ന ഹൂ വാങ്ഹോ നദിയെ 'ചൈനയുടെ ദുഃഖം' എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്‌. മഞ്ഞനദി എന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നു.

■ പട്ടുനൂൽ കൃഷി, പട്ടുവസ്ത്ര നിർമ്മാണം, ലോഹ കണ്ണാടി തുടങ്ങിയവ ചൈനയിൽ ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടുന്നു.

■ കടലാസ്, ഭൂകമ്പമാപിനി എന്നിവ കണ്ടുപിടിച്ചതും ചൈനക്കാരാണ്.

■ അച്ചടി, വെടിമരുന്ന്‌, കടലാസ്‌, വടക്കുനോക്കി യന്ത്രം എന്നിവയാണ് പുരാതന ചൈനയുടെ നാല് പ്രധാന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ.

■ കണ്‍ഫ്യൂഷ്യനിസം, താവോയിസം എന്നിവയായിരുന്നു പ്രാചീന ചൈനയിലെ പ്രധാന മതങ്ങൾ.

■ ബി.സി. 551ല്‍ ലൂ എന്ന പട്ടണത്തില്‍ ജനിച്ച കണ്‍ഫ്യൂഷ്യസാണ്‌ കണ്‍ഫ്യൂഷ്യനിസത്തിന്റെ സ്ഥാപകന്‍. കോങ് ക്വി (Kong Qui) എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാര്‍ഥ നാമം. ബുദ്ധന്റെയും മഹാവീരന്റെയും സമകാലീനനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

■ കണ്‍ഫ്യൂഷ്യസിന്റെ സംഭാഷണങ്ങളും പ്രബോധനങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്‌ "The Analects".

■ ബി.സി.ആറാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രാചീന ചൈനയിലെ തത്ത്വചിന്തകനായ ലാവോത്സു സ്ഥാപിച്ച മതമാണ്‌ താവോയിസം. താവോയിസത്തിലെ പുണൃഗ്രന്ഥമാണ്‌ "Tao Te Ching".

■ താവോ എന്ന വാക്കിനര്‍ഥം മാര്‍ഗം എന്നതാണ്‌.

■ “ചൈനയിലെ ഗൗതമബുദ്ധന്‍" എന്നാണ്‌ ലാവോത്സു അറിയപ്പെട്ടത്‌. "നിങ്ങൾ കലഹത്തിന്‌ പുറപ്പെടാതിരുന്നാല്‍ ആര്‍ക്കും നിങ്ങളോട്‌ കലഹിക്കാനാവില്ല" - എന്നത് ലാവോത്സുവിന്റെ വാക്കുകളാണ്.

വൻമതിൽ 

ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ മനുഷ്യനിർമിതിയാണ് ചൈനയിലെ വന്‍മതില്‍.ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഇതിന്‌ ഏതാണ്ട് 7,240 കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട്‌. വടക്കുഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഹൂണൻമാരുടെ ആക്രമണത്തിനു തടയിടാനായാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത്. ചിൻ രാജവംശത്തിലെ ഷിഹുവന്തി (Shi Huangdi) രാജാവിന്റെ കാലത്താണ്‌ (ബി.സി.221-206) വൻമതിലിന്റെ നിർമാണം ആരംഭിച്ചത്‌. 'ചാങ് ചെങ്' എന്നാണ് ചൈനീസ് ഭാഷയില്‍ ഇത്‌ അറിയപ്പെടുന്നത്. 

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

1. പട്ട്, കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ എന്നിവ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച രാജ്യം - ചൈന

2. പേപ്പർ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച സംസ്കാരം (രാജ്യം) - ചൈന

3. കൺഫൂഷ്യനിസം ഏതുരാജ്യത്താണ്‌ പ്രചരിച്ചത് - ചൈന

4. സുങ് വംശം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജ്യം - ചൈന

5. ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പഴയ നാഗരികത - ചൈന

6. ചൈനയിലെ ഗൗതമബുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - ലാവോത്സു

7. കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച രാജ്യം - ചൈന

8. മഞ്ഞക്കടൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമുദ്രഭാഗം - കിഴക്കൻ ചൈന ക്കടൽ

9. ആദ്യമായി സൗരകലണ്ടർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത രാജ്യം - ചൈന

10. ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രാജ്യം - ചൈന

0 Comments