കാർഷിക വിപ്ലവങ്ങൾ

വിപ്ലവങ്ങൾ (Agricultural Revolutions in Malayalam)
■ ഹരിത വിപ്ലവം - കാര്‍ഷിക രംഗം
■ ധവള വിപ്ലവം - പാല്‍
■ രജത വിപ്ലവം - മുട്ട
■ നീല വിപ്ലവം - മത്സ്യം
■ മഞ്ഞ വിപ്ലവം - എണ്ണ കുരുക്കള്‍
■ സുവര്‍ണ്ണ വിപ്ലവം - പഴം, പച്ചക്കറി
■ സില്‍വര്‍ വിപ്ലവം - മുട്ട ഉല്പ്പന്നം
■ ബ്രൗൺ വിപ്ലവം - രാസവളങ്ങളുടെയും തുകലിന്റെയും ഉത്പാദനം
■ മഴവില്‍ വിപ്ലവം - കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെമൊത്ത ഉത്പാദന വർധന

ഹരിത വിപ്ലവം

■ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ ജന്മദേശം - മെക്സിക്കോ

■ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ ഏഷ്യയിലെ ഗേഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌ - ഫിലിപ്പൈന്‍സ്‌

■ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ്‌ - നോര്‍മാന്‍ ബോർലോഗ്‌

■ ഏതു രാജ്യക്കാരനാണ്‌ നോര്‍മാന്‍ ബോർലോഗ്‌ - യു.എസ്‌.എ.

■ ഇന്ത്യയിലെ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ്‌ - ഡോ. എം.എസ്‌. സ്വാമിനാഥന്‍

■ കാര്‍ഷിക രംഗത്തെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്‌ - ഹരിത വിപ്ലവം

■ ഹരിത വിപ്ലവം കൊണ്ട്‌ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള്‍ - അരി, ഗോതമ്പ്‌

■ ഹരിത വിപ്ലവം കൊണ്ട്‌ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനം - പഞ്ചാബ്‌

■ ഹരിത വിപ്ലവം ഇന്ത്യയിൽ ശക്തമായത് ഏത് പദ്ധിതി കാലഘട്ടത്തിൽ - 1966 - 69 റോളിംഗ്‌ പദ്ധതി

■ ഹരിത വിപ്ലവത്തിലൂടെ കൂടുതല്‍ ഉത്പാദിപ്പിച്ച ധാന്യം - ഗോതമ്പ്‌

■ നോര്‍മാന്‍ ബോര്‍ ലോഗിന്‌ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേല്‍ പുരസ്ക്കാരം ലഭിച്ച വര്‍ഷം - 1970

■ ഹരിത വിപ്ലവ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി മന്ത്രി - സി. സുബ്രഹ്മണ്യന്‍

■ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്ഷ്യോത്പാദകരായി ഇന്ത്യമാറിയ കാലഘട്ടം - 1978-80

ധവള വിപ്ലവം

■ ഇന്ത്യയിലെ ധവള വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ്‌ - ഡോ. വര്‍ഗ്ഗീസ്‌ കുരൃന്‍

■ ഡോ. വര്‍ഗീസ്‌ കുര്യന്റെ ജന്മദേശം - കോഴിക്കോട്‌

■ ദേശീയ ക്ഷീരവികസന ബോര്‍ഡ്‌ നിവലില്‍ വന്ന വര്‍ഷം - 1920

■ മാഗ്സസെ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി - ഡോ. വര്‍ഗീസ്‌ കുര്യന്‍

■ ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷീരവികസന ബോര്‍ഡിന്റെ പ്രധാനക്രേന്ദം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം - ഗുജറാത്ത്‌

■ ഏറ്റവും സമീകൃതഹാരം - പാല്‍

■ പാലില്‍ എത്ര ശതമാനം ജലമാണ്‌ - 88

■ പാലിനു രുചി നല്‍കുന്നത്‌ - ലാക്ടോസ്‌

■ പാലില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രോട്ടീന്‍ - കാസീന്‍

■ പാലിനു വെളുത്തനിറം നല്‍കുന്നത്‌ - കാസീന്‍

■ പാലിനു നേരിയ മഞ്ഞനിറം നല്‍കുന്നത്‌ - കരോട്ടിന്‍

■ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പാലുള്ള ജീവി - തിമിംഗലം

■ കരയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പാല്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീവി - ആന

0 Comments