ഭാഷകൾ

ഭാഷകൾ
■ ഭൂരിഭാഗം ഇന്ത്യക്കാരും സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ഹിന്ദി, ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ, ഔദ്യോഗിക ഭാഷ കൂടിയാണ്.

■ നാഗാലാൻഡിന്റെ ഔദ്യോഗികവും മാതൃഭാഷയുമാണ് ഇംഗ്ലീഷ്.

■ തമിഴ് ഏറ്റവും പഴയ ഭാഷയും, മറ്റ് ദ്രാവിഡ ഭാഷകളിൽ അവസാനമായി രൂപംകൊണ്ട ഭാഷ മലയാളവുമാണ്.

■ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രാജ്യത്തുടനീളം 22 ഭാഷകൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

■ വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു പുരാതന ലിപിയാണ് ഖരോഷ്ടി.
■ പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഉറുദുവും. ഉറുദുവിനെ "ഇന്ത്യയുടെ കോഹിനൂർ" എന്നും കണക്കാക്കുന്നു.

■ മാലദ്വീപ് ഭാഷയാണ് ദ്വിവേഹി.

■ എസ്പരാന്റോ വ്യാപകമായി സംസാരിക്കുന്ന കൃതിമ ഭാഷയാണ്.

■ ചൈനീസ് ജനത വ്യാപകമായി സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് മൻഡാരിൻ.

■ മലയാളത്തിന്റെയും സംസ്കൃതത്തിന്റെയും സംയോജിത ഭാഷയാണ് മണിപ്രവാളം.

■ ലിപി ഇല്ലാത്ത ഭാഷകൾ തുലു, കൊങ്കിനി.

■ പഞ്ചാബി ഭാഷയുടെ ലിപിയാണ് ഗുരുമുഖി.

■ പ്രോട്ടോ ഓസ്ട്രലോയ്ഡ് ഗോത്രങ്ങളുടെ ഭാഷയാണ് കൊങ്കണി.

■ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീന ലിപിയാണ് ബ്രഹ്മി.

■ പട്ടാള ക്യാമ്പുകളുടെയും രാജസദസ്സുകളുടെയും ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാണ് ഉറുദു.

■ ആര്യ ലിപി സംസ്കൃത ഭാഷ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

■ മാപ്പിള സാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് അറബി മലയാളം.

■ സിംഗപ്പൂരിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയിൽ തമിഴ്, ചൈനീസ്, മലയ, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

■ ഉറുദു ഭാഷയുടെ പിതാവ് അമീർ ഖുസ്രു.

■ വത്തിക്കാനിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ലാറ്റിൻ ആണ്.

■ മണിപ്പൂരി ഭാഷയാണ് മീതൈ (Meithei).

■ വ്യാപകമായി സംസാരിക്കുന്ന ദ്രാവിഡ ഭാഷയാണ് തെലുങ്ക്.

■ തമിഴ്, സംസ്കൃതം, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, മലയാളം, ഒഡിയ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസിക് ഭാഷകൾ.

■ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഭാഷകളിൽ മോൻപ, മിജി, ആദി, മിസ്‌മി, താങ്‌സ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

■ ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ ഭാഷയാണ് പഹാരി (Pahari).

■ ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഭാഷകളിൽ ഉറുദു, ഡോഗ്രി, ബാൾട്ടി, ദാദ്രി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

■ ഘാസിയും ഗാരോയും മേഘാലയയുടെ ഭാഷകളാണ്.

■ നാഗാലാൻഡിലെ പ്രധാന ഭാഷകളിൽ അംഗാമി, ആവോ, കോന്യാക്ക്, ലോത്ത എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

■ സിക്കിമിലെ പ്രധാന ഭാഷകളിൽ ഭൂട്ടിയ, നേപ്പാളി, ലെപ്ച്ച എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

■ ത്രിപുരയിലെ പ്രധാന ഭാഷകളിൽ ബംഗാളിയും കോക്ക്ബോറോക്കും ഉൾപ്പെടുന്നു.

■ മലയാളം, ജെസരി (Jeseri-Dweep Bhasha), മഹൽ എന്നിവയാണ് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ മറ്റു ഭാഷകൾ.

■ പുതുച്ചേരിയുടെ ഭാഷയാണ് ഫ്രഞ്ച്.

■ കർണാടകയിലെ മാത്തൂരിലെ ആളുകൾ സംസ്കൃതം സംസാരിക്കുന്നു.

■ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാഷ അരമായിക്ക് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

■ ബലൂചി, ദാരി, പഷ്ത്തുൺ  എന്നിവ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ സംസാര ഭാഷകളാണ്, ബംഗാളി ബംഗ്ലാദേശിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭാഷയാണ്.

■ ഭൂട്ടാന്റെ ഭാഷയാണ് സോങ്‌ഗാ. കംബോഡിയയിലെ ഭാഷ ഖമർ, ഇറാനിൽ  പേർഷ്യൻ, ഇസ്രായേലിൽ ഹീബ്രു.

■ ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടുകളിൽ 17 പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ മൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

■ ആർട്ടിക്കിൾ 343 (1) പ്രകാരം ഹിന്ദി ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാണ്.

■ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഷെഡ്യൂൾ എട്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂളാണ്.

■ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 345 - 351 ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.

■ ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടുകളിലെ ഭാഷകളുടെ എണ്ണം 17 [മുൻവശത്തെ 2 ഭാഷകൾ (ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി) ബാക്കി 15 പുറകുവശത്ത്].

■ ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ മൻഡാരിൻ (ചൈനീസ്) ആണ്.

■ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഹിന്ദി ആണ്.

■ വ്യാപകമായി സംസാരിക്കുന്ന ദ്രാവിഡ ഭാഷ തെലുങ്കാണ്.

■ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഷ ബംഗാളി ആണ്.

■ ഹിന്ദി ഭാഷ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിപി ദേവനാഗരി.

■ മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ, തെലുങ്ക് എന്നിവയാണ് ദ്രാവിഡ ഭാഷകൾ.

■ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകളുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശാണ്.

ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകൾ

■ ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകളുടെ എണ്ണം 6 ആണ്.

■ തമിഴ്, സംസ്കൃതം, കന്നഡ, തെലുങ്ക്, മലയാളം, ഒഡിയ എന്നിവയാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകൾ.

■ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷ തമിഴ് (2004).

■ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷ സംസ്‌കൃതമാണ് (2005).

■ 2008 ൽ കന്നഡയും തെലുങ്കുവും ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷയായി.

■ 2013 മെയ് 23 ന് മലയാളം ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷയായി.

■ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷ ഒഡിയ (ആറാമത്തെ ഭാഷ).

Major language spoken


Ø  Delhi - Hindi
Ø  Haryana - Hindi
Ø  Uttarakhand - Hindi
Ø  Madhya Pradesh - Hindi
Ø  Rajasthan - Hindi
Ø  Uttar Pradesh - Hindi
Ø  Himachal Pradesh - Hindi, Pahari
Ø  Chhattisgarh - Hindi
Ø  Bihar - Hindi
Ø  Jharkhand - Hindi
Ø  West Bengal - Bengali
Ø  Mizoram - Mizo  
Ø  Tripura - Bengali
Ø  Nagaland - English
Ø  Meghalaya – Garo, Khasi
Ø  Manipur - Manipuri
Ø  Goa - Konkani
Ø  Maharashtra - Marathi
Ø  Gujarat - Gujarati
Ø  Karnataka - Kannada
Ø  Andhra Pradesh - Telugu
Ø  Telangana - Telugu
Ø  Kerala - Malayalam
Ø  Lakshadweep - Malayalam
Ø  Tamil Nadu - Tamil
Ø  Daman and Diu - Hindi, Gujarati
Ø  Dadra & Nagar Haveli - Hindi, Gujarati
Ø  Odisha - Odiya
Ø  Ladakh - Kashmiri, Dogri, Urdu
Ø  Jammu and Kashmir - Kashmiri, Dogri, Urdu
Ø  Punjab - Punjabi
Ø  Sikkim - Nepali 
Ø  Assam - Assamese, Bodo

0 Comments