യൂണിറ്റുകള്‍

SI സമ്പ്രദായം (System of international unit)
■ ഇന്ന്‌ ലോകം മുഴുവന്‍ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ എസ്‌.ഐ. യൂണിറ്റാണ്‌. 1960ലാണ്‌ എസ്‌.ഐ. യൂണിറ്റിനെ ലോകവ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ തുടങ്ങിയത്‌. ശാസ്ത്രലോകത്ത്‌ വിവിധ അളവുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്‌ എസ്‌.ഐ. യൂണിറ്റിലാണ്‌.

■ എസ്‌.ഐ. യൂണിറ്റില്‍ ഏഴ്‌ അടിസ്ഥാനയൂണിറ്റും (Fundamental unit) മൂന്ന്‌ ഉപയൂണിറ്റുമുണ്ട്‌ (supplimentary unit).

■ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് അളക്കുവാന്‍ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌ തെര്‍മോ മീറ്ററാണ്‌ ഇതില്‍ നിറയ്ക്കുന്നത്‌ മെര്‍ക്കുറിയാണ്‌.

■ തെര്‍മോമീറ്ററില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന്‌ യൂണിറ്റുകൾ സെല്‍ഷ്യസ്‌ (celsius), ഫാരന്‍ ഹിറ്റ്‌ (Fahrenheit) റ്യൂമര്‍ (Reaumur) എന്നിവയാണ്‌.

■ സെല്‍ഷ്യസ്‌ സമ്പ്രദായപ്രകാരം ജലം ഐസാകുന്നത്‌ പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസിലും തിളയ്ക്കുന്നത്‌ 100 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസിലുമാണ്‌.

■ ഫാരന്‍ഹീറ്റ്‌ പ്രകാരം ജലം ഐസാകുന്നത്‌ 32 ഫാരന്‍ ഹീറ്റിലും തിളയ്ക്കുന്നത്‌ 212 ഫാരന്‍ ഹീറ്റിലുമാണ്‌.

അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകള്‍

■ നീളം - മീറ്റര്‍
■ പിണ്ഡം - കിലോഗ്രാം
■ സമയം - സെക്കന്‍റ്‌
■ താപനില - കെല്‍വിന്‍
■ വൈദ്യുത പ്രവാഹം - ആമ്പിയര്‍
■ പ്രകാശതീവ്രത - കാന്‍ഡല
■ പദാര്‍ത്ഥത്തിന്റെ അളവ്‌ - മോൾ

ഉപയൂണിറ്റുകള്‍

■ സമതല കോണ്‍ (plane angle) - റേഡിയന്‍ (Radien)
■ ത്രിമാന കോണ്‍ (solid angle) - സ്റേർഡിയൻ (sterdian)
■ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി (radio activity) - ക്യൂറി (curie)

■ ഈ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളില്‍നിന്നും നിരവധി യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടായി. ഇതാണ്‌ 'derived യൂണിറ്റുകൾ'.

പ്രധാനപ്പെട്ട derived യൂണിറ്റുകൾ

■ ബലം - ന്യൂട്ടണ്‍
■ മര്‍ദം - ന്യൂട്ടണ്‍/മീറ്റര്‍
■ പ്രവൃത്തി - ജൂൾ
■ ഊര്‍ജം - ജൂൾ
■ പവര്‍ - വാട്ട്‌
■ ആവൃത്തി - ഹെര്‍ട്സ്‌
■ ഉച്ചത - ഡെസിബെല്‍
■ പൊട്ടന്‍ഷ്യല്‍ വ്യത്യാസം - വോൾട്ട്‌
■ വൈദ്യുത ചാര്‍ജ്‌ - കൂളെം
■ വൈദ്യുത ചാലകത - സീമെന്‍സ്‌
■ വൈദ്യുതി  - ആമ്പിയര്‍
■ പ്രതിരോധം - ഓം
■ കപ്പാസിറ്റൻസ് - ഫാരഡ്
■ ലൈൻസിലെ പവർ - ഡയോപ്റ്റര്‍
■ ഇല്യൂമിനൻസ് - ലക്സ്‌
■ ഇൻഡക്‌ടൻസ് - ഹെന്‍ട്രി

നീളത്തിന്റെ വിവിധ യൂണിറ്റുകൾ മീറ്ററിൽ

■ 1 മില്ലി മീറ്റർ - 10-3 മീറ്റർ
■ 1 സെന്റിമീറ്റർ - 10-2 മീറ്റർ
■ 1 നാനോ മീറ്റർ - 10-9 മീറ്റർ
■ 1 ആസ്‌ട്രോം - 10-10 മീറ്റർ
■ 1 പ്രകാശവർഷം - 9.46 x 1015 മീറ്റർ
■ 1 പാർ സെക്കന്റ് - 3.08 x 1016 മീറ്റർ

വിവിധ അളവുകള്‍

■ 1 നോട്ടിക്കല്‍ മൈല്‍ - 1.852 കി.മീ.
■ 1 ഇഞ്ച്‌ - 2.54cm
■ 1 കുതിരശക്തി - 746 വാട്ട്‌
■ 1 പൗണ്ട് - 0.454 Kg
■ 1 ഹെക്ടര്‍ - 2.471 ഏക്കര്‍
■ 1 ഗാലണ്‍ - 4.546 ലിറ്റര്‍
■ 1 ബാരല്‍ - 159 ലിറ്റര്‍
■ 1 ഫാത്തം - 6 അടി

സമയം അളവുകള്‍

■ 60 സെക്കന്‍റ്‌  - 1 മിനിറ്റ്‌
■ 60 മിനിറ്റ്‌ - 1 ഡിഗ്രി
■ 90 ഡിഗ്രി - മട്ടകോണ്‍
■ 180 ഡിഗ്രി - അര്‍ദ്ധവൃത്തം
■ 360 ഡിഗ്രി - വൃത്തം

ഓര്‍മയില്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഊഷ്മാവുകൾ

■ -273°C - കേവല പൂജ്യം എത്തിച്ചേരുവാന്‍ കഴിയുന്ന താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവ്‌.
■ -230°C - പ്ലൂട്ടോയുടെ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ്‌.
■ -89.2°C - ഭൂമിയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവ്‌ (അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കയില്‍).
■ -39°C - മെര്‍ക്കുറി ഖരമായി മാറുന്നു.
■ 0°C - ജലം ഐസാകുന്നു
■ 4°C - ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതല്‍
■ 36.8°C - മനുഷ്യന്റെ ശരീരോഷ്മാവ്
■ 37°C - മുട്ട വിരിയുവാനാവശ്യമായ അനുകൂല ഊഷ്മാവ്‌
■ 41°C - പക്ഷികളുടെ ശരീരോഷ്മാവ്
■ 58°C - ഭൂമിയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും കൂടിയ താപനില (ലിബിയയില്‍)
■ 100°C - ജലം തിളയ്ക്കുന്നു
■ 250°C - തടിയില്‍ തീ പിടിക്കുന്നു
■ 500°C - അമോണിയാ നിര്‍മാണത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുകൂല ഊഷ്മാവ്‌
■ 600°C - കുക്കിങ്‌ ഗ്യാസ്‌ കത്തുമ്പോൾ
■ 1063°C - സ്വര്‍ണത്തിന്റെ ദ്രവണാങ്കം
■ 3410°C - ടങ്സ്റ്റന്റെ ദ്രവണാങ്കം
■ 5500°C - സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തിലെ ഊഷ്മാവ്‌
■ 16 മില്യണ്‍°C - സൂര്യന്റെ കേന്ദ്രത്തിലെ ഊഷ്മാവ്‌

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

■ മഴ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്‌ - സെന്റീമീറ്റര്‍
■ നീളം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്‌ - മീറ്റർ
■ വിസ്തീർണ്ണം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്‌ - ചതുരശ്ര മീറ്റർ‌
■ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് - ക്യൂറി
■ പ്രകാശതീവ്രത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്‌ - കാൻഡെല
■ കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ ശക്തി അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്‌ - ടെസ്‌ല
■ ബലം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്‌ - ന്യൂട്ടൻ 
■ പ്രതിരോധം അളക്കുന്ന ‌യൂണിറ്റ്‌ - ഓം
■ മര്‍ദ്ദം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്‌ - പാസ്ക്കല്‍
■ പവര്‍ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്‌ - വാട്ട്‌
■ ഊര്‍ജ്ജം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്‌ - ജൂള്‍
■ വൈദ്യുതിധാര അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്‌ - ആപിയര്‍
■ ആവൃത്തി അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്‌ - ഹെർട്സ്
■ പൊട്ടന്‍ഷ്യന്‍ വ്യത്യാസം അളക്കുന്ന യുണിറ്റ്‌ - വോൾട്ട് 
■ വൈദ്യുത ചാർജ്ജ് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് - കൂളമ്പ്
■ കപ്പാസിറ്റൻസ് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് - ഫാരഡ്
■ പ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗ ദൈർഖ്യം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് -  മോ 
■ ബഹിരാകാശത്തെ ദൂരം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് - പ്രകാശവർഷം
■ യന്ത്രങ്ങളുടെ പവർ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് - കുതിരശക്തി
■ വ്യാപനം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് - ഘനമീറ്റർ
■ നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൂരം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് - പ്രകാശവർഷം

Post a Comment

Previous Post Next Post