സൂര്യനും ചന്ദ്രനും

സൂര്യനും ചന്ദ്രനും (Sun and the Moon)
സൂര്യൻ: 

■ സൗരയൂഥത്തിന്റെ കേന്ദ്രം സൂര്യനാണ്.

■ സൗരയൂഥത്തിലെ അംഗങ്ങളിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ, അവയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, ധൂമകേതുക്കൾ, കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങൾ, ഛിന്നഗ്രഹങ്ങൾ, ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

■ സൗരയൂഥത്തിൽ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്.

■ പ്ലൂട്ടോയെ നേരത്തെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് 2006 ഓഗസ്റ്റ് 24 ന് ഗ്രഹങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു

■ സൗരയൂഥത്തിന്റെ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സ് സൂര്യനാണ്. സൂര്യനിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ.

■ ഹീലിയം ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായ രണ്ടാമത്തെ മൂലകമാണ്.

■ സൂര്യന്റെ ദ്രവ്യ അവസ്ഥ പ്ലാസ്മയാണ്.

■ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ദൃശ്യമായ സൂര്യന്റെ പ്രതലം ഫോട്ടോസ്ഫിയർ.

■ സൂര്യന്റെ ഉപരിതല താപനില 5500 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ്.

■ സൂര്യന്റെ പ്രായം ഏകദേശം 460 കോടി വർഷമാണ്.

■ 11 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സൗരകാറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു.

■ ക്ഷീരപഥത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ചുറ്റാൻ സൂര്യന് 226 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഇതിനെ കോസ്മിക് ഇയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

■ സൂര്യനിൽ, ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നു, അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ സംയോജിച്ച് ഹീലിയം രൂപം കൊള്ളുന്നു.

■ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രം സൂര്യനാണ്. എന്നാൽ സൗരയൂഥത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രം പ്രോക്സിമ സെന്റൗറിയാണ്.

■ ആകാശത്തിലെ സൂര്യന്റെ അടുത്തുള്ള ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രമാണ് സിറിയസ്.

■ സൂര്യന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രമായ പ്രോക്സിമ സെൻറൗറിയിൽ നിന്നും ഭൂമിയിൽ പ്രകാശം എത്താൻ 4.2 പ്രകാശവർഷം വേണം.

■ സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ 8.2 മിനുറ്റ് വേണം. (500 സെക്കന്റ്)

ചന്ദ്രൻ

■ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ ഉപഗ്രഹം ചന്ദ്രനാണ്.

■ 59 ശതമാനം ചന്ദ്രനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും.

■ ഭൂമിയിലെ 60 കിലോ വസ്തുവിന്റെ ഭാരം ചന്ദ്രനിൽ 6 കിലോ മാത്രമാണ്.

■ ഭൂമിയെ ചുറ്റാൻ ചന്ദ്രന് 27 ദിവസവും 7 മണിക്കൂറും 43 മിനിറ്റും ആവശ്യമാണ്.

■ ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാഖയാണ് സെലനോളജി.

■ ചന്ദ്രനിൽ ആകാശത്തിന്റെ നിറമാണ് കറുപ്പ്, കാരണം ചന്ദ്രന് അന്തരീക്ഷമില്ല.

■ 3,84,403 കിലോമീറ്ററാണ് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ചന്ദ്രന്റെ ശരാശരി ദൂരം.

■ 1969 ജൂലൈ 21 നാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയത്. നീൽ ആംസ്ട്രോംഗ് ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തി, എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ രണ്ടാമതായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങി.

■ നീൽ തന്റെ യാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ബഹിരാകാശ വാഹനമാണ് അപ്പോളോ 11.

■ 12 ആളുകൾ ഇതുവരെ ചന്ദ്രനിൽ എത്തി.

■ മേഘകടൽ, മോസ്കോ കടൽ, നുരയുന്ന കടൽ, മഴ കടൽ എന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ചന്ദ്രനിലാണ്.

■ ഒരു മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പൂർണ്ണചന്ദ്രനാണ് നീല ചന്ദ്രൻ (Blue Moon). അപൂർവമായിട്ടേ ഇത് സംഭവിക്കാറുള്ളു.

■ ചന്ദ്രനിലെ പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ 1.3 സെക്കന്റ്  വേണം.

■ ചന്ദ്രനിലെ പലായന പ്രവേഗം സെക്കന്റിൽ 11.2  km.

0 Comments