വൃക്ക

വൃക്കകൾ (Kidney)
■ ഉദരാശയത്തിനുള്ളില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോഡി വൃക്കകളാണ്‌ മനുഷ്യരിലെ പ്രധാന വിസര്‍ജനാവയവങ്ങൾ.

■ രക്തത്തില്‍ നിന്നും യൂറിയ, ജലം, ലവണങ്ങൾ എന്നിവയെ അരിച്ചു മാറ്റുന്നത്‌ വൃക്കയാണ്‌.

■ വൃക്കയ്ക്കു ഏകദേശം 100ഗ്രാം ഭാരം വരും. 10 സെ. മീ നീളവും 6 സെ. മീ വീതിയും 9 സെ. മീ വണ്ണവുമുണ്ട്.‌

■ വൃക്കയിലുള്ള നേരിയ കുഴലുകളാണ്‌ നെഫ്രോണുകൾ.

■ രക്തത്തില്‍ നിന്നും മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന വൃക്കയിലെ ഭാഗമാണ്‌ 'ബോമാന്‍സ്‌ കാപ്സ്യൂൾ'.

■ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ ദിനംപ്രതി 800-2500 മി.ലി മൂത്രം പുറന്തള്ളുന്നു. മൂത്രത്തിന്റെ പി എച്ച്‌ മൂല്യം 4.8 മുതല്‍ 7.5 വരെയാണ്‌.

■ മൂത്രത്തിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പുറത്തുപോവുന്ന ലവണങ്ങൾ സോഡിയം (6 ഗ്രാം), പൊട്ടാസ്യം (2 - 3 ഗ്രാം) എന്നിവയാണ്‌.

■ കാത്സ്യം ലവണങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയോ, യുറിക് ആസിഡ്‌ കട്ടിപിടിച്ചോ ആണ്‌ വൃക്കയില്‍ കല്ലുണ്ടാവുന്നത്‌. മൂത്രക്കല്ലിന്റെ ഫലമായുള്ള വേദനയാണ്‌ റീനല്‍ കോളിക്ക്‌.

■ അണുബാധയോ, വിഷബാധയോ മുലം വൃക്കയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വീക്കമാണ്‌ “നെഫ്രൈറ്റിസ്‌. രണ്ടു വൃക്കകളും ഒരുപോലെ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാവുന്ന അവസ്ഥയാണ്‌ 'യുറീമിയ'.

■ യന്ത്രസംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച്‌ രക്തത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ അരച്ചു മാറ്റുന്നതാണ്‌ ഡയാലിസിസ്‌'. രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാരീതികൂടിയാണിത്‌.

■ മനുഷ്യശരീരത്തിലെ അരിപ്പ' എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌ വൃക്കകളാണ്‌.

■ 'ഫ്രിനോളജി' തലചോറിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം. നെഫ്രോളജി വൃക്കകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം. ന്യുറോളജി നാഡീകോശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം.

■ വൃക്കയിലെ കല്ല്‌ രാസപരമായി കാത്സ്യം ഓക്സലൈറ്റ്‌ ആണ്‌.

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

1. കൂടുതൽ അളവിൽ എഥനോൾ കഴിച്ചാൽ കേടുവരുന്ന അവയവം - വൃക്ക

2. വൃക്കയുടെ ഘടനാപരവും ധർമപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകം - നെഫ്രോൺ

3. വൃക്കകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കല്ല് രാസപരമായി എന്താണ് - കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് 

4. വൃക്കയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം - നെഫ്രോളജി

5. നെഫ്രോൺ ഏത് ശരീരഭാഗത്താണ് - വൃക്കയിൽ

6. അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് - വൃക്കയുടെ മുകൾഭാഗത്ത്

7. ശരീരത്തെ ശുചിയാക്കുന്ന കെമിക്കൽ ലാബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - വൃക്ക

8. ആദ്യമായി വൃക്ക മാറ്റിവെയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയതാര് - ആർ.എച്ച്.ലാലർ

9. ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി വൃക്ക മാറ്റശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ആസ്പത്രി - സി.എം.സി ഹോസ്പിറ്റൽ വെല്ലൂർ

10. ഏതവയവത്തെയാണ് അണലിവിഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് - വൃക്ക

11. നെഫ്രക്ടമി എന്നാൽ - വൃക്ക നീക്കം ചെയ്യൽ

12. ഏതവയവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലാവുമ്പോഴാണ് ഡയാലിസിസ് നടത്തുന്നത് - വൃക്ക

13. വൃക്കയുടെ ആവരണം - പെരിട്ടോണിയം

14. മനുഷ്യന്റെ ഒരു വൃക്കയുടെ ശരാശരി ഭാരം ____ ഗ്രാം ആണ് - 130

15. മനുഷ്യന്റെ ഉദരത്തിലുള്ള ഏതവയവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കോർട്ടക്സ് - വൃക്ക

16. നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഏതവയവത്തിന്റെ രോഗമാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് - വൃക്ക

17. ശരീരത്തിലെ പി.എച്ച് മൂല്യം ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അവയവം - വൃക്ക

18. റെനിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് - വൃക്ക

19. ആദ്യമായി ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ മാറ്റിവെച്ച മനുഷ്യാവയവം - വൃക്ക

20. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് - 1.5 ലിറ്റർ മുതൽ 1.8 ലിറ്റർ വരെ

21. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ അരിപ്പ (ഫിൽട്ടർ) എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - വൃക്ക

0 Comments