ആന

ആന (Elephant)

■ കേരളത്തിന്റെ ഓദ്യോഗിക മൃഗം?
ആന

■ ദേവരാജാവായ ഇന്ദ്രന്റെ ആന?
ഐരാവതം

■ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രതീകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
ആന

■ ആനയുടെ ശാസ്ത്രീയനാമം?
എലിഫസ്‌ മാക്സിമസ്‌

■ സഹ്യന്റെ മകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
ആന

■ നഖമുണ്ടെങ്കിലും വിരലില്ലാത്ത ജന്തു?
ആന

■ ചാടാൻ കഴിയാത്ത ഏക സസ്തനി?
ആന

■ നാല് കാല്‍മുട്ടുകളും ഒരുപോലെ മടക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ജീവി?
ആന

■ കേരളത്തിന്റെ ഗജദിനം?
ഒക്ടോബര്‍ 4

■ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ദേശീയ പൈതൃക മൃഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏത് മൃഗത്തെ?
ആന

■ ആനയെ ദേശീയ പൈതൃക മൃഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച  വർഷം?
2010

■ ആനയുടെ കൊമ്പുകളായി രുപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌?
ഉളിപ്പല്ലുകൾ (ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇത് വളര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കും)

■ ആനയുടെ ക്രോമസോം നമ്പർ എത്ര?
56

■ ആനയുടെ ഹ്യദയ സ്പന്ദന നിരക്ക്?
25

■ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗര്‍ഭകാലഘട്ടമുള്ള ജന്തു?
ആന (21 മാസം)

■ കരയിലെ ജീവികളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പാലുത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്‌?
ആന

■ ഏറ്റവും വലിയ മസ്തിഷ്കമുള്ള കരയിലെ ജീവി?
ആന

■ വെള്ളാനകളുടെ നാട്‌ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം?
തായ് ലാൻഡ്

■ ആയ് രാജവംശത്തിന്റെ ചിഹ്നം?
ആന

■ കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ആനപരിശിലനകേന്ദ്രം (കോടനാട്) ഏത്‌ ജില്ലയിലാണ്‌?
എറണാകുളം

■ ഏറ്റവും വലിയ ചെവിയുള്ള മൃഗം?
ആന

■ വയനാട്‌ (മുത്തങ്ങ) വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ സംരക്ഷണ മൃഗം?
ആന

■ ഏറ്റവും നീളമേറിയ മൂക്കുള്ള മൃഗം?
ആന

■ ഒരു ആനക്ക് എത്ര അസ്ഥികളുണ്ട്‌?
286 എണ്ണം

■ മാതംഗലീല എന്ന സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌?
ആനശാസ്ത്രം

■ കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജന്തു?
ആഫ്രിക്കൻ ആന

■ ആന ഔദ്യോഗിക മൃഗമായ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ?
കേരളം, കർണാടക, ജാർഖണ്ഡ്

■ യു.എസ്‌. റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ ദേശിയ ചിഹ്നം?
ആന

■ രാജ്യത്തെ ആദ്യ ആന പുനരധിവാസകേന്ദ്രം?
കോട്ടൂർ (തിരുവനന്തപുരം)

■ കേരളത്തിലെ ആന പിടുത്ത കേന്ദ്രം?
കോടനാട്

■ ആനകളുടെ പാരമ്പര്യ ചികത്സാ  രീതി?
ഹസ്തായുർവേദം

■ കേരളത്തിലെ നാട്ടാന പരിശീലന കേന്ദ്രം എവിടെയാണ്?
കോട്ടൂർ

■ ബഹുജന്‍ സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടിയുടെയും, ആസാം ഗണപത് പരിഷത്ത് ലേബർ പാർട്ടിയുടെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നം?
ആന

■ ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രപരിസരത്ത്‌ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ ഏത് ആനയുടെ രൂപം?
ഗുരുവായൂര്‍ കേശവന്റെയാണ്.

■ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനകളുള്ള രാജ്യം?
ടാൻസാനിയ

■ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനകളുളള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?
കർണ്ണാടക

0 Comments